Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset, risikonivå i Vestland og fylkeslegens vurderingar. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

07.05.2021

Spørjeundersøking om behov for hjelp og støtte til adopterte

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal greie ut korleis adopterte og familiane deira blir følgde opp etter adopsjon. Dei har difor laga ei spørjeundersøking for vaksne adopterte over 18 år.


06.05.2021

Podkastserie deler kunnskap om mat og måltidsglede blant eldre

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid produsert podkastserien Mat og måltid blant eldre.


06.05.2021

Vi søkjer jurist

Er du jurist og vil jobbe med juridiske problemstillingar i helsetenestene? Ved kontoret vårt i Bergen har vi no ledig ei fast stilling knytt til fagområdet spesialisthelse. Søknadsfrist: 20. mai 2021.


05.05.2021

Konkluderer med uforsvarleg administrering av legemiddel

Ein pasient var utsett for to alvorlege hendingar knytt til administrasjon av legemiddel då ho var innlagt på Haukeland universitetssjukehus. Statsforvaltaren har konkludert med at helsehjelpa ho fekk ikkje var forsvarleg.


05.05.2021

Verdsarvbønder nominert til nasjonal kulturlandskapspris

Bøndene på gardane Styvi og Stigen, i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden, er nominert til Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2021.


30.04.2021

Ledig stilling

Vil du jobbe med det spennande rettsområdet verjemål? Ved kontoret vårt i Bergen har vi no ledig ei fast stilling for rådgjevar/seniorrådgjevar. Søknadsfrist: 14. mai.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium