Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

24.06.2022

Søknad om endret tillatelse - Geminor AS Egersund

Geminor AS søker om tillegg i tillatelsen til å inkludere mottak og mellomlagring av avfallsballer på anlegget i Egersund.


24.06.2022

Søknad om endret tillatelse - Hermod Teigen AS avd Egersund

Hermod Teigen AS avd Egersund søker om endret tillatelse etter forurensingsloven for fragmenteringsanlegget ved Kaupanesveien 33 i Egersund.


22.06.2022

Endring av fiskereglar i Lyseelva og Varhaugelvene

Miljødirektoratet har vedteke endra fisketid i Lyseelva og endra døgnkvote i Varhaugelvene. Reglane for fiske etter laks og sjøaure i resten av fylket er uendra.


03.06.2022

Rapport om tilførsler og avlastningsbehov for Hålandsvatnet

I går, torsdag 2. juni 2022, ble det avholdt et åpent møte om Hålandsvatnet på Varen kulturscene i Randaberg. Under møtet, ble det presentert en ny rapport om tilførsler av næringsstoffer og avlastningsbehov for Hålandsvatnet av forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE).


01.06.2022

Søknad om økt rammevilkår fra SAR AS Tananger på ASCO-basen, Risavika

SAR AS Tananger søker om økt lagerkapasitet på tankanlegget på ASCO-basen i Risavika, Sola kommune.


20.05.2022

Opent møte om Hålandsvatnet

Statsforvaltaren i Rogaland inviterer til opent møte om Hålandsvatnet 2. juni kl 17.30 – 19.00. På møtet presenterer forskarar frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE) ein ny rapport om tilførsler av næringsstoff og behov for avslasting.


20.05.2022

Nå kan du søke Hold Norge Rent om midler til frivillige tiltak mot marin forsøpling

Hold Norge Rent feirer Frivillighetens år, og har lyst ut midler til frivillige ryddeaksjoner både langs kysten og i innlandet, og til andre aktiviteter knyttet til spørsmål rundt plast og annen forsøpling.


11.05.2022

Søknad om nytt anlegg for behandling av kasserte kjøretøy og metall - Hermod Teigen AS avd Tau

Statsforvalteren har mottatt søknad Fra Hermod Teigen AS avd Tau om tillatelse etter forurensingsloven og avfallsforskriften. Søknaden gjelder etablering av et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy,  mottak og sortering av metallskrap, og mottak og mellomlagring av blybatteri, på Nordmarka industriområdet, Strand kommune.


02.05.2022

Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer

Klimaendringene er en velkjent problemstilling, også i Rogaland. Kommunene er en del av løsningen, og i dette webinaret ønsker vi å vise hvilke muligheter og verktøy kommunen har for å gjøre klimatiltak i sektoren skog- og arealbruk.


28.04.2022

Kartlegging av natur i Rogaland 2022

I mai vil Miljødirektoratet starte kartlegging av naturtypar for utvalde område i Rogaland. Biologer frå Ecofact Sørvest vil dekke i alt 96 kvadratkilometer i utvalde område, medan Dokkadeltaet nasjonale våtmarksenter AS vil kartlegge 63 kvadratkilometer innanfor utvalde verneområde.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel