Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Frist Uke Høring
februar 2021
01. feb 5 Søknad om endring av tillatelse - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS
04. feb 5 Søknad om endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Hommelvik - Malvik kommune
05. feb 5 Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet i forbindelse med arbeider på Aunfoss kraftverk i Grong kommune
07. feb 5 Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen/Veisletta og Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune
12. feb 6 Bil1Din Verdal AS - søknad om mottak av fritidsbåter
17. feb 7 Høring - søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser, og mottak og behandling av betong - Ryem steinbrudd - Namdal Pukkverk AS
mars 2021
01. mar 9 Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M3, M12, M15 - Malvik kommune
Frist Høring
februar 2021
01. feb Søknad om endring av tillatelse - Nyhavna - Norsk Gjenvinning Metall AS
04. feb Søknad om endring av tillatelse - Stena Recycling AS avd Hommelvik - Malvik kommune
05. feb Søknad om utslipp fra anleggsvirksomhet i forbindelse med arbeider på Aunfoss kraftverk i Grong kommune
07. feb Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen/Veisletta og Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune
12. feb Bil1Din Verdal AS - søknad om mottak av fritidsbåter
17. feb Høring - søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser, og mottak og behandling av betong - Ryem steinbrudd - Namdal Pukkverk AS
mars 2021
01. mar Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - M3, M12, M15 - Malvik kommune