Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

02.11.2022

Søknad om utvidet driftstid fra Stena Recycling AS avd Torvastad

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad om utvidet drifstid fra Stena Recycling AS avd Torvastad, lokalisert på Bøneset i Karmøy kommune.


31.10.2022

Programmet er klart! Bli med på seminar om tiltak i sjø

Statsforvalteren inviterer til seminar om mudring, utfylling, dumping, sprenging og peling i sjø 24. november 2022 på Scandic Forus.

Nå er programmet klart!


31.10.2022

Bærekraftsuka: åpent nettarrangement om klimaomstilling

Vi har et nettarrangment under Bærekraftsuka om klimaomstilling med en rekke spennende og aktuelle tema. Nettarangementet er åpent for alle interesserte. 


28.10.2022

Bli med på seminar om marin forsøpling

I forbindelse Bærekraftsuka 2022 inviterer Statsforvalteren til seminar for aktører innen strandrydding og marin forsøpling i Rogaland. 


11.10.2022

Seminar: Unngå miljøskader ved tiltak i sjø

Statsforvalteren inviterer til seminar om mudring, utfylling, dumping, sprenging og peling i sjø 24. november 2022 på Scandic Forus. Seminaret er for partar som er involvert i saksgangen i samband med Statsforvalterens «Søknad om tiltak i sjø».


10.10.2022

Søknad om tillatelse fra Miljøfôr Norge AS på Karmøy

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Miljøfôr Norge AS om tillatelse etter forurensingsloven. Søknaden gjelder mottak og behandling av organisk avfall på Litlasund, Karmøy kommune.


10.10.2022

Søknad om nytt anlegg for behandling av kasserte kjøretøy i Sokndal – Hove Bildeler AS

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Hove Bildeler AS om tillatelse etter forurensingsloven og avfallsforskriften. Søknaden gjelder etablering av et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, inkludert delsalg, på Rekeland industriområde, Sokndal kommune.


06.10.2022

Bærekraftsuka: Seminar for aktører innen strandrydding/marin forsøpling

Statsforvalteren har gleden av å invitere til et seminar for aktører innen strandrydding og marin forsøpling i Rogaland.


06.10.2022

Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.


06.10.2022

Statsforvalteren klager på NVE sitt vedtak om å gi konsesjon til flytende vindmøller utenfor Karmøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt anleggskonsesjon til Marin Energi Testsenter AS (METCentre) for utvidelse av et eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy kommune. Statsforvalteren har klaga på dette vedtaket.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef, fmromsb@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, fmrocsh@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 15

Einar Heegaard, fagleiar natur, fmroehe@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 72

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning,  fmrokrk@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30