02.02.2023

I dag, 2. februar, er Verdens våtmarksdag, og temaet i år er restaurering!

Hvert år markeres opprettelsen av Ramsarkonvensjonen ved å feire Verdens våtmarksdag. Det knyttes et tema til markeringen, og i år er temaet restaurering. Noe som er veldig aktuelt da FN allerede har utpekt 2021 – 2030 til tiåret for restaurering. Men hva er egentlig Ramsarkonvensjonen, våtmark og restaurering?


01.02.2023

Resultater fra Elevundersøkelsen 2022-2023

Rogaland har lavere andel elever som oppgir å bli mobbet på skolen, sammenliknet med andre fylker. Men også i Rogaland øker andelen på alle trinn, sammenliknet med forrige skoleår. Det viser årets Elevundersøkelse.


26.01.2023

Privat heimeopplæring

Skuleåret 2022/2023 er det 13 barn i Rogaland som får privat heimeopplæring. Denne opplæringa inneber at foreldra underviser barna sine heime. Kommunane har plikt til å føre tilsyn med at heimeopplæringa er tilsvarande som opplæring gitt i den offentlege skulen. 


23.01.2023

Hvem har ansvaret for det boligsosiale arbeidet?

Det boligsosiale ansvaret har lenge vært delt mellom flere forvaltningsaktører. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte husholdninger på boligmarkedet, mens en rekke statlige aktører skal sikre gode rammebetingelser for kommunene, for eksempel gjennom økonomiske virkemidler, kunnskapsoverføring og veiledning.


20.01.2023

Kommunalt rusarbeid ny ordning 2023

Tilskudd til kommunaltrusarbeid - ny ordningen -  er utlyst, og klar til å søkes på. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium