Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

22.03.2023

Nye krav til kildesortering av avfall

Kommuner og virksomheter skal tilrettelegge for kildesortering av matavfall, park- og hageavfall, og plastavfall fra og med 2023. Dette følger av nytt kapittel 10a i avfallsforskriften. 


22.03.2023

I dag, 22. mars, markerer vi Verdens vanndag

Den 22. mars markerer vi Verdens vanndag. Årets tema er å akselerere endringer for å løse vann- og sanitærkrisen i verden. Formålet er å sette fokus på hvor viktig vann er i livene våre, og for å øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Denne dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.


21.03.2023

I dag, 21. mars, feirar vi Verdas skogdag!

Gratulerer med den internasjonale skogdagen! Årets tema er Skog og helse. Skogen er heilt avgjerande for at menneska skal kunne leva gode liv og ha god helse. 


16.03.2023

Tillatelse etter forurensningsloven til NOT Varmforzinking AS

NOT Varmforzinking AS på Nærbø er gitt tillatelse til produksjon av varmforsinking av metall på eiendommen gnr. 25 bnr. 109 i Hå kommune.


14.03.2023

Resultat etter prøvefiske i elver og innsjøer i 2022

Vi har mottatt rapport etter fiskeundersøkelser i 5 elver og 3 innsjøer i Rogaland i 2022. Sammenlikna med 2021 var det en klar reduksjon i tettheten av laks 0+, men ingen tydelige forskjeller for eldre lakseunger.


13.03.2023

Norscrap Karmøy søker om ny permanent tillatelse

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Norscrap Karmøy AS datert 13.01.2023 og 08.03.2023. Det søkes om permanent tillatelse etter forurensingsloven til mottak av metallskrap, med enkelte tillegg.   


01.03.2023

Årets aktiviteter i regi av Hold Norge Rent

Ryddeåret 2023 er i gang, og Hold Norge Rent har sendt oss en oversikt over årets ryddeaksjoner og møteplasser

Statsforvalteren oppfordrer alle til å ta med en pose på tur, og plukke med søppel du finner i naturen. Ta gjerne kontakt med ditt lokale friluftsråd for mer informasjon om deres ryddeaksjoner, eller om du ønsker tips om områder som trenger en liten ryddedugnad.


27.02.2023

Anbefaling for arbeid i fyllitt

Statsforvalteren har utarbeidet en anbefalt fremgangsmåte når du skal arbeide i fyllitt.

Anbefalingen er en strategi for å avdekke fyllitt med syredannende potensiale, slik at du kan håndtere det på en god måte.


17.02.2023

Søknad om utslippstillatelse for Norstone AS Forusstranda

Norstone AS har søkt om utslippstillatelse for anlegget på Forusstranda i Stavanger kommune. Det søkes om forlengelse av vilkår i gjeldende tillatelse. I forbindelse med søknaden vil Statsforvalteren ta tillatelsen opp til revisjon.


17.02.2023

Søknad om avslutning og etterdriftstillatelse rentmassetipp Birkeland sorteringsanlegg i Sauda

Sauda kommune har søkt om avslutning og etterdriftstillatelse etter forurensningsloven for rentmassetipp på Birkeland sorteringsanlegg.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef, fmromsb@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, fmrocsh@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 15

Einar Heegaard, fagleiar natur, fmroehe@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 72

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning,  fmrokrk@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30