Før du møter opp hos Statsforvaltaren

Gjer alltid ein avtale med saksbehandlar før du møter opp hos Statsforvaltaren. Du finn kontaktinfo her ... Sentralbord - 71 25 84 00.

20.05.2022

Verdsdagen for bier

I dag, 20. mai, er det verdsdag for bier. I Noreg er det påvist 208 arter, og det gjeld både humler, villbier og honningbia. Denne dagen er med på å rette fokus og betydning på desse viktige artane, som spelar ei sentral rolle for det biologiske mangfaldet og økosystema på jorda. 


20.05.2022

Svært mange nye statsborgarar i Møre og Romsdal i år

– Aldri før har vi fått så mange nye statsborgarar i løpet av eit år i Møre og Romsdal. Denne søndagen skal vi feire dei alle, seier statsforvaltar Else-May Norderhus.


20.05.2022

Vestnes meldt inn i ROBEK

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har bede om at Vestnes kommune vert underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. 


19.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


16.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


15.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

12. mai la regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen for 2023.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium