Korona i Innlandet

Illustrasjon av koronavirus

Statsforvalteren i Innlandet følger koronasituasjonen tett. Her finner du lenker til overordnede myndigheter og saker vi selv legger ut om temaet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Normal hverdag med økt beredskap.

Flytskjema - dette gjør du når du blir syk.
Flytskjema - dette gjør du når du blir syk. Foto: FHI.

Klikk her for å se flytskjemaet i større utgave. 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Statsforvalteren i Innlandet! Gå til denne siden, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.

 


Publisert 14.08.2020

Studentene i Innlandet organiserer trygg sosial aktivitet

Torsdag møtte fylkesmann Knut Storberget studentledere ved Høgskolen i Innlandet (HINN) og NTNU Gjøvik til dialog om studiestarten. Studentenes klare budskap var at fadderuka bidrar til en godt organisert studiestart med sosiale aktiviteter innenfor trygge smittevernrammer.


Publisert 06.08.2020

Setter av 1,2 mill. kroner til digital smittesporing

Fylkesmannen mener det er viktig at kommunene i Innlandet raskt skaffer seg digitale verktøy for smittesporing. Det settes derfor av 1,2 mill. kroner som dekker kommunenes kostnader til å anskaffe slike verktøy.


Publisert 05.08.2020

Turister med symptomer på Covid-19 testes der de oppholder seg

Kommunene skal ha et testtilbud til alle som oppholder seg i kommunen, inkludert turister og andre tilreisende. Testing skal være tilgjengelig uten henvisning fra lege.


Publisert 03.08.2020

Karantene for hurtigrute-reisende fra fem Innlandskommuner

Passasjerer fra hurtigruten med koronautbrudd må kontakte helsetjenesten og gå i karantene. FHI vil ha rapport om oppfølgingen av passasjerene fra alle berørte kommuner.


Publisert 03.08.2020

- Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing

Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.


Publisert 31.07.2020

Fylkesmannen besøkte tollen – fortsatt trafikk under fjorårsnivå

Etter at svenskegrensa til Värmland ble åpnet igjen i slutten av forrige uke har trafikken tatt seg opp igjen, men den er vesentlig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Etter grenseåpningen er nå Tolletaten invitert inn i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet.


Publisert 30.07.2020

Vil forsterke samarbeidet over svenskegrensen

Å få til enda tettere samarbeid over den 40 mil lange landegrensen er målet for Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland. Onsdag møttes de på grensen, som har vært en av de mest åpne i verden. Befolkningen på begge sider har en sterk «vi»-følelse som har blitt satt på prøve i koronatiden.


Publisert 16.07.2020

Nakstad snakket med Innlandet om korona, turisme og fortsatt beredskap

Fylkesmannen i Innlandet har jevnlige møter med kommunene og denne gangen var både Helsedirektoratet og NHO Reiseliv med på møtet. Tema var blant annet nasjonal smittevernstrategi.


Publisert 16.07.2020

Men lagrenes tid var ikke forbi...

Under koronahåndteringen har tilstrekkelig smittevernutstyr i kommunene vært førsteprioritet hos Fylkesmannen. For å være klar for en eventuell oppblussing har Fylkesmannen derfor laget en strategi for innkjøp og lagerbygging av smittevernutstyr. 


Publisert 15.07.2020

Avstand, karantene og isolering

En god ting kan aldri sies for ofte. Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres


Publisert 09.07.2020

Smittevern i restaurant- og serveringsbransjen

Smittespredningen i samfunnet har de siste ukene flatet ut, men sårbarheten for smittespredning er økende ettersom samfunnet i større grad åpner opp igjen.


Publisert 09.07.2020

TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.


Publisert 09.07.2020

Fra 15. juli kan land med lavt smittepress besøke Norge uten karanteneplikt

Økt innreise kan medføre økt smittepress i Norge, særlig i turistkommuner. Turistene får mye informasjon fra norske myndigheter når de kommer inn i landet, men noe informasjon må også kommunene stå for.


Publisert 08.07.2020

Helsedirektoratet ber kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen

Direktoratet ber kommunene forsikre seg om at alle relevante smittevernråd- og veiledere følges. Dersom de brytes forventes det at kommunene følger opp dette.


Publisert 08.07.2020

Bruk hele Norge i sommer men ta hensyn til hverandre og naturen

Miljødirektoratet og de store friluftsorganisasjonene har gått sammen og laget en kampanje til ferierende nordmenn. Ønsket er å bidra til å spre ferdselen i naturen for å unngå for stort press på populære naturområder, og samtidig redusere risiko for koronasmitte. 


Publisert 07.07.2020

Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber landets kommuner og helseforetak om å sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om gratis vaksine.


Publisert 25.06.2020

Appell fra ordførerne og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tar ikke ferie

Denne appellen kommer fra alle ordførerne i de 46 Innlandskommunene og Fylkesmannen i Innlandet. Apellen ble presentert på en pressebrief den 25. juni der også fire ordførere fra Innlandet deltok.


Publisert 05.06.2020

17 nye tilfeller av Covid-19 påvist i Innlandet i uke 22

Dette er en økning på 7 fra uka før. Bare Oslo (22) og Viken (26) hadde flere nye tilfeller, viser siste ukerapport fra Folkehelseinstituttet.


Publisert 02.06.2020

Gult lys for skoler og barnehager

Fra og med i dag gjelder de nye veilederne for skoler og barnehager. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder. Fra 2. juni er kan alle skoler og barnehager nedjustere til gult nivå.


Publisert 28.05.2020

Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.