31.03.2023

Avviser krav om lovlighetskontroll

Statsforvalteren avviser krav om lovlighetskontroll av Sandnes kommune sitt vedtak om stans av fakturering av tvangsmulkt. Statsforvalteren har kommet til at vi ikke har grunnlag til å lovlighetskontrollere vedtaket truffet av utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes kommune.


29.03.2023

Haugesund kommune er Rogaland sin kandidat til jordvernpris 2023

Statsforvalteren i Rogaland meiner Haugesund kommune er ein god kandidat for jordvernprisen 2023. Kommunen har sett jordvern og berekraftig byutvikling høgt på politisk dagsorden, noko som har resultert i at dei har gjort eit aktivt grep i form av tilbakeføring av eit større  jordbruksområde nord for byen som var regulert til utbygging.


22.03.2023

Nye krav til kildesortering av avfall

Kommuner og virksomheter skal tilrettelegge for kildesortering av matavfall, park- og hageavfall, og plastavfall fra og med 2023. Dette følger av nytt kapittel 10a i avfallsforskriften. 


22.03.2023

Melding til barnevernet ved høyt skolefravær

Høyt skolefravær kan gi grunn for en bekymringsmelding til barnevernet. En slik melding er ikke et enkeltvedtak og foreldre har derfor ikke klagerett.


22.03.2023

I dag, 22. mars, markerer vi Verdens vanndag

Den 22. mars markerer vi Verdens vanndag. Årets tema er å akselerere endringer for å løse vann- og sanitærkrisen i verden. Formålet er å sette fokus på hvor viktig vann er i livene våre, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Denne dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium