Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.09.2022

Søknad om mudring i Steinvågsundet

Sunnmøre Fiskeindustri AS søkjer om løyve til mudring ved eigedomen 122/5 i Ålesund.


21.09.2022

50 år vern med verdsarv

Verdsarven feirar 50 år i desse dagar, og Møre og Romsdal er med. Vi kan pryde oss med ein av dei åtte verdsarvstadene i Norge.


05.09.2022

Søknad om utfylling ved Sighaug i Vanylven kommune

MOWI ASA søkjer om løyve etter forureiningslova til å fylle ut i sjø ved gnr. 5 bnr. 12.


02.09.2022

Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar

Det blir gjennomført kurs for å forbetre gyte- og oppvekstområde i sjøaurebekkar 16.-17. september 2022. Kurset blir på Havila Hotel Ivar Aasen i Ørsta fredag 16. med praktisk del i Steinsvikelva i Volda kommune dagen etter.


24.08.2022

Avsluttar kjemisk behandling av elvane i Drivaregionen

Behandlinga av elvane i Drivaregionen er avslutta for denne gong. Behandlinga vert gjentatt neste år til same tid.


23.08.2022

Søknad om utfylling i Gangstøvika i Ålesund

Ålesund kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved gnr. 137 bnr. 100.


19.08.2022

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2022-2023

I Møre og Romsdal kan det fellast inntil 7 jervar i lisensfellinga som startar 20. august.


19.08.2022

Nils Sperre AS søkjer om løyve til utfylling i sjø

Dei ynskjer å fylle ut med om lag 6400 m3 massar over eit areal på om lag 1600 m2 ved anlegget sitt på Ellingsøya, gnr. 155 bnr. 18.


19.08.2022

Bergmesteren Raudsand AS søkjer om løyve til tiltak i sjø

Tiltaka omfattar riving av kaikonstruksjon og nedsetting av pålar på sjøbotnen for bygging av ny kai ved gnr. 240 bnr. 51 ved Raudsand i Molde kommune.


11.08.2022

Nå fjernes lakseparasitt med klor for første gang

Driva og Litldalselva er de to første elvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris fjernes med klor, en behandling der fisken ikke dør.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel