Resepsjonen vår er open i sommar. Ønsker du møte med ein saksbehandlar, er det lurt å avtale på førehand. Då veit du at personen du ønsker å snakke med er til stades når du kjem.  

01.04.2021

Informasjon om koronavirusutbrotet

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på regjeringen.no. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligg informasjon om barnehage og skole under pandemien. 

23.07.2021

"Hatet forvitre - Kjærlighet vinne!"

Dette er dei to siste linjene i diktet som Synnøve på 16 år skreiv i 2011. Det er dette diktet statsforvaltar Rigmor Brøste avslutta sitt minneord med i minnemarkeringa etter 22. juli terroren i Molde domkirke 10 år seinare.


14.07.2021

Utviklinga i kommuneøkonomien for 2020

Statsforvaltaren har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien for 2020 i Møre og Romsdal. 


12.07.2021

Kva gjer eg om eg finn eit skadd eller daudt dyr…?

Når ein er på tur i skog og fjell kan ein komme over husdyr som er skadde eller daude. Kva gjer ein då?


07.07.2021

Pukkellaksår - Pukkellaks registrert i fleire elvar i Møre og Romsdal

Den siste veka er pukkellaks registrert i elvar i fylket. Statsforvaltar har gitt fleire forvaltningslag utvida fiskeløyve.


02.07.2021

Oppnevning av settestatsforvaltar - inhabilitet

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har i brev av 25.6.21 erklært seg inhabil etter forvaltningslova § 6 andre ledd til å behandle ein søknad frå Ductor om etablering av biogassanlegg på Håsøran i Sunndal kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium