Besøkskontroll grunna Covid-19: Grunna tiltaka mot koronaviruset vil det førebels ikkje vere mogleg å kome utan avtale til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Du kan likevel møte opp for å få Apostille på dokument. Her finn du meir informasjon om korleis du går fram.