Kjem du på besøk for å møte ein saksbehandlar?

Då er det lurt å gjere ein avtale før du møter opp hos oss. Du finn kontaktinfo her ... Sentralbord - 71 25 84 00.

21.09.2023

Arbeid med rammeplan for skulefritidsordning (SFO) - forventningar og ansvar

I august 2021 blei det innført ein nasjonal rammeplan for SFO. Rammeplanen er forskrift til opplæringslova, og skal gi føringar for verdiane og innhaldet i SFO-tilbodet.


20.09.2023

Færre pukkellaks i Møre og Romsdal i år

Det er hittil rapportert at 56 pukkellaks vart tatt ut gjennom organiserte tiltak i elver i fylket i år. Dette er ein god del mindre enn 2021 då uttaket var på 453 stk.


13.09.2023

Allanengen skole, Kristiansund, er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2023

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har nominert Allanengen barneskole i Kristiansund til Dronning Sonjas skolepris. Skolen var nominert også i 2021.


08.09.2023

Rettane til menneske med nedsett funksjonsevne

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering. I perioden 2023–2025 skal kommunar og Statsforvaltaren bli betre rusta til å bruke konvensjonen i sitt daglege arbeid. 


06.09.2023

E-læring: barnehagefagleg grunnkompetanse

E-læring i barnehagefagleg grunnkompetanse er eit interaktivt tilbod til assistentar og andre tilsette i barnehagar. Tilbodet er gratis og lett tilgjengeleg frå både mobiltelefon og datamaskin.


05.09.2023

Finansiell sikring for farleg avfall

Alle verksemder som har løyve til å ta imot farleg avfall, må sørge for at dei har ei oppdatert finansiell sikring.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier