03.02.2021

Korona i Trøndelag

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

13.07.2021

Vaksinasjon mot Covid-19 når pasienten ikke har samtykkekompetanse og motsetter seg å ta vaksinen

Statsforvalteren i Trøndelag har den siste tiden mottatt flere vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A om tvungen vaksinasjon mot Covid-19. Vi ser at det er ulik forståelse av hvilke krav som stilles dersom man skal kunne vaksinere pasienter som ikke har samtykkekompetanse, og som motsetter seg vaksinasjonen. Erfaringsmessig har vi også grunn til å tro at det finnes flere tilfeller hvor det ikke er fattet vedtak, men hvor vaksinasjon likevel er gjennomført med bruk av tvang.


07.07.2021

Pukkellaksen kommer!

Pukkellaks er nå registrert flere steder i Trøndelag, både i sjøen og i flere elver. Vi ber fiskere og rettighetshavere om å rapportere om fangst av pukkellaks. Det er viktig for å bruke tilgjengelige ressurser for tiltak på riktig måte.


02.07.2021

Bekymringsfull smitteutvikling

Det er nå smitte i flere kommuner i Trøndelag. Smittesporingen i kommunene viser at trønderne reiser mer og har mange nærkontakter.


02.07.2021

Ny leder for klima- og miljøavdelingen

Line Lund Fjellvær (53) er ansatt som ny direktør for klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i oktober.


01.07.2021

Over 200.000 trøndere har fått første vaksinedose

Denne uken nådde vi en flott milepæl i Trøndelag. Antall personer som har fått første vaksinedose passerte 200.000 denne uken, og snart har 130.000 trøndere fått dose nummer to.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier