Før du møter opp hos Statsforvaltaren

Gjer alltid ein avtale med saksbehandlar før du møter opp hos Statsforvaltaren. Du finn kontaktinfo her ... Sentralbord - 71 25 84 00.

29.06.2022

Brennande hjarte for eldres matglede

Mat og måltid har vore viktig for mennesket til alle tider, og i alle kulturar. Måltida er ein felles samlingsarena for familie, venner, skule, arbeidsplass, høgtid, fest og sorg – ved livets mange hendingar.


24.06.2022

Ny podkast: Hagerømlingar

Framande, skadelege planteartar tar over og "spis opp" anna vegetasjon i Noreg. Dei vert einaste planta som står igjen i området. Slik øydelegg dei naturmangfaldet. Mange av desse plantane er rømlingar frå hagane våre. Derfor blir dei ofte kalla "hagerømlingar". Berre i fellesskap kan vi fjerne dei frå naturen. 

 


23.06.2022

Ny forskrift om fiske ved utløp av vassdrag blir ikkje vedtatt før i oktober.

Statsforvaltaren ønskjer ikkje å endre fiskereglane no i sommar, men ventar til etter 1. oktober 2022.


23.06.2022

Presseinvitasjon - Kongeparets fylkestur i Møre og Romsdal

Presse som ønsker å dekke Deira Majestetar Kongen og Dronninga sin fylkestur i Møre og Romsdal 30. august - 1. september 2022 må søke om akkreditering til Statsforvaltaren innan onsdag 24. august kl. 16.00.


23.06.2022

Ukrainske flyktningar kan registrere opplysningar om moglege krigsbrotverk hjå politiet

Kripos ber kommunar og andre som er i direkte kontakt med ukrainske flyktningar om hjelp til å nå ut med informasjon om korleis dei kan melde inn opplysningar om krigsbrotsverk i Ukraina.


23.06.2022

Høyring Surna naturreservat

Statsforvaltaren høyrer med dette ei grense- og forskriftsendring. Surna naturreservat vart verna 27.05.1988. Føremålet med fredinga er å ta vare på eit viktig våtmarksområde med tilhøyrande plantesamfunn, fugleliv og anna dyreliv.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier