01.03.2024

Årsrapport 2023

Årsrapporten viser nøkkeltal for embetet og korleis vi har løyst oppgåvene våre. I tillegg skildrar han situasjonen på fleire område i fylket.


29.02.2024

Høyringssvar til Klimautvalget 2050

Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn innan 2050. Klimautvalet 2050 hadde som mandat å greie ut kva vegval Noreg står overfor for å nå dette målet. Statsforvaltaren i Vestland er samd i vurderingane frå utvalet i rapporten.


28.02.2024

Vi tilrår Svanøy naturreservat i Kinn kommune

Vi tilrår vern av nær halve Svanøy som naturreservat etter prosedyra for frivillig skogvern. Arealet husar mykje gull i dei grøne skogane og bidreg til målet om å ta vare på representativ og verdifull natur for framtidige generasjonar. 


28.02.2024

Vi startar med supplerande naturvern i Vestland med to område på Stord

Vi startar verneprosess for to område i Stord kommune, der vi finn sjeldan og verdifull natur knytt til naturbeitemark og gruntvassområde. Med dette er vi i gong med nasjonale oppdraget vårt på supplerande vern i Vestland.


23.02.2024, Endra 23.02.2024

Vi søkjer sommarvikarar

Er du student og ønskjer sommarjobb i ein etat som løyser viktige samfunnsoppdrag? Ved kontora våre i Leikanger og Bergen søkjer vi sommarvikarar til fagområda justis, verjemål, utdanning, miljø og helse.


21.02.2024

Tvillingane fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

Statsforvaltaren har i tilsynssaka avdekt manglar i felles fagleg forståing, samarbeid og koordinering i oppfølginga av tvillingane Mina og Mille. Dei mista livet medan dei fekk tenester frå barnevernet og helsetenestene.


17.02.2024

Er du den nye fylkeslegen i Vestland?

Statsforvaltaren i Vestland har ledig stilling som fylkeslege og direktør for helse-, sosial- og barnevernsavdelinga. Søknadsfrist: 5. mars.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium