16.05.2024

Søk støtte til utarbeiding av kommunale jordvernstrategiar

Føremålet med kommunale jordvernstrategiar er auka kunnskap om jordbruksareala og jordvern i planprosessar. Målet er å redusere nedbygging av jordbruksareal i kommunen.


15.05.2024

Oppstartsmelding for vern av skog

Statsforvaltaren melder med dette oppstart av arbeid med utviding av Nesplassen naturreservat i Fjord kommune.


14.05.2024

Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Har du trua fugleartar hekkande i enga? Du kan gjere avtale med Statsforvaltaren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av åkerrikse, vipe, storspove eller grashoppesangar. Du kan søke om tilskot til dette gjennom regionalt miljøprogram. 


07.05.2024

Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2024

Frå mai til oktober gjennomfører Miljødirektoratet ei omfattande kartlegging av naturtypar i utvalde område i Møre og Romsdal. Vi oppmodar grunneigarar i dei aktuelle områda til å ta kontakt med Statsforvaltaren dersom det er særlege omsyn vi bør ta på dykkar eigedom.


30.04.2024

Sjekkar kommunane sin kontroll over forsøpling

Kommunane i Norge skal slå ned på forsøpling og krevje opprydding. I år blir kommunane sett i korta gjennom tilsyn. Følgjer dei lovverket om forsøpling?


29.04.2024

Utan matprodusentar, ingen kokkar

Dette var bodskapen til stjernekokk Nils Flatmark under samlinga for lokalmataktørar ved Storfjord Hotell i Møre og Romsdal nyleg. «Uten produsentar, ingen råvarer. Ingen råvarer ingen kokker», uttala han.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium