Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilbakemelding på nettsidene våre

Fann du ikkje det du leitte etter? Eller ønskjer du å gje oss ei tilbakemelding om kva du synest om nettsidene våre?

Du kan nytte skjemaet under til å gje oss di tilbakemelding. Du kan velje å vere annonym. Vi tek i mot både ris og ros.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Dette skjemaet er berre meint for spørsmål eller tilbakemeldingar knytt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sine nettsider. Dersom du har andre spørsmål til Statsforvaltaren , kan du kontakte oss på sfmrpost@statsforvalteren.no, eller ringe oss på 71 25 84 00.

Skjemaet under kan ikke nyttast til spørsmål om saker under behandling hos Statsforvaltaren eller andre hendvendelsar.

Kontaktpersonar