Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


27.09.2023

Bærekraftsuka 2023: Åpning

Vi åpner Bærekraftsuka 2023 direkte fra Statens hus. Til åpningen kommer professor Jeffery Braithwaite, en internasjonal anerkjent talsperson for bærekraftig utvikling. Du kan følge hele åpningen via Statsforvalterens Facebook-side.


25.09.2023

Gjenbruk, ombruk, resirkulering og transformasjon i byggesektoren

Bygninger og byggesektoren står for opp mot 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Det er mer enn fra biler og trafikk. Samtidig vet man at halvparten av verdens bygg anno 2060 ennå ikke er bygget. Det betyr at man kan hente enorme klimabesparelser ved å bygge smartere.


22.09.2023

Søknad om endra løyve til Hermod Teigen AS avd Harestadvika

Hermod Teigen AS avd Harestadvika (tidlegare Norscrap Stavanger AS) har søkt Statsforvaltaren om endring av løyve. Endringa gjeld auke i mottak og mellomlagring av farleg avfall av typen blybatteri.


04.09.2023

Landsdekkande tilsynsaksjon med anlegg for behandling av kasserte køyretøy hausten 2023

Statsforvaltaren vil kontrollere anlegg som behandlar kasserte køyretøy fra og med veke 36 til 44 i haust. 


01.09.2023

Soppens dag 2023

Søndag 3. september feirer vi soppens dag og dagen vi markerer med et dykk inn i mykologiens verden. Soppene består av 1.6 millioner arter verden over, separat fra plante- og dyreriket. Men sopp har allikevel sterke samspill med de fleste levende organismer på både godt og vondt.


23.08.2023

Fire utvalgte naturtyper fikk nye handlingsplaner i sommer

Naturtypene kystlynghei, slåttemark, slåttemyr og åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone har fått nye handlingsplaner som inneholder konkrete tiltak for langsiktig ivaretakelse, skjøtsel og restaurering av naturtypene.


15.08.2023

Endret tillatelse til utfylling ved Arsvågen

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelse etter forurensningsloven gitt til Statens vegvesen for utfylling i sjø ved Arsvågen.


14.08.2023

Matsvinn i barnehager og skoler

Norge skal halvere matsvinnet innen 2030, og husholdningene står for hoveddelen av matsvinnet. For barnehager og skoler kan arbeid mot matsvinn være en god og konkret tilnærming til klima- og bærekraftsforståelse.


14.08.2023

Matsvinn i barnehager og skoler

Norge skal halvere matsvinnet innen 2030, og husholdningene står for hoveddelen av matsvinnet. For barnehager og skoler kan arbeid mot matsvinn være en god og konkret tilnærming til klima- og bærekraftsforståelse.


10.08.2023

Korleis ta hand om døde fuglar i område med fugleinfluensa

Når kommunen har samla opp døde fuglar eller tatt imot døde fuglar frå private hushald er fuglane å rekne som avfall. Kommunen har plikt til å handtere dei innsamla døde fuglane.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Leiargruppa miljø og klima

Marit Sundsvik Bendixen, fylkesmiljøvernsjef, fmromsb@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 36 / 92 24 90 43

Cathrine Stabel Eltervåg,
ass. fylkesmiljøvernsjef, fmrocsh@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 89 15

Einar Heegaard, fagleiar natur, fmroehe@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 88 72

Kirsten Redmond Kristiansen,
fagleder forurensning,  fmrokrk@statsforvalteren.no,
tlf. 51 56 87 77 / 41 20 95 30