Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

16.08.2022

Tillatelse til mottak av 12,9 tonn blanda avfall fra branntomt

Statsforvalteren har gitt Svaaheia Avfall AS tillatelse til mottak av 12,9 tonn blanda avfall etter brannen i en driftsbygning på Voll i Klepp kommune.


11.08.2022

Søknad midlertidig tillatelse pilotanlegg for produksjon geopolymer – Saferock AS

Saferock AS har søkt om midlertidig tillatelse etter forurensningsloven. Søknaden gjelder etablering av pilotanlegg for produksjon av geopolymer hos Velde Industri AS på Sviland i Sandnes kommune.


10.08.2022

Endra løyve Svåheia avfall AS deponifase Øvre Stølstjørn og Saufjelltjørn

Svåheia avfall AS i Eigersund søker om utvida løyve til mottak av stabilt, ikkje-reaktivt spesialavfall og utvida tidsrom for oppfylling av dagens deponifase.

 


18.07.2022

Lokale forskrifter om utvida jakttid på grågås i Stavanger, Time og Kvitsøy kommunar

Statsforvaltaren har fastsett forskrift i kommunane Stavanger, Time og Kvitsøy til å opne for jakt på grågås inntil 20 dagar før ordinær jaktstart.


18.07.2022

Utslippstillatelse til Velde Industri AS i Sandes

Statsforvalteren gir Velde Industri AS en samlet tillatelse etter forurensningsloven til all virksomhet på Sviland i Sandnes kommune.


08.07.2022

Sommerkonkurranse om å finne stillehavsøsters

Delta i folkeforskning om stillehavsøsters og vinn premie! Takket være flinke og engasjerte folk har sommerkonkurransen om å finne stillehavsøsters blitt en stor suksess i de siste fem årene.  


24.06.2022

Søknad om endret tillatelse - Geminor AS Egersund

Geminor AS søker om tillegg i tillatelsen til å inkludere mottak og mellomlagring av avfallsballer på anlegget i Egersund.


24.06.2022

Søknad om endret tillatelse - Hermod Teigen AS avd Egersund

Hermod Teigen AS avd Egersund søker om endret tillatelse etter forurensingsloven for fragmenteringsanlegget ved Kaupanesveien 33 i Egersund.


22.06.2022

Endring av fiskereglar i Lyseelva og Varhaugelvene

Miljødirektoratet har vedteke endra fisketid i Lyseelva og endra døgnkvote i Varhaugelvene. Reglane for fiske etter laks og sjøaure i resten av fylket er uendra.


03.06.2022

Rapport om tilførsler og avlastningsbehov for Hålandsvatnet

I går, torsdag 2. juni 2022, ble det avholdt et åpent møte om Hålandsvatnet på Varen kulturscene i Randaberg. Under møtet, ble det presentert en ny rapport om tilførsler av næringsstoffer og avlastningsbehov for Hålandsvatnet av forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norwegian Research Centre (NORCE).


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef, fmromsb@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, fmrocsh@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 15

Einar Heegaard, fagleier natur, fmroehe@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 72

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning,  fmrokrk@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30