29.06.2022

Klimaprofitørar og klimaflyktningar

Klimaendringar vil påverke kva artar som finst i naturen rundt oss i framtida, og det ser ut til at endringar allereie er på gang. Nokre artar tener på eit endra klima, mens andre får problem. Endringane kan bli store.


Endra 29.06.2022

Sjå opptak av konferansen "Ein bustad for heile livet"

Konferansen blei arrangert i Bergen 31. mai. Om du ikkje fekk han med deg, kan du sjå opptak her. 


27.06.2022

Mannen som er sikta for drap ved kjøpesenter i Bergen fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

I mars 2022 vart ein mann i 30-åra varetektsfengsla og sikta for drap på faren med kniv. I tilsynssaka har vi vurdert at helsehjelpa mannen fekk frå januar 2022 braut med krava til forsvarleg helsehjelp.


23.06.2022

Gunnar O. Hæreid skal leie nytt utval

I statsråd 22. juni vart det nemnt opp eit nytt utval som skal lage eit framlegg til ny lov om kulturmiljø. Den nye lova vil erstatte kulturminnelova frå 1978. Fungerande statsforvaltar Gunnar O. Hæreid skal leie utvalet. 


21.06.2022

Ledig stilling på verjemålsområdet

Vi har ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar på verjemålsområdet, med arbeidsstad Bergen. Søknadsfristen er 30. juni. 


20.06.2022

Miljøtilsyn i 2021

I fjor gjennomførte miljøavdelinga 103 tilsyn etter forureiningslova. 


20.06.2022

Redusert utslepp av klimagassar frå jordbruket i Vestland

Ein ny rapport frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at det er mogleg å redusere klimagassutsleppa frå jordbruket i fylket utan å redusere matproduksjonen. Rapporten viser status og potensiale for reduksjon.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium