Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

20.05.2022

Verdsdagen for bier

I dag, 20. mai, er det verdsdag for bier. I Noreg er det påvist 208 arter, og det gjeld både humler, villbier og honningbia. Denne dagen er med på å rette fokus og betydning på desse viktige artane, som spelar ei sentral rolle for det biologiske mangfaldet og økosystema på jorda. 


19.05.2022

Kurs i klimagassar frå landbruket - unikt tilbod til kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren har i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) arrangert kurs med tema klimagassar frå landbruket


12.05.2022

Devoldholmen Utvikling AS søkjer om løyve til tiltak i Kristiansund

Det søkjast om å etablere pålar på sjøbotnen og sleppe ut vatn frå byggegrop ved Nordmørskaia, gnr. 7 bnr. 11, i tilknyting til prosjektet "Campus Kristiansund".


11.05.2022

Høyring av verneplan for skog

Statsforvaltaren høyrer med dette vern av tre nye naturreservat i samsvar med reglane i naturmangfaldlova § 43. Områda har mykje rik edellauvskog og gamal lauvskog, og er med på å oppfylle manglane i norske verneområde.


09.05.2022

Endra fisketider for åtte elver i Møre og Romsdal

Miljødirektoratet har vedtatt endra fisketid for Batnfjordselva, Driva, Usma, Litledalselva, Søya og Tressa frå og med sesongen 2022. Nordre Vartdalselva i Ørsta kommune er stengt for fiske, medan Vasselva i Hustadvika kommune er blitt opna for fiske.


09.05.2022

Høyring av søknad om utsleppsløyve for biogassanlegg i Volda kommune - Vest Biogass AS

Vest Biogass AS søkjer om utsleppsløyve til biogassanlegg som skal ta imot opp til 55 000 tonn biomasse årleg


04.05.2022

Opne møte om kjemisk behandling av Usma og Batnfjordselva

Tirsdag 10. mai kl. 18.00 blir det møte om behandling av Usma på Øksendal samfunnshus. Onsdag 11. mai kl. 18.00 er det møte i auditoriet på Batnfjord skule om behandling av Batnfjordselva, Skeidsdalselva og Torvikelva.


04.05.2022

Høyring besøksstrategi Runde

Statsforvaltaren høyrer med dette framlegg til besøksstrategi for verneområda på og ved Runde i Herøy.


26.04.2022, Endra 26.04.2022

Sjekk kor fuglane skal få hekke i fred

På Miljødirektoratet sine digitale kart kan du enkelt sjå kor du ikkje kan opphalde deg medan fuglane hekkar.


25.04.2022

Søknad om løyve til biogassanlegg i Hustadvika - Inge Hoemsnes

Inge Hoemsnes søkjer om løyve etter forureiningslova til å drive biogassanlegg på gnr/bnr 28/1 i Hustadvika kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel