23.11.2022

Sølvane Gard AS får Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Vestland 2022

På garden rettar Eivind og Torstein søkjelyset på kultur, turisme og lokalmat, og saman med gardane i bygda har dei bygd opp ein unik destinasjon med gjestar frå heile verda.


18.11.2022

Vi søkjer juristar

Vil du vere med å sikre rettstryggleiken for innbyggjarane i Vestland? Vi har ledige stillingar for juristar i kommunalavdelinga og helse-, sosial og barnevernsavdelinga.


15.11.2022

Erstatning for naturskade etter flaum

Det finst to ulike ordningar for erstatning eller støtte etter naturskade på bygningar, anlegg og areal.


10.11.2022

Råd om korleis vaksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomulykker

Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidd råda, som gjerne kan delast på kommunane sine heimesider og i andre kanalar.


09.11.2022

Digital forureiningsveke for kommunane i Vestland

Kva verktøykasse har kommunane til å følgje opp forureining? Forureiningsveka frå 13. til 15. desember er ein webinarserie for kommunen som forureinar og myndigheit. 


07.11.2022

Kontroll av kommunane sine budsjett og økonomiplanar

Alle kommunestyra skal innan årskiftet vedta eit årsbudsjett for 2023 og ein økonomiplan for 2023 til og med 2026. Etter at vedtaka er gjort, skal budsjett og økonomiplan sendast til Statsforvaltaren for gjennomgang og kontroll. 


31.10.2022

Innføringskurs i grunnleggande forvaltningsrett for tilsette i alle sektorar i kommunane

Universitetet i Bergen har i samarbeid med Statsforvaltaren utvikla eit innføringskurs i forvaltningsrett for kommunalt tilsette. Frist for å søkje om deltaking på kurs som blir gjennomført våren 2023 er fredag 2. desember.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium