10.07.2024

Tiltak i laksefisket i Vestland

I Vestland blir fem av dei stengte elvane opna for fiske. Det er framleis ikkje lov å fiske med fastståande reiskap, og det opnast ikkje for fiske etter laks med stong og handsnøre i sjø. Vedtaket gjeld frå og med 11. juli 2024. 


05.07.2024

Høyanger kommune ute av Robek

Høyanger kommunestyre har vedteke rekneskapen for 2023 som viser at alt meirforbruk (underskot) no er dekt inn. Kommunen blir derfor meldt ut av Robek-registeret.


03.07.2024

Lause hundar skadar vilt og husdyr

Frå 1. april til 20. august er det ordinær bandtvang i heile landet, av omsyn til vilt, husdyr og andre turgåarar. Mange kommunar har eigne forskrifter med utvida bandtvang, og du som hundeeigar har ansvar for å vite kva datoar som gjeld der du går tur.


03.07.2024

Gjer om stenginga av Hornelen Via Ferrata

Statsforvaltaren varsla før sommaren at vi ville vurdere stenginga av klatreløypa Hornelen Via Ferrata. Løyvet som Bremanger kommune gav til stenging av installasjonane, er no gjort om.


03.07.2024

Gå ein tur på stien i sommar

Velkomen ut i naturen! Møt innmark og beitemark med respekt.


27.06.2024

Løyve til stamfiske i Lærdalselvi

Saka om løyve til stamfiske i Lærdalselvi ligg no hos Statsforvaltaren i Rogaland etter at statsforvaltar Liv Signe Navarsete vurderte seg ugild og embetet bad Digitaliserings- og forvaltingsdepartementet om å oppnemne setjestatsforvaltar.


27.06.2024

Opningstider i sommar

Her finn du informasjon om opningstidene våre i sommar. Hugs å bestille time dersom du treng apostille i løpet av sommaren. I veke 30 og 31 vil det berre vere mogleg å få apostille i Bergen.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium