Navn Stilling Avdeling Telefon
Alexandersen, Øyvind Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 80 97
Alstad, Anna Dybwad Rådgiver Landbruksavdelingen 74 16 84 35
Alstad, Eva Dybwad Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 73 19 92 75
Andersson, Paul Andre Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 81 67
Antonsen, Linda Nyvoll Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 82 04
Antonsen, Snorre Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 81 41
Apeland, Anne Mette Juridisk seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 80 04
Arnekleiv, Gaute Fylkesskogmester Landbruksavdelingen 73 19 92 85
Asmervik, Kristine Ass. fylkeslege Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 91 94
Aune, Gry Tveten Underdirektør naturmangfold Klima- og miljøavdelingen 74 16 81 50
Aunli, Renate Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 12
Bakstad, Knut Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 83 37
Bale, Rakel Økonomirådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 90 04
Bartnes, Merethe Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 84 16
Belbo, Siv Merethe G Direktør Reindriftsavdelingen 74 16 80 56
Benberri, Hanane Renholdsbetjent Organisasjons- og utviklingsavdelingen
Benum, Hilde Kristin Seniorkonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 84 15
Bergamelli, Daniel Juridisk seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 38
Berger, Marit Sophie Nasjonalparkforvalter Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 20
Bjerkan Knipenberg, Guro Martine Juridisk seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 80 80
Bjørk, Svein Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen 74 13 80 57
Bjørkli, Roar Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 81 27
Bjørklund, Ingrid Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 83 77
Bjørnelv, Kristian Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 91 81
Bondø, Merete Olufsen Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 27
Bruem, Siri Ingeborg Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 82 05
Buchholdt, Kristin Fiva Edvardsen Spesialrådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 03
Bukkvoll, Mads Rådgiver Reindriftsavdelingen 73 19 93 89
Bull, Hans Nasjonalparkforvalter Klima- og miljøavdelingen 73 19 93 96
Buvarp, Brit-Agnes Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen 73 19 93 90
Bøgseth, Hilde Underdirektør rettssikkerhet Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 16
Bøkestad, Solrun Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 22
Dahl, Irene Margareth Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 41
Dahl, Marte Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 90 10
Dalsaune, Frank Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 04
Drage, Sigrid Lund Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 09
Drewes, Christina Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 33
Dybwad, Manassanan Sriwibin Renholdsbetjent Organisasjons- og utviklingsavdelingen
Dypvik, Knut Olav Spesialrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 74
Dyrstad, Hanne Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 83 71
Dyrstad, Lise Gjertrud Underdirektør Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 84 41
Eide, Renate Førstekonsulent Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 11
Eide, Sara Kristiane Kjærgård Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 90 05
Eilertsen, Lise Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 72
Ekli, Monica Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 19
Ely-Aastrup, Hilde Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 74
Engbakken, Lise Marie Juridisk seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 32
Engtrø, Frode Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 18
Espedal, Torill Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 04
Finstad, Jon Erik Seniorrådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 80 13
Fjellvær, Line Lund Direktør Klima- og miljøavdelingen 74 16 81 45
Flaten, Anne Cathrine Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 81 97
Flaten, Tone Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 84 36
Forooghi, Monica Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 24
Frøseth, Gunn Lise Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 70
Gevingås, Trine Juridisk seniorrådgiver Landbruksavdelingen 73 19 92 72
Gjelten, Ingrid Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 51
Gorseth, May Brit Myrholt Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 57
Grønning, Kristian Rådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 19
Gustad, Cecilie Lillevik Lærling Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 90 03
Gystad, Liv Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 73 19 92 60
Hafstad, Inge Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 66
Hafstad, Siril Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 84 38
Halland, Cecilie Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 83
Halsan, Margrethe Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 73 19 92 73
Halvorsen, Gunhild Fylkesagronom Landbruksavdelingen 74 16 84 31
Hammer, Sabrina Juridisk seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 66
Handberg, Anna Carina Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 90
Hansen, Jørgen Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 91
Hansen, Line Moe Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 81 77
Hanssen, Kjersti Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 79
Hatlen, Kari Seniorkonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 26
Haugdahl, Bente Kne Underdirektør Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 81 66
Haugen, Gunn Oddny Olsen Underdirektør opplæring Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 76
Haugen, Tore Senioringeniør Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 00
Haugnes, Tore Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 84
Haugseth, Eva Hermann Seniorrådgvier Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 75
Heggelund, Elisabeth Seniorkonsulent Landbruksavdelingen 73 19 91 17
Heier, Simon Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 85
Helgesen, Inger Lise Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 82 22
Hellan, Marit Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 15
Henriksen, Linda Forbregd Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 93 86
Henriksen, Maja Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 92
Hermannstad, Anne Mari Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 75
Hofstad, Andreas Haarstad Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 93 79
Holst, Sigbjørn Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 81 55
Holten, Ragnar Stølan Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 93 80
Holten, Thomas Willy Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 13
Holter, Tonje Underdirektør vergemål Kommunal- og justisavdelingen 73 19 93 75
Hovind, Sverre Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen 73 19 93 93
Husby, Marit Hombornes Seniorkonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 31
Hveding, Inger Karin Renholdskoordinator Organisasjons- og utviklingsavdelingen
Hynne, Sigrid Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 79
Høvik, Mari Juridisk seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 92 56
Høydal, Harald Underdirektør Kommunal- og justisavdelingen 73 19 92 14
Hårstad, Samia Allouche Seniorkonsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 40
Iversen, Elsemari Seniorrådgiver Reindriftsavdelingen 74 13 80 55
Jakobsen, Emma Sofie Råbakk Konsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 80 14
Jansen, Susanne Førstekonsulent Kommunal- og justisavdelingen 73 19 90 08
Jenssen, Frank Statsforvalter Embetsledelsen 74 16 80 20
Johannessen, Sofie Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 90 26
Johannessen, Viljar Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 56
Johannessen, Øystein Assisterende statsforvalter Embetsledelsen 74 16 80 10
Johansen, Laila Hoff Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 91 39
Johnsen, Liv Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 39
Johnsen, Trine Wold Juridisk seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 80 38
Julien, Kristian Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 81 54
Jørgensen, Frank Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 44
Kirkbakk, Lisbeth Seniorkonsulent Landbruksavdelingen 73 19 92 63
Kjeldsen, Margit Kristin Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 91 89
Kleveland, Kristian Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 90 13
Knudtzon, Margrethe Fagkoordinator Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 21
Knutsen, Maria Skar Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 84 40
Korssjøen, Reidun Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 52
Kristiansen, Ann Marit Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 84 37
Kristiansen, Pål Sondre Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 83
Kvello, Joachim Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 42
Kverkild, Marit Dypdal Fagdirektør helse og samfunn Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 81 58
Kvittem, Frode Direktør Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 81 59
Lande, Mariann Renate Juridisk seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 78
Landmark, Gry Marit Håpnes Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 06
Landstad, Marie Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 84
Larsen, Christina Moen Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 91 69
Larsen, Trude Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 80 99
Lasic, Nijaza Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 85
Ledang, Kenneth Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 80 28
Ledang, Skjalg Seniorrådgiver kommunikasjon Embetsledelsen 74 16 81 83
Lein, Anne Berit Underdirektør skogbruk og arealforvalting Landbruksavdelingen 74 16 82 09
Lie, Anette Askeland Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 83 03
Lien, Håkon Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 84 56
Lilledal, Sandra Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 91 33
Lilleeng, Marte Synnøve Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 82 24
Lilleenget, Linda Sagen Juridisk seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 84 27
Lind, Haakon Brende Rådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 92 42
Lind, Robson Konsulent Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 93 78
Lindseth, Grethe Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 91 82
Lorvik, Marit Underdirektør forurensing Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 13
Lund, Stule Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 92 37
Lyng, Ragnhild Sperstad Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 80 49
Lyngstad, Anstein Underdirektør jordbruk og mat Landbruksavdelingen 74 16 81 81
Løberg-Klausen, Lene Helena Juridisk rådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 25
Løvaas, Torbjørn Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 68
Lånkan, Elin Juridisk seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 80 32
Markussen, Mariann Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 80 83
Mathisen, Trude Direktør Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 29
Melandsø, Mathea Telnes Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 81 11
Meldal, Torunn Gustad Fagkoordinator skolemiljø Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 92 06
Moen, Hege Sæther Verneområdeforvalter Klima- og miljøavdelingen 73 19 93 87
Mona, Anders Fylkesagronom Landbruksavdelingen 74 16 81 98
Munkvold, Espen Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 79
Myreng, Marianne Rådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 91 27
Myrvold, Karl Morten Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 59
Møller, Thomas Plankoordinator Kommunal- og justisavdelingen 74 16 81 26
Nervik, Espen Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 66
Nessan, Marte Internvaktmester Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 84 30
Nestande, Marit Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 73 19 92 43
Nilsen, Hedda Auestad Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 75
Nisja, Eli Grete Nasjonalparkforvalter Klima- og miljøavdelingen 73 19 91 96
Nordahl, Line Stenseth Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 76
Nordvik, Rita K. Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 43
Nygård, Renate Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 91 92
Nøstvold, Lina Nasjonalparkforvalter Klima- og miljøavdelingen 74 16 81 48
Oksdøl, Aino Holst Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 82 00
Olden, Petter Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 80 44
Ollestad, Kjetil Seksjonsleder juridisk seksjon Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 45
Pallin, Jill Heidi Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 82 13
Paulsen, Leif Inge Senioringeniør Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 93
Pettersen, Anette Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 39
Pettersen, Veronica Sundal Juridisk rådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 90 12
Pfister, Ingrid Jeanine Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 87
Rabben, Frode Seksjonsleder samordning Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 77
Reinfjord, Oda Randi Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 53
Rian, Trond Fylkesskogmester Landbruksavdelingen 74 16 80 89
Rikstad, Espen-Eugen Rådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 90 14
Rist, Bjørn Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 55
Rodø, Cathrine Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 90 02
Roel, Wanja Kristin Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 81 82
Romundset, Matias Saue Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 92 23
Roodbol-Mekkes, Petra Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 90 07
Rusti, Elise Hermo Overingeniør Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 71
Rølland, Hanne Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 08
Røstad, Marit Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 81 01
Sakshaug, Odd Lutnæs Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 80 87
Samdal, Marius Kontorassistent Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 90 36
Sandløkk, Heidi Renholdsbetjent Organisasjons- og utviklingsavdelingen
Saur, Hanne Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 92 54
Saursaunet, Rune Fylkesskogmester Landbruksavdelingen 74 16 82 15
Sehm, Gitte Franck Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 92 89
Skar, Dag Otto Fylkesberedskapssjef Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 68
Skrove, Kari Mette Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 80 27
Slapgård, Audhild Synnøve Direktør Landbruksavdelingen 74 16 80 55
Slettom, Lars Nasjonalparkforvalter Klima- og miljøavdelingen 73 19 93 11
Solberg, Ingunn Flakne Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 91 37
Solberg, Kjersti Alne Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 73 19 92 84
Solstad, Anne Fylkesagronom Landbruksavdelingen 73 19 92 65
Sorte, Laila Marie Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 73 19 92 87
Stabursvik, Hanne Juridisk rådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 92 55
Stamnes, Inga Seniorrådgvier Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 91
Stav, Siri Ramberg Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 28
Stavnås, Veronica Myhr Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 97
Steen, Johanna Sætherø Rådgiver Landbruksavdelingen 74 16 81 88
Stensli, John Haakon Juridisk seniorrådgiver Reindriftsavdelingen 73 19 93 92
Stensrud, Simon Gran Rådgiver Reindriftsavdelingen 74 13 80 53
Stubbrud, Elisabeth Varsi Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 55
Stæhli, Kjersti Dalen Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 93 34
Sund, Tone Susegg Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 80 88
Sundal, Brit Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 35
Sundet, Merete Seniorrådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 05
Sundgård, Beate Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 61
Sundvik, Doris Fagerli Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 81 20
Sunnset, Berit Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 83 73
Svartås, Dag Rådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 74 16 80 70
Svendsen, Ida Frøya Senioringeniør Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 64
Svendsgaard, Guro Vågen Juridisk rådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 91 86
Syrrist, Mari Hennum Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 84 33
Sæther, Tor Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 92 82
Sønstevold, Eirik Gorseth Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 93 82
Sørbø, Anne Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 84 17
Sørlie, Hanne Elisabeth Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 92 48
Tanem, Iver Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 21
Tangen, Anne Sundet Underdirektør plan- og inngrepsforvaltning Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 50
Tangstad, Tanja Seniorrådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 81 19
Taule, Margrethe Underdirektør Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 91 47
Tessem, Lisa Juridisk seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 80 76
Thorvaldsen, Hanna Sofie Skåland Rådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 94
Thyrum, Kirsten Nasjonalparkforvalter femundsmarka Klima- og miljøavdelingen 73 19 93 98
Toivonen, Iakha Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 36
Trandem, Anne Sigrun Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 84 55
Tødås, Tore Nasjonalparkforvalter Klima- og miljøavdelingen 74 16 80 82
Ugseth, Marita Underdirektør barnevern Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 44
Ulsund, Carina Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 33
Utvik, Øyvind Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 92 38
Vardenær, Maia Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 74 16 81 86
Veien, Emil Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 93 76
Veiseth, Roar Direktør Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 80 40
Vingsand, Vigdis Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 65
Vaage, Jan Fylkeslege Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 93 02
Vågø, Eivind Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 74 16 81 33
Wist, Anveig Nordtug Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 93 37
Waagø-Hansen, Anne Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 92 77
Øksnes, Hanne Reitan Underdirektør Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 80 98
Østhus, Ida Brenne Tilsynskoordinator Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 91 93
Øvrebø, Henrik Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 91 88
Øvrelid, Bjørn Erik Seniorrådgiver kommunikasjon Embetsledelsen 74 16 80 60
Øvrevoll, Hanne Rådgiver Kommunal- og justisavdelingen 73 19 90 35
Øvrewall, Mette Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 22
Aakre, Berit Johanne Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 73 19 93 65
Ålmo, Beate Sørlie Seniorrådgiver Oppvekst- og velferdsavdelingen 74 16 81 17
Aalmo, Trine Rådgiver Organisasjons- og utviklingsavdelingen 73 19 91 04
Aas, Hege Seniorrådgiver Kommunal- og justisavdelingen 74 16 80 23
Aasen, Amalie Rådgiver Helse- og omsorgsavdelingen 73 19 90 09
Aasen, Per Arne Underdirektør servicefag Organisasjons- og utviklingsavdelingen 74 16 84 14
Aastum, Maria Seniorrådgiver Klima- og miljøavdelingen 73 19 92 25