Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

25.01.2021

Endringar i midlertidig forskrift om opplæring

Kunnskapsdepartementet har no fastsett endringar om tilpassingar i reglane om barnehagar, grunnskular og vidaregåande opplæring som følge av utbrot av covid-19.


22.01.2021

Vi startar verneprosess for Kudalen naturreservat i Stad

Etter dialog med grunneigarane melder vi formell oppstart av skogvernprosess for Kudalen naturreservat i Stad kommune. Du er velkommen til å sende innspel til oppstartsmeldinga innan 16. februar 2021. 


20.01.2021

Ny rapport om dispensasjonar i strandsona

Sivilombodsmannen har undersøkt alle vedtak om dispensasjonar for bygging i strandsona i tre kommunar, og gir no konkrete tilrådingar til alle kommunar.


20.01.2021

Ledige juriststillingar

Er du jurist med interesse for utdanningssektoren? No har vi ledige faste stillingar ved kontora våre i Bergen og på Leikanger. Søknadsfrist: 28. januar og 9. februar. 


19.01.2021

Ny lov om integrering

Stortinget har vedtatt ny integreringslov. Lova gjeld frå 1. januar 2021 og skal syte for at innvandrarar blir tidleg integrert i det norske samfunnet, og blir økonomisk sjølvstendige.


19.01.2021

Pasienten som rømde og skada familien sin fekk forsvarleg helsehjelp

Ein pasient som var innlagd ved Valen sjukehus, rømde frå sjukehuset og utøvde grov vald mot familien. Vi er komne til at helsehjelpa mannen fekk ved sjukehuset var forsvarleg.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium