03.03.2022, Endra 11.03.2022

Krisa i Ukraina: Her finn du nyttig informasjon

Urolege tider fører til mange spørsmål. Her har me samla nokre av dei mest sentrale kjeldene til oppdatert informasjon om den spente situasjonen i Europa – og korleis dette kan påverka oss. 

12.05.2022

Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien

Konsekvensene av stengte skoler og barnehager har vært store, både med tanke på barn og unges læring og deres psykiske helse.

Spesielt har konsekvensene vært store for de mest sårbare barna og elever som ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på.


12.05.2022

Barn og unge har båret en stor byrde under pandemien

Konsekvensene av stengte skoler og barnehager har vært store, både med tanke på barn og unges læring og deres psykiske helse.

Spesielt har konsekvensene vært store for de mest sårbare barna og elever som ikke har fått den spesialundervisningen de har krav på.


11.05.2022

Kommunalt rusarbeid

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.


04.05.2022

Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022

8. mai feirer vi friheten. Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet denne dagen hvert år. Da minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet, og hedrer alle krigsveteraner fra 2. verdenskrig og fram til i dag. Siden 1947 har mer enn 100 000 norske kvinner og menn tjenestegjort i internasjonale operasjoner i over 40 land.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium