Før du møter opp hos Statsforvaltaren

Før du møter opp hos Statsforvaltaren - Gjer avtale med saksbehandlar før du møter opp hos Statsforvaltaren. Grunna koronasituasjonen sit mange av våre tilsette på heimekontor. Alle våre tenester er fortsatt tilgjengelege på post og telefon - 71 25 84 00.