Kontakt oss

Opningstider

måndag–fredag 08.00–15.20

Besøksadresse

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Postadresse

Postboks 59, 4001 Stavanger

Trygt for deg, enklare for alle

Den sikraste og føretrekte måten du tar kontakt med Statsforvaltaren i Rogaland  på, er å bruka meldingsskjemaet. Du finn det også ved å trykka på den raude knappen, merkt "Send sikker melding" på denne sida. Du loggar inn via ID-porten, eit felles og sikkert innloggingssystem for offentlege tenester. Fordelen er at du kan senda (person)sensitiv informasjon gjennom denne løysinga. I tillegg handterer systemet store vedlegg.

Merk: Dersom meldinga di inneheld personsensitiv informasjon, blir ho unntatt offentlegheit.

Skal du sende på vegne av bedrift eller organisasjon så bruker du "Send sikker melding (bedrift)".

Er du verje (eller har spørsmål om verjemål) og skal senda ei melding til verjemålslaget vårt, bruker du meldingsskjemaet "Melding til Statsforvaltaren (berre verjemål)

Elektronisk faktura

Fakturaadresse

Statsforvaltaren i Rogaland

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746

7468 Trondheim

Organisasjonsnummer

974763230

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 56 87 00

E-post: sfropost@statsforvalteren.no

Merk: All kommunikasjon med Statsforvaltaren er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivlova og er eit offentleg saksdokument som andre kan få innsyn i etter reglane i forvaltningslova og offentleglova.

Saker som gjeld personlege forhold (sensitiv informasjon) blir unntatt offentlegheit, men sakstittel blir likevel vist i offentleg postjournal.