27.09.2022

Velkomen som ny norsk statsborgar!

Statsforvaltaren har som oppgåve å arrangere seremoniar for nye norske statsborgarar, og denne helga vart det ikkje mindre enn fire seremoniar: to i Førde og to i Bergen.


27.09.2022

Leve heile livet-konferansane

«Frå samarbeid til samskaping», er den raude tråden på Leve heile livet-konferansane i Vestland denne hausten.


22.09.2022

Tilsynssak avdekte at barn ikkje fekk forsvarleg oppfølging

Statsforvaltaren har avdekt svikt i samhandling internt i helse- og barnevernstenestene i Bergen, og med den offentlege tannhelsetenesta, etter at to sysken ikkje fekk den oppfølginga dei hadde rett til. Behovet for hjelp vart først avdekt når situasjonen vart akutt.


22.09.2022

Situasjonen i Ukraina og konsekvensar i Noreg ved eit utslepp

Krigen i Ukraina gjer at situasjonen tidvis er uoversiktleg og ustabil når det gjeld tryggleiken omkring kjernekraftverka i landet. Eit utslepp av radioaktive stoff i Ukraina, vil ikkje føre til akutt fare for folk i Noreg. Avstanden er så stor at utsleppet vil fortynnast kraftig før det kjem hit.


13.09.2022

Traumebehandling er eit fagområde som krev vedlikehald og merksemd

Behandling av kombinasjonen alvorleg skade og nedkjøling krev særskild kompetanse. Ei tilsynssak som Statsforvaltaren no har avslutta, syner at det er viktig å bygge, oppretthalde og nytte spissa traumekompetanse ved eit universitetssjukehus.


13.09.2022

Tilsynsaksjon for å hindre utslepp av mikroplast frå kunstgrasbaner

Statsforvaltaren har gjennomført tilsyn med ti kommunar. Målet var å sjå korleis dei formar og driftar kunstgrasbaner, for å hindre utslepp av plastgranulat. Åtte av ti kommunar bryt forskrifta. 


13.09.2022

Ledige stillingar

Er du lege, og klar for nye utfordringar? Vi søkjer assisterande fylkeslegar og seksjonsleiar til seksjon for spesialisthelse. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium