Navn Stilling Avdeling Telefon
Aaram, Linda Miljøverndirektør Miljøvernavdelinga 71 25 84 23
Aarset, Andreas Lilleheier Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 85 77
Aarø, Tone Monsen Direktør Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 50
Aas, Ragnhild Naug Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 71 25 85 19
Aasen, Liv Fagleiar barnevern Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 52
Andersen, Stig Ove Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 90
Ansok, Vegard Assisterande fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 43
Asper, Åsmund Fylkesskogmeister Landbruksavdelinga 71 25 84 07
Aurdal, Thomas Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 67
Aure, Hilde Administrasjonssjef Administrasjonsstaben 71 25 84 31
Austvoll, Gunnhild Liva Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 85 12
Bakken, Kjersti Ass. direktør Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 30
Berg, Solveig Silset Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 85 17
Betten, Ola Prosjektleder Miljøvernavdelinga 71 25 84 76
Bjørkly, Ane Bjordal Fagleiar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 81
Bjørnøy, Kari Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 05
Bjørsnøs, Janne Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 36
Borlaug, Anita Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 09
Brevik, Frida Farstad Plansamordnar Samordningsstab 71 25 84 51
Brøste, Rigmor Ass. statsforvaltar Embetsleiinga 71 25 84 14
Buset, Astrid Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 85 41
Chukeli, Suleyman GIS-koordinator Miljøvernavdelinga 71 25 84 26
Daae, Merete Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 38
Dahl, Christian Fagleder - forureining Miljøvernavdelinga 71 25 84 19
Dahlberg, Hilde Anne Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 54
Denstadli, Miriam Tvete Rådgivar Samfunnstryggleik og beredskap 71 25 84 20
Dyrli, Janne Merete Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 57
Dyrset, Aase Årsbog Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 59
Eide, Edle Seniorrådgivar Administrasjonsstaben 71 25 84 66
Eide, Kristin Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 33
Eide, Ove Førstekonsulent Miljøvernavdelinga 71 25 84 70
Eidsæter, Grete Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 98
Enaasen, Vivian Rådgiver Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 22
Eriksen, Jorunn Mittet Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 10
Farfan, Andrea Konsulent Administrasjonsstaben 71 25 85 91
Finnøy, Eli Mette Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 82
Fjelle, Marita Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 61
Fostervoll, Ann Heidi Konsulent Administrasjonsstaben 71 25 85 16
Frøyen, Renate Seniorrådgiver Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 84 15
Gaarden, Sunniva Ingebrigtsen Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 21
Garder, Linn-Camilla Rohde Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 64
Gjenstad, Guro Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 29
Gjerde, Hans Kristian Nås Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 40
Haarr, Ane Lyche Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 64
Halle, Marianne Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 41
Halse, Marianne Aas Fagleiar Landbruksavdelinga 71 25 84 22
Halsen, Malene Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 16
Handrum, Cathrine Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 95
Hanset, Greta Irene Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 47
Hasselø, Kristin Nerland Seniorrådgivar Administrasjonsstaben 71 25 84 48
Hauger, Brit Kari Eidseflot Assisterande direktør Landbruksavdelinga 71 25 84 69
Haukeberg, Sverre Spesialarbeidar Miljøvernavdelinga 71 25 85 93
Heggertveit, Christina Qvam Fylkesskogmester Landbruksavdelinga 71 25 85 72
Helset, Solveig Elin Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 44
Hernborg, Einar Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 62
Hol, Sissel Seniorrådgivar Samordningsstab 71 25 84 49
Hunhammer, Tanya Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 11
Hønsvik, Roy Inge Røktar Miljøvernavdelinga 71 25 85 67
Jacobsen, Erlend Koch Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 61
Jacobsen, Lars Levende Konsulent Administrasjonsstaben 71 25 85 11
Jenset, Grete Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 40
Johansen, Linda Rosvoldaune Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 52
Johnsen, Oddhild Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 53
Julnes-O'meara, Maja Sevrine Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 74
Kanestrøm, Erling Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 36
Karlsen, Synnøve Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 34
Karlsvik, Liv Torild Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 95
Kleppe, Thomas Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 32
Kosberg, Bente Thornes Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 78
Kringstad, Lars Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 50
Laingen, Maria Seniorrådgivar Samordningsstab 71 25 85 27
Landrø, Eli Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 33
Lia, Espen Julnes Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 08
Lillås, Anita Ødegård Rådgiver Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 21
Lorentzen, Annhild Merete Seniorrågivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 96
Lossius, Helene Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 46
Lucasen, Ulf Assisterande miljøverndirektør Miljøvernavdelinga 71 25 84 24
Lund, Edvard Emblem Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 27
Lyster, Iselin Holmen Konsulent Administrasjonsstaben 71 25 84 93
Løset, Odd Fylkesskogmeister Landbruksavdelinga 71 25 84 08
Madsøy, Frank Direktør Landbruksavdelinga Landbruksavdelinga 71 25 84 03
Malme, Tone Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 66
Meinseth, Yngvild Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 85 18
Meisingset, Tormod Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 04
Melbø, Anne Senioringeniør Miljøvernavdelinga 71 25 85 15
Mikaelsen, Karin Müller Fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 92
Mittet, Ingvild Eriksen Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 56
Moen, Geir Seniorrådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 71
Mogstad, Helge Fagdirektør Samordningsstab 71 25 84 44
Naas, Ragnhild Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 07
Naas, Trude Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 37
Nakken, Gunn Risan Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 37
Nakken, Per Eldar Seniorrådgiver Landbruksavdelinga 71 25 85 81
Nedrebø, Reidun Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 71
Nerbøberg, Anne Mette Fagleder Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 28
Nesje, Jorunn Øen Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 65
Norderhus, Else-May Statsforvaltar Embetsleiinga 71 25 84 12
Nystad, Ingvild Hansen Verneområdeforvaltar Miljøvernavdelinga 71 25 84 86
Orvik, Ann Lilly Inderhaug Ass.direktør Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 35
Otnes, Bjarne Fagleiar - naturforvaltning Miljøvernavdelinga 71 25 85 75
Otnes, Mari Jensen Rådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 13
Overrein, Kurt Spesialarbeidar Miljøvernavdelinga
Rakvåg, Elisabeth G Bjerkan Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 85 23
Ramsvik, Sigbjørn Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 14
Rangnes, Elin Braa Fagleiar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 91
Reinaas, Eilin Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 18
Reiten, Sigrid Nerbø Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 09
Rusten, Andreas Welle Fagleiar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 42
Røberg, Tove Fagleiar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 45
Røberg, Åslaug Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 85 76
Rød, Bjarte Seniorrådgivar Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 85 88
Rønning, Pernille Stordal Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 83
Rørseth, Tone Helen Førstekonsulent Landbruksavdelinga 71 25 84 17
Røshol, Elin Seniorrådgivar - kommunikasjon Administrasjonsstaben 71 25 85 13
Sande, Atle-Eddie Spesialarbeidar Miljøvernavdelinga 71 22 93 23
Sandvik, Lena Skattum Seniorrådgivar - kommunikasjon Samordningsstab 71 25 85 55
Schiøtt, Åse Assisterande fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 70
Skorgenes, Gro-Malén Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 94
Slatlem, Kari-Anne Utheim Rådgivar Administrasjonsstaben 71 25 85 38
Slemmen, Aleksander Spesialarbeider Miljøvernavdelinga
Småland, Therese Seniorrådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 94
Steigedal, Hege Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 84 80
Steinsvik, Eirin Assisterende Fylkeslege Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 96
Stensvold, Marianne Rådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 97
Strømmen, Mathias Høgseth Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 85 48
Stubberud, Mari Kaarfald Rådgivar Miljøvernavdelinga 71 25 85 99
Sundsbø, Kristin Seniorrådgivar Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 63
Sæter, Guro Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 59
Sætre, Martine Lange Rådgivar Justis- og verjemålsavdelinga 71 25 84 25
Sætre, Stine Fylkesberedskapssjef Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 84 85
Sørflaten, Thomas Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 84 57
Tangen, Sissel Henriksen Assisterande direktør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 85 79
Teigland, Grete Direktør Helse- og sosialavdelinga Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 20
Teigland, Marie Rådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 39
Thorstensen, Lisa Overingeniør Miljøvernavdelinga 71 25 84 56
Vestad, Marit Seniorrådgivar Helse- og sosialavdelinga 71 25 85 51
Winter-Hjelm, Trygve Seniorrådgiver Samfunnstryggleik- og beredskapsstab 71 25 85 98
Ytterstad, Gunvor Fossholt Seniorrådgivar Landbruksavdelinga 71 25 84 06
Ødegård, Gro Toft Fung assisterende direktør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 47
Ørjasæter, Maren I Direktør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 71 25 84 55