Endra 11.11.2021

Koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider, på helsenorge.no og på regjeringen.no. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider ligg informasjon om barnehage og skole under pandemien. 

25.11.2021

Fleire nye biovarmeanlegg i Møre og Romsdal

Frå 2016 til i dag har totalt 17 føretak i Møre og Romsdal fått støtte frå Innovasjon Norge gjennom bioenergiprogrammet. Her er støtte til gardsvarmeanlegg, anlegg for varmesal, varmeanlegg for veksthus, biogassproduksjon, lager- og tørkeanlegg for brenselsflis, konsulenthjelp til forstudiar, forprosjekt og utrekningar og kompetanse- og informasjonstiltak


24.11.2021

Smaksverkstad som førebuing til «Die Internationale Grüne Woche – Berlin»

Mat og sider blir ein raud tråd på standen til Fjord-Norge på Grüne Woche.


24.11.2021

Bioenergi i Møre og Romsdal

Ved- og flisfyringsanlegg nyttar avfall frå skogen til å gi varme. Straumen vi dermed sparer kan nyttast til å løyse dei oppgåvene som bioenergi ikkje passar til, som å lade el-bilen, gje lys eller straum til PC-en.


22.11.2021

Ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF

Det er et ledige verv i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Helse Møre og Romsdal HF – sjukehusa i Molde og Kristiansund frå 1. januar 2022.


19.11.2021

Romsdalsgårdene - eit godt samvirketiltak

Heile 21 produsentar av lokal mat, kultur og reiseliv deltok nyleg på ein studietur til «Romsdalsgårdene». Turen skulle styrke bygdenæringane si kompetanseutvikling og verdiskaping gjennom større grad av samarbeid og formell organisering.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Følg oss på sosiale medium