11.06.2024

Testar naudvarsel 12. juni

Klokka 12.00 onsdag 12. juni er det både test av Naudvarsel på mobil og av varslingsanlegg i heile Norge. 


11.06.2024

Hugs å sjekke reglane for bandtvang i din kommune

Dei fleste hundeeigarar er kjend med at det er nasjonal bandtvang frå 1. april til og med 20. august. Det mange ikkje er klar over, er at kommunen kan gi eigne føresegner om bandtvang. Hugs å sjekke kva som gjeld der du ferdast.


07.06.2024

Om klage på standpunktkarakterar i grunnskolen 2024

I denne rettleiinga vil Statsforvaltaren i Møre og Romsdal klargjere kva som er forventa av alle involverte partar i handsaminga av klage på standpunktkarakter. Vi håper dette vil tydeleggjere kva oversendinga frå skolane skal innehalde, slik at vi får ei god og effektiv sakshandsaming.


06.06.2024

Ekstrem varme kan verke inn på alle si helse og på helse- og omsorgstenester

– Vi må alle tilpasse oss varme tider. Særleg gjeld dette personar som bruker ulike medisinar, personar som er sårbare for varme, og også kommunane som har ansvar for desse, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen.    


05.06.2024

Skarbøvika områdeplan i Ålesund kommune er endeleg godkjent

Statsforvaltaren har stadfesta planvedtaket for nytt bydelssenter i Skarbøvika.


03.06.2024

Skolemiljøet til elevane i ny opplæringslov - webinar om kapittel 12

Regelverket som er knytt til elevane sin rett til eit trygt og godt skolemiljø, vert vidareført med nokre få endringar i ny opplæringslov. I webinaret får du kjennskap til kva som blir endra, og kva som blir vidareført.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier