09.08.2022, Endra 09.08.2022

Kva kommune bør få Leve hele livet-prisen i 2022?

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland inviterer deg til å nominere kandidatar til årets Leve hele livet-pris. Forslag kan du sende til oss innan 18. august.


08.08.2022, Endra 08.08.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytinga i Oslo

Statsforvaltaren oppmodar kommunane om å leggje informasjon på nettsidene sine om korleis tilbodet om psykososial oppfølging er organisert, og korleis innbyggjarane kan ta kontakt.


04.08.2022

Fleire kommunar må bli betre på å førebygge vald og overgrep mot barn og unge

Ei ny kartlegging viser at fleire kommunar i Vestland treng betre planar for å sikre at tilsette som møter barn og unge har naudsynt kompetanse til å fange opp og følgje opp tilfelle av vald og overgrep.


02.08.2022

Kommunalministeren besøkte Statsforvaltaren

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøkte Statens hus i Leikanger tysdag 2. august. Tema for møtet var mellom anna prosessen for eventuell deling av Kinn kommune, og arbeidet framover. 


15.07.2022

Vrakpant på kasserte fritidsbåtar

Du kan få utbetalt 1000 kroner i vrakpant når du leverer din kasserte fritidsbåt til eit lovleg avfallsmottak.


14.07.2022

Rapport om konsekvensar ved deling av Kinn kommune

Kinn kommunestyre har vedteke å søkje om utgreiing av deling av Kinn kommune. Rådgjevings- og revisjonsselskapet BDO har utarbeidd eit kunnskapsgrunnlag om konsekvensar ved deling av kommunen. Rapporten er no ferdig, og blir i dag presentert i eit møte med kommunen.


12.07.2022

Vi søkjer nasjonalparkforvaltar

Er du den nye nasjonalparkforvaltaren for Jostedalsbreen nasjonalpark? Vi har ledig fast stilling i Gaupne i Luster. Velkomen som søkjar innan 15. august!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium