14.06.2024

Høring – Søknad om tillatelse til massemottak på Syljulibakken

Franzefoss Minerals AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av ca. 42 000 m3 jord- og steinmasser som ikke er forurenset, samt mottak og bearbeiding for gjenvinning av sprengstein, betong og asfalt. Mottaket planlegges på Syljulibakken, Østre Toten kommune.


14.06.2024

Høring – Søknad om tillatelse til massemottak i Ulvedalen massetak

Nordtorp Grustak AS søker om tillatelse etter forurensningsloven for mottak og deponering av ca. 300 000 m3 jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Mottaket planlegges i Ulvedalen massetak, Øystre Slidre kommune.


05.06.2024

Masseutbrudd av Heggspinnmøll

Den 22. mai ble det første tilfellet av heggspinnmøll registrert på Skogskader.no, denne gangen i Nord-Fron. Siden da har det kommet flere meldinger om heggspinnmøll rundt Mjøsa og nordover langs Lågen. Et omfattende utbrudd pågår nå, der et stort antall heggtrær er angrepet. I det ellers så grønne landskapet skiller de angrepne trærne seg ut, uten bladverk og innkapslet i silke fra heggspinnmøllens larver.


30.05.2024

Blir det algeoppblomstring i Mjøsa i sommer? beredskap og "Alge-app"

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver og NIVA, i samråd med Statsforvalteren i Innlandet, anbefaler kommunene rundt Mjøsa lage en plan for hvordan de skal håndtere eventuell algeoppblomstring i Mjøsa. Publikum, for eksempel turgåere, fiskere og båtfolk, kan også rapportere inn oppblomstringer av cyanobakterier (blågrønnalger) via appen Bloomin' Algae.


29.05.2024

Oppdaterte råd om egenberedskap - sammen for et motstandsdyktig samfunn

En motstandsdyktig befolkning er grunnleggende for vår evne til å motstå uønskede hendelser. DSB har nå oppdatert egenberedskapsrådene, og ønsker å sette oss som innbyggere i stand til å dekke våre mest grunnleggende behov i en krise – varme og lys, mat og vann, informasjon og legemidler og hygiene.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier