Historikk

Statsforvaltaren har ein lang tradisjon i Noreg. Veit du når amtmennene blei til fylkesmenn – og seinare statsforvaltarar?

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det kan du finna ut i denne kortfatta historikken om statsforvaltarane. Fylkesmannen fekk nytt og kjønnsnøytralt namn frå 1. januar 2021. Då blei Fylkesmannen i Rogaland Statsforvaltaren i Rogaland. 

Amtmenn, fylkesmenn og statsforvaltarar i Rogaland frå 1671 til i dag

Starta Slutta Amtmann i Stavanger amt
1671 1673 Henrik Below
1673 1683 Ludvig Rosenkrantz
1683 1687 Daniel Danielsen Knoff
1687 1700  Christian Frederik Powisch
1700 1710  Edvard Hammond
1710  1714  Ulrik Christian Mese
1714  1726  Hans Nobel d.y.
1726  1746  Bendix Christian Fine
1746  1761  Henrik Wilhelm Tillisch
1762  1768  Henrik Lachmann
1768  1772  Gunder Hammer
1772  1781  Wilhelm Mathias Skeel
1781  1785  Peter Frederik Ulrik Benzon
1785  1799  Frederik Otto Scheel
1799  1810  Ulrich Wilhelm Koren
1810  1812  Oluf Schouboe
1812 1814 Ulrik Fredrik Anton de Schouboe
1814  1824  Wilhelm Frimann Krog
1825  1826  Jens Erichstrup
1826  1828  Peder Martinius Ottesen
1829  1833  Christian Ulrik Kastrup
1833  1853  Gunder Aas
1853  1863  Anton Theodor Harris
1864  1888  Vilhelm Hermann Ludvig von Munthe af Morgenstierne
1889  1910  Carl Lauritz Mechelborg Oppen
1910  1918  Thorvald Andreas Larsen
     
    Fylkesmann i Rogaland
1919 1932  Thorvald Andreas Larsen
1932 1941  John Norem
1945 1958  John Norem
1959  1968  Paul Ingolf Ingebretsen
1968  1973  Gunnar Fredrik Hellesen
1973  1982  Konrad Birger Knutsen
1982  1991  Kristin Lønningdal
1991 1993 Harald Thune (konst.)
1993  2007  Tora Aasland
2007 2012 Harald Thune (konst.)
2012 2013 Tora Aasland
2013  2019 Magnhild Meltveit Kleppa
2019 2020 Lone M. Solheim (konst.)
     
    Statsforvaltar i Rogaland
2021 2021 Lone M. Solheim (konst.)
2021 Bent Høie