23.05.2023

Vil du jobbe tett på kommunane?

Vi har ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar for bustadsosialt arbeid og generell kommunedialog. Søknadsfristen er 31. mai.


22.05.2023

Stadfestar avslag på frådeling av våningshus i Sogndal kommune

Sogndal kommune avslo søknaden om dispensasjon og frådeling på Kvamsvegen 47. Statsforvaltaren har stadfesta avslaget, fordi vilkåra for dispensasjon etter plan- og bygningslova ikkje er oppfylte.


16.05.2023

Revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjonen for 2024

Framlegg til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2023 og kommuneopplegget
for 2024 vart lagt fram 11. mai.


16.05.2023

Reguleringsplan for Kokstaddalen oppheva

Planen for Kokstaddalen skal regulere næringsareal for mellom anna BKK og Posten Bring sin nye logistikkterminal. Statsforvaltaren har oppheva bystyret sitt reguleringsvedtak på grunn av manglande vurderingar etter naturmangfaldlova.


16.05.2023

Planprosessen for kommunedelplan for Bjørnafjorden vest har lukkast

Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok kommunedelplanen for Bjørnafjorden vest, tidlegare Os kommune, 11. mai.
– Med dette har kommunen og Statsforvaltaren lukkast med godt og tett samarbeid over tid for å bringe planen trygt i hamn, seier statsforvaltar Liv Signe Navarsete.


12.05.2023

Lokal hjort på menyen til eldre

Matstova på omsorgssenteret var pynta til fest. Kokkelærlingane på det kommunale kjøkkenet overraska med gryte og biffsnadder av lokal hjort, henta frå skogen.


11.05.2023

Vi inviterer lag og organisasjonar til digitalt møte om bevaring av verdifull natur

Statsforvaltaren har fått i oppdrag frå Miljødirektoratet om å gå i dialog med lag og organisasjonar om kandidatområde for vern av bevaring av verdifull natur.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium