11.06.2024

Stor oppslutning om reindriftskonferansen 2024

I overkant av 80 deltakere fant veien til årets reindriftskonferanse i Stjørdal. Antallet vitner om at både utøvere i næringa og samfunnet generelt har fokus på betydningen av denne tradisjonsrike næringa, som også er den viktigste kulturbæreren for den sørsamiske identiteten.


06.06.2024

Når reinen er der den ikke skal være

Grunneiere, bønder og reineiere skal alle kunne utøve sine viktige næringer, side ved side og i samarbeid med hverandre. Dessverre har vi i fjellregionen sett eksempler på at rein på avveie utfordrer dette bildet, både i Trøndelag, Innlandet og i grenselandet mot Sverige.


23.05.2024

Erfaringer med oppfølgingsordningen 2020-23

Statsforvalteren i Trøndelag har gitt Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU oppdraget med å forske på oppfølgingsordningen i Trøndelag. Rapporten er nå publisert. I denne presenteres det både forskningsfunn og anbefalinger for partnerskapsarbeid i fremtiden.


16.05.2024

Åpnet banebrytende restaurering av elveløp i Selbu

- Det er, så vidt vi vet, første gangen en meandrerende elv restaureres i Trøndelag. Dette er en spesiell naturtype, rødlista sådan, sa statsforvalter Frank Jenssen da et omfattende naturrestaureringsprosjekt ble åpnet i Selbu 15. mai.


08.05.2024

Kronprinsessens litteraturtog besøker Trøndelag

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit drar igjen på tur med Litteraturtoget – i år med Rørosbanen fra Elverum til Røros 11.-12. juni. Litteraturtoget stopper på stasjonene i Elverum, Alvdal og på Røros.


07.05.2024

Kommunene kan nå søke tilskudd til å utarbeide kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier