Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset, risikonivå i Vestland og fylkeslegens vurderingar. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

27.11.2021

Ny raudliste for artar

Artsdatabanken lanserte 24. november ei oppdatert raudliste for artar i Noreg. Førre utgåve av raudlista kom i 2015, og utviklinga i åra som har gått tyder ikkje på at vi har blitt særleg mye flinkare til å ta vare på artsmangfaldet.


25.11.2021

Evalueringsmøte etter utmarksbrannane i Øygarden

I september møttest representantar frå brannvesen, politiet, helsetenesta, sivilforsvaret, Røde Kors, industrivern, Øygarden kommune og Statsforvaltaren for å evaluere handteringa av utmarksbrannane i Øygarden i juni 2021. Hovudtemaet var samvirke og samarbeid, med mål om å få fram forbetrings- og lærepunkt til oppfølging.


25.11.2021

Leve heile livet-reforma inn i ny fase og status i Vestland

Leve heile livet-konferansane i regi av det regionale støtteapparatet hadde deltakarar frå nær alle kommunane i fylket. Fekk du ikkje med deg konferansen, kan du sjå innlegget frå Helsedirektoratet her.


24.11.2021

Til lukke med dagen, Jostedalsbreen nasjonalpark!

Hipp hurra for Jostedalsbreen nasjonalpark som fylte 30 år i haust! Ein sprek jubilant sjølv om den blir stadig litt tynnare «i toppen». Jostedalsbreen er blant dei mest vitja og kjende nasjonalparkane våre. 


19.11.2021, Endra 19.11.2021

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane

I Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane er det frå 1. mai 2022 ledig verv som vara for legekyndig medlem. Søknadsfristen er 15. januar 2022.


16.11.2021

Kommunalministeren opnar ny nasjonal tilsynskalender

17. november lanserer Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvaltarens fellestenester ein ny versjon av Nasjonal tilsynskalender.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium