Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset, risikonivå i Vestland og fylkeslegens vurderingar. Statsforvaltaren følgjer situasjonen kontinuerleg.

05.03.2021

Skal du fiske i sjøen? Les her først

Fiske i sjø er i Noreg ope og gratis for alle, men nokre reglar må ein setje seg inn i før fisketuren tek til. Frå 1. mars gjeld nedsenkingspåbod for garn, det er strengare reglar for fiske i fredingssonar, og alt fiske etter laks og sjøaure i Hardangerfjorden er forbode frå 1. mars til og med 30. april.


04.03.2021

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Haukeland

I Kontrollkommisjonen for Haukeland er det frå 1. juli 2021 ledig verv som legekyndig medlem. Søknadsfristen er 1. mai 2021.


01.03.2021

Ny temaside om framande artar i Vestland

Kva har ørekyt, mink, lupin og vestamerikansk hemlokk til felles? Jo, dei er framande artar i fylket vårt og har stor evne til å spreie seg. Når ein art opptrer utanfor sitt naturlege leveområde er den framand, og enkelte kan påverke økosystemet så mykje at "heimfødingane" tapar kampen om livets rett. 


01.03.2021

Årsrapport 2020

Årsrapporten viser nøkkeltal for embetet og korleis vi har løyst oppgåvene våre. I tillegg skildrar han situasjonen på fleire område i fylket.


26.02.2021

Kommunane i Vestland meiner at barnevernreforma må gjelde alle som jobbar med barn og unge

Det er blant innspela i den felles høyringsuttalen frå kommunane til tenestekatalogane som er utarbeidd i samband med barnevernreforma. Kommunane meiner tenestekatalogane må bli tydelegare.


25.02.2021

Oppstart av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis

Kompetanseløftet skal bidra til at alle barn og unge har tilgang til faglig dyktige lærarar og andre med spesialpedagogisk kompetanse.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium