Ansatte

Navn Stilling Avdeling Telefon
Aadland, Astrid Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 58
Aarre, Ellen Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 46
Aarrestad, Odd Geir Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 87 69
Aase, Tonje Fjermestad Seniorrådgivar Beredskapsstaben 51 56 89 59
Allred, Kirsten Senioringeniør Miljø 51 56 89 33
Andersen, Marit Sjøgren Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 44
Aregawi, Lettay Surdal Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 49
Arnø, Hjalmar Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 41
Austbø, Per Kristian Ass. miljøvernsjef Miljø 51 56 89 10
Bartlett, Magne Rådgiver Miljø 51 56 88 58
Bendikssen, Christina Tangen Rådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 98
Bendixen, Marit Sundsvik Fylkesmiljøvernsjef Miljø 51 56 89 36
Berg, Bjørn Steinar Seniorrådgjevar Landbruk 51 56 89 93
Bergeland, Marit Ass. direktør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 79
Bergesen, Margot Rådgivar Utdanning 51 56 87 22
Berntsen, Sissel Rådgiver Miljø 51 56 88 20
Bjelland, Sigmund Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 84
Bjørkås, Randi Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 97
Bjørnsen, Trine Hove Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 54
Bjørsvik, Anita Rådgivar Miljø 51 56 89 18
Bloch-Johnsen, Marie Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 68
Bomo, Stein Fylkesskogmester Landbruk 51 56 89 72
Borgen, Agnes Laila Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 76
Brakel, Michelle van Konsulent Administrasjon 51 56 88 50
Breivik, Janne Rådgiver Landbruk 51 56 87 85
Brekke, Inger Karin Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 13
Brommeland, Astrid Rådgivar Landbruk 52 79 06 19
Bruland, Erik Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 12
Bø, Hallgeir Ass. utdanningsdirektør Utdanning 51 56 87 33
Bøe, Susanne Rådgiver Miljø 51 56 89 03
Dahle-Melhus, Janne Fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 60
Dahlmo, Monica Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 66
Dimby, Nono Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 78
Djuvik, Tore Konsulent Administrasjon
Dreyer, Hege Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 57
Eiane, Gunvor Helle Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 31
Ellingsen, Elisabeth Time Rådgiver Miljø 51 56 87 99
Eltervåg, Cathrine Stabel Seniorrådgivar Miljø 51 56 89 15
Eltervåg, Tina Rådgiver Miljø 51 56 87 89
Endresen, Sissel Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 60
Enger, Kristine Fagdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 28
Eriksen, Tage A T Fagleiar Samfunnsavdelinga 51 56 88 92
Evensen, Gry Ass.fylkesberedskapssjef Beredskapsstaben 51 56 88 18
Evertsen, Elisabeth Stålesen Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 73
Falnes, Marita Skorpe Plankoordinator Miljø 51 56 88 94
Fiskå, Trond Olav Seniorrådgivar Miljø 51 56 88 69
Fjørtoft, Elisabeth Ur Rådgivar Utdanning 51 56 87 43
Flåten, Grete Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 36
Fosså, Annette Rådgivar Miljø 51 56 89 20
Gjerde, Juliana Nelsa Førstekonsulent Administrasjon 51 56 87 70
Gjertsen, Åse Elisabeth Berner Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 81
Gjøse, Marita Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 23
Grimstad, Karen Beate Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 40
Grude, Paul Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 65
Gudmestad, Geir Førstekonsulent Miljø 51 56 89 14
Haaland, Kristian Wilén Rådgiver Miljø 51 56 87 96
Haga, Guro Bakke Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 52
Haga, Helge A. Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 56
Hagalid, Birgit Sundbø Fylkesskogmeister Landbruk 51 56 88 91
Hageland, Line Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 49
Halonen, Anne-Britt Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 04
Halvorsen, Bente Espedal Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 96
Hansen, Benedikte Dalland Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 20
Hatløy, Dagfinn Svadberg Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 79
Haugen, Una Bjørnseth Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 24
Heegaard, Einar Seniorrådgivar Miljø 51 56 88 72
Helland, Jorunn Rådgivar Utdanning 51 56 87 39
Helle, Ida Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 61
Hetland, Bjørg Karin Gilje Rådgiver Utdanning 51 56 87 42
Hetland, Evy Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 78
Hodne, Else Fredheim Rådgivar Landbruk 51 56 89 77
Hogstad, Frøydis Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 71
Hole, Ragnhild Rådgivar Landbruk 51 56 89 81
Holen, Odd-Arild Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 14
Hovland, Anne Beth Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 87
Husveg, Rolf-Gunnar Rådgivar husdyr Landbruk 51 56 89 88
Høie, Nils Andreas Rådgiver Utdanning 51 56 88 93
Idland, Gunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 65
Jacobsen, Karen Hansson Juridisk rådgivar Utdanning 51 56 89 22
Johansson, Heidi Halvorsen Konsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 01
Johnsen, John Inge Naturforvalter Miljø 51 56 89 09
Johnsen, Reidar Fylkesberedskapssjef Beredskapsstaben 51 56 88 39
Jonstrup, Julie Jacobi Rådgivar Miljø 51 56 88 29
Kalvatn, Eivind Fagleder Samfunnsavdelinga 51 56 88 33
Kjøde, Sissel Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 60
Kleiberg, Erling Seniorrådgiver (jurist) Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 47
Knudsen, Gunvor Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 89
Kolnes, Grete Skjæggestad Økonomisjef Administrasjon 51 56 87 72
Kommedal, Anette Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 48
Kristensen, Norunn F. Personalsjef Administrasjon 51 56 88 16
Kristiansen, Kirsten Redmond Seniorrådgivar Miljø 51 56 87 77
Krpo, Senad Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 59
Langvik, Ivar Rådgiver Beredskapsstaben 51 56 88 46
Larsen, Lina Bryne Rådgiver Utdanning 51 56 87 19
Leirsti, Tone Da Silva Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 86
Lian, Rune Seniorrådgivar Landbruk 51 56 87 54
Lillejordet, Marie Rådgiver Utdanning 51 56 88 41
Lockert, Ida Solfrid Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 12
Lunan, Inger Johanne Rådgivar Administrasjon 51 56 88 25
Løland, Camilla Rådgiver Miljø 51 56 87 66
Madland, Anne Helen Meling Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 52
Melander, Ragnhild Louise Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 89 16
Meling, Jan Rådgiver Miljø 51 56 87 26
Michelsen, Josefine Gjøvik Praksisstudent UiS Landbruk 51 56 88 64
Mikalsen, Rolf Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 62
Modalsli, Anne-Margrethe Tretli Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 70
Mygland, Anders Kvadsheim Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 21
Nedreaas, Brit Espeland Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 64
Nes, Kjetil Juridisk seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 34
Neset, Andres Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 57
Nessa, Monica Avdelingsdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 71
Norland, Kristine Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 59
Odden, Alf Verneområdeforvaltar Miljø
Odland, Bjørg Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 74
Ofstad, Endre Grüner Rådgiver Miljø 51 56 88 96
Oliversen, Trond Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 53
Olsen, Monika Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 74
Olsen, Trine Seniorrådgjevar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 97
Olufsen, Anita Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 37
Osaland, Hege Cecilie Rådgiver Administrasjon 51 56 87 61
Otto, Ragnhild Rådgiver Utdanning 51 56 87 56
Pfluger, Annabell Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 71
Pundsnes, Astrid Løvås Rådgiver Utdanning 51 56 88 81
Reianes, Unni Seniorrådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 63
Roland, Kari Louise Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 62
Ronæss, Hanne Sørli Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 36
Rosnes, Anfinn Ass landbruksdirektør Landbruk 51 56 89 80
Sajets, Tor Arne Førstekonsulent Samfunnsavdelinga 51 56 88 35
Salte, Kariann Olsen Rådgiver Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 25
Salte, Torunn Seniorrådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 88 73
Salte, Vetle Nilsen Førstekonsulent Beredskapsstaben 51 56 87 23
Sand, Kari Seniorrådgivar Landbruk 51 74 30 21
Sandhu, Balpreet Kaur Ass. fylkeslege Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 18
Sandring, Stig Seniorrådgivar Miljø 51 56 89 31
Sangolt, Yngvild Berge Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 14
Schanche-Olsen, Martin Konsulent Samfunnsavdelinga 51 56 89 25
Serigstad, Eli Munkeby Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 62
Sevheim, Kristin Rådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 67
Simonsen, Ørjan Seniorrådgivar Miljø 51 56 89 05
Skaar, Anne Marie Melberg Rådgivar Utdanning 51 56 87 30
Skadberg, Geir Landbruksdirektør Landbruk 51 56 89 64
Skartveit, Linda Rådgiver Landbruk 51 56 88 85
Skedsmo, Helene Medhus Seniorrådgiver Landbruk 51 56 88 21
Skien, John Gunnar Kommunikasjonssjef Embetsleiing 51 56 88 30
Skjortnes, Kari Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 82
Skog, Margareta Senioringeniør Miljø 51 56 89 32
Skogerbø, Marianne Utdanningsdirektør Utdanning 51 56 87 88
Skurtveit, Embla Elisabeth Førstekonsulent Administrativ stab 51 56 89 29
Skålnes, Ida Eline Rådgiver Miljø 51 56 88 07
Solberg, Kristian Falnes Senioringeniør Miljø 51 56 89 28
Solheim, Lone Merethe Statsforvalter Embetsleiing 51 56 87 68
Solvik, Morten Seniorrådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 97
Stakland, Berit Synnøve Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 87 67
Stangeland, Jan Petter Assisterende avdelingsdirektør Samfunnsavdelinga 51 56 88 55
Stanojevic, Maja Rådgivar Landbruk 51 56 89 89
Stott, James GIS-koordinator Administrasjon 51 56 87 93
Størksen, Mariann Senioringeniør Miljø 51 56 89 06
Sundal, Christina Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 69
Svanes, Morten Seniorrådgivar Landbruk 51 56 89 74
Svendsen, Grethe Sævereid Førstekonsulent Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 63
Sæbø, Jarle Rådgivar Utdanning 51 56 88 95
Særheim, Livar Rådgivar Administrasjon 51 56 88 15
Sømme, Mette Rådgivar Utdanning 51 56 87 35
Sørensen, Malene Hassel Rådgiver Landbruk 51 56 88 40
Tennfjord, Marte Bergesen Rådgiver Beredskapsstaben 51 56 88 45
Thomassen, Randi Seniorrådgivar Beredskapsstaben 51 56 88 06
Thomassen, Thomas Wegner Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 28
Thomsen, Erik Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 88 79
Tornes, Aina Janett Juridisk rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 88 38
Tunstad, Turid Rådgiver Samfunnsavdelinga 51 56 89 19
Undheim, Svein Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 89 08
Vilkensen, Jakob-Andreas Praksisplass Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 27
Vormedal, Linn Berge Overingeniør Miljø 51 56 87 40
Waard, Rigmor Kvia de Konst. avdelingsdirektør Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 87 94
Wathne, Silvia Renate Rådgivar Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga 51 56 89 94
Wetteland, Lars Seniorrådgivar Utdanning 51 56 87 29
Wiik, Svein Asle Seniorrådgivar Samfunnsavdelinga 51 56 87 51
Wilson, Anne Rådgivar Utdanning 51 56 88 17
Woldstad, Ine Seniorrådgivar Landbruk 51 56 87 98