Frist Uke Høring
oktober 2022
05. okt 40 Søknad om ny utslippstillatelse for Stensaas Reinsdyrslakteri AS i Røros kommune.
07. okt 40 Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak og mellomlagring av forurensede rive- og gravemasser - Veidekke Industri AS - Trondheim
09. okt 40 Forvaltningsplan for Kongrosletta naturreservat på høring
14. okt 41 Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Søbstad AS - Furuhaugen - Trondheim
21. okt 42 Høring - søknad om drift av sorteringsanlegg for næringsavfall - Norsk Gjenvinning AS - Terminalen 5 - Trondheim
25. okt 43 Søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Hellstranda – Nye Veier AS – Stjørdal kommune
desember 2022
15. des 50 Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark – utvidelse - høring
Frist Høring
oktober 2022
05. okt Søknad om ny utslippstillatelse for Stensaas Reinsdyrslakteri AS i Røros kommune.
07. okt Høring - søknad om endring av tillatelse - mottak og mellomlagring av forurensede rive- og gravemasser - Veidekke Industri AS - Trondheim
09. okt Forvaltningsplan for Kongrosletta naturreservat på høring
14. okt Høring - søknad om tillatelse til deponi for rene masser - Søbstad AS - Furuhaugen - Trondheim
21. okt Høring - søknad om drift av sorteringsanlegg for næringsavfall - Norsk Gjenvinning AS - Terminalen 5 - Trondheim
25. okt Søknad om tillatelse til utfylling i sjø – Hellstranda – Nye Veier AS – Stjørdal kommune
desember 2022
15. des Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark – utvidelse - høring