Tilbakemelding

Dersom du har innspel til nettsidene våre, finn feil eller manglar er det fint om du sender dei til oss. Bruk skjema nedanfor til å sende melding.  

Publisert 10.12.2018, Sist endra 05.05.2021

Dersom du legg inn e-postadresse kan vi gje deg ei tilbakemelding, men du treng ikkje legge inn e-postadresse om du ikkje ønskjer det.