22.02.2024

Lokalt selvstyre mellom barken og veden?

Innbyggerne og vårt felles naturgrunnlag: Slik kan Statsforvalterens oppdrag oppsummeres. Mange er glad for at vi er en sikkerhetsventil for innbyggere og natur, men av og til syns noen at vi blander oss for mye.


19.02.2024

Ulovlig hogst i Bymarka naturreservat

Statsforvalteren har anmeldt ulovlig hogst i Bymarka naturreservat i Trondheim kommune. 


07.02.2024

Ønsker konkrete miljøkrav i skogbruksloven

Statsforvalteren i Trøndelag mener at dagens skogbrukslov er for utydelig når det gjelder miljøhensyn og hvilke krav og plikter som gjelder, ved hogst og annen aktivitet i skogen, og ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) foreta en revidering av lovgivningen.


03.02.2024

Lahkoe biejjine- Gratulerer med dagen!

Det er 6. februar 1917. Vi er i Trondheim. I Metodistkirken er det uvanlig stor aktivitet denne tirsdagen. Inne i kirka åpnes det første samiske landsmøtet som samlet over 150 deltakere.


02.02.2024

Nytt jordvernbrev - Kommunene må øke innsatsen for å ta vare på matjorda

I et felles brev fra landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjør de alle folkevalgte oppmerksomme på det ansvaret kommunene har for å sikre arealer for framtidig matproduksjon og at Norge skal nå målet om å bygge ned mindre dyrka jord.


02.02.2024

Avlyser tilstedeværelse under Landsskytterstevne

Hans Majestet Kongens sykemelding forlenges til over helgen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier