17.07.2024

Kva gjer eg om eg finn eit skadd eller daudt dyr…?

Når ein er på tur i skog og fjell kan ein komme over husdyr som er skadde eller daude. Kva gjer ein då?


11.07.2024

Over 50 % auke i tømmerprisen på gran siste 3 år i Møre og Romsdal

I august 2021 fekk ein i gjennomsnitt 430 kroner pr. kubikk levert gran. For mai-juni i år er tilsvarande pris kring 650 kroner. Det inneber ei auke på 220 kroner pr. kubikk, noko som tilsvarar 51 prosent.


09.07.2024

Framande planter

Framande artar har stor evne til å spreie seg, og utkonkurrere stadeigne artar. Det å få kontroll på spreiinga og nedkjempe artane der det er mogleg er derfor viktig. Og du kan hjelpe til!


05.07.2024, Endret 09.07.2024

Utsleppsløyve for Kongshaugen reinseanlegg på Kvasnes i Sula kommune

Sula kommune har 5. juli 2024 fått utsleppsløyve frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal for sitt avløpsanlegg, Kongshaugen reinseanlegg på Kvasnes i Sula kommune.


05.07.2024

Utviklinga i kommuneøkonomien 2023

Rapporten Utviklinga i kommuneøkonomien 2023 viser hovudtrekka i kommuneøkonomien i fylket. Den beskriv nokon av utfordringane som kommunane står i, orienterer om sentrale reglar, minner om viktige oppgåver og viser sentrale økonomiske tal i utviklinga i kommuneøkonomien dei siste åra.


05.07.2024

Reetablering av lakse- og sjøaurebestandar i Raumaregionen

Arbeidet med å bygge opp igjen fiskebestandane i Raumaregionen etter kjemisk bekjemping av Gyrodactylus salaris er skildra i ein ny rapport. Innsamla materiale av laks og sjøaure til genbank er tilbakeført til elvene Rauma med Istra, Isa/Glutra, Måna og Innfjordelva i perioden 2015-2023. Undersøkingane viser at det er mogleg å bygge opp igjen levedyktige bestandar av laks og sjøaure etter kjemisk bekjemping.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier