Frist Uke Høring
februar 2023
13. feb 7 Jøsnøya – Hitra kommune - søknad fra MOWI ASA om utslippstillatelse for nytt lakseslakteri og fiskeforedlingsanlegg
20. feb 8 Ny sideHøring – søknad om tillatelse til kompostering av tare – Hovsten container & gjenvinning – Trondheim
20. feb 8 Høring - søknad om tillatelse for drift av Frigård skytebane - Forsvarsbygg - Stjørdal kommune
20. feb 8 Høring - søknad om tillatelse til pukkverk og asfaltverk på Lerkehaug - Veidekke Industri AS - Steinkjer kommune
21. feb 8 Høyring på forslag til Regionalt miljøprogram for jordbruket og Forskrift om regionale miljøtilskudd
mars 2023
01. mar 9 Forvaltningsplaner på høring for verneområdene Tautra med Svaet
05. mar 9 Søknad om tillatelse - etablering av deponi for ordinært avfall - Ottersbo - Veidekke Industrier AS - Ørland
Frist Høring
februar 2023
13. feb Jøsnøya – Hitra kommune - søknad fra MOWI ASA om utslippstillatelse for nytt lakseslakteri og fiskeforedlingsanlegg
20. feb Ny sideHøring – søknad om tillatelse til kompostering av tare – Hovsten container & gjenvinning – Trondheim
20. feb Høring - søknad om tillatelse for drift av Frigård skytebane - Forsvarsbygg - Stjørdal kommune
20. feb Høring - søknad om tillatelse til pukkverk og asfaltverk på Lerkehaug - Veidekke Industri AS - Steinkjer kommune
21. feb Høyring på forslag til Regionalt miljøprogram for jordbruket og Forskrift om regionale miljøtilskudd
mars 2023
01. mar Forvaltningsplaner på høring for verneområdene Tautra med Svaet
05. mar Søknad om tillatelse - etablering av deponi for ordinært avfall - Ottersbo - Veidekke Industrier AS - Ørland