27.09.2022

Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»


27.09.2022

Newcastlesjuka: Slaktekyllingbesetning i Time blir avliva etter mistanke som sjukdom

I helga blei den alvorlege fjørfesjukdommen Newcastlesjuke (Newcastle disease) påvist i ei verpehøns-besetning i Klepp kommune. I dag blir ei besetning slaktekylling i Time avliva etter mistanke om smitte.


27.09.2022

Vurdering av barnets beste i saksbehandling

I alle saker som gjelder barn, skal barnets beste vurderes og vektes opp mot andre momenter i saken. Synspunkta til barnet skal tillegges «behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.»


25.09.2022, Endra 25.09.2022

Utbrot av svært alvorleg fjørfesjukdom på Jæren

Mattilsynet varslar utbrot av den svært alvorlege fjørfesjukdommen Newcastlesjuke (Newcastle disease) i ei verpehønsbesetning i Klepp kommune. Risiko for smitte til menneske er svært låg, og det er trygt å eta egg og fjørfekjøt. 


14.09.2022

Tilsynskonferansen 2022

Kommuneloven stiller strenge krav til internkontroll for mange av de sentrale tjenesteområdene i kommune. Meld deg på Tilsynskonferansen 2022 den 22. september. Her får du både teoretisk innsikt og praktiske eksempler om internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. Frist for påmelding er utvidet til 18. september


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium