Besøkskontroll grunna Covid-19: Grunna tiltaka mot koronaviruset vil det førebels ikkje vere mogleg å kome utan avtale til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Du kan likevel møte opp for å få Apostille på dokument. Her finn du meir informasjon om korleis du går fram.

01.04.2021

Informasjon om koronavirusutbrotet

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på regjeringen.no. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligg informasjon om barnehage og skole under pandemien. 

07.05.2021

Er du adoptert – og blitt voksen?

Barne‐ ungdoms‐ og familiedirektoratet jobber for å finne ut hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. De trenger hjelp av voksne adopterte.


05.05.2021

- Aldri meir 22. juli

Det er ti år sidan terroren råka Norge. No oppmodar statsforvaltar Rigmor Brøste alle kommunar i fylket til å sette arbeidet mot radikalisering enda høgare på dagsorden, slik at vi kan førebyggje ekstremisme som kan lede til terror og vald.


03.05.2021

Tar grep for å minske luktforureining

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har gitt Veidekke sitt asfaltverk på Husøya i Kristiansund ein frist for å stoppe utsleppet av asfaltlukt til luft.


29.04.2021

Vil din skole vinne Dronning Sonjas skolepris 2021?

Fremmer din skole likeverd og er gode på å inkludere på ein framifrå måte? Vi treng kandidatar frå Møre og Romsdal til årets skolepris. De må søke innan 29. juni.


29.04.2021

Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier