Før du møter opp hos Statsforvaltaren

Før du møter opp hos Statsforvaltaren - Gjer avtale med saksbehandlar før du møter opp hos Statsforvaltaren. Grunna koronasituasjonen sit mange av våre tilsette på heimekontor. Alle våre tenester er fortsatt tilgjengelege på post og telefon - 71 25 84 00.

Endret 14.01.2022

Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider og på helsenorge.no.

24.01.2022

Låg fangst av laks og sjøaure i Møre og Romsdal i 2021

Mindre innsig av laks og lite vatn gav ein svak fiskesesong i elvane i 2021. Det vart rapportert inn samla fangst av laks på 21,4 tonn, som var over 13 tonn mindre enn i 2020.


21.01.2022

Tilskot kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Tilskot til kommunalt rusarbeid skal avviklast til fordel for ei ny ordning. For å sikre dei kommunane som mottok tilskot til kommunalt rusarbeid i 2021 er det etablert ei overgangsordning. Dette tilskotet er kun for dei kommunane som mottok slikt tilskot i fjor. 


20.01.2022

Webinar - Rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser under pandemien

Helsedirektoratet har arrangert webinar om ivaretakelse av rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier under pandemien.


19.01.2022

Urban Gartneren AS vinner Klimasnuprisen

– Ei løysing for framtida, seier juryen om Urban Gartneren sin måte å dyrke på. Blant tre gode nominerte til Klimasnuprisen var det alternativ dyrking av salat og mikrogrønt som vann.


18.01.2022

Søk klimasatsmidlar for 2022 no!

Ramma for Klimasats for i år er auka til 250 millionar kroner. Alle kommunar og fylkeskommunar kan søke. Fristen for å sende inn søknad er 15. februar. Vi håper alle kommunane i Møre og Romsdal sender minst ein søknad.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier