Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

02.02.2023

Utslepp av spylevatn frå Ålesund vannverk

Det er søkt om å sleppe ut spylevatn frå vassbehandlingsanlegget til Borgunddammen på fire meters djupne.


02.02.2023

I dag er verdas våtmarksdag

Visste du at Noreg er eit av dei landa i Europa som har størst variasjon av våtmarker? Våtmarkene er ein av dei mest trua naturtypane globalt – men dei som er i dårleg stand kan restaurerast.


31.01.2023

Gaupejakta startar 1. februar

Det kan fellast inntil fire gauper i forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal når jakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


27.01.2023

Opning av Driva kultiveringsanlegg

Lakserogn til reetablering av laksebestandar i Drivaregionen er no på plass i Driva kultiveringsanlegg på Vermøy i Sunndal.


10.01.2023

Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022

Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022. Dei er med på å heve miljøkrav-standarden i byggebransjen.


06.01.2023

Søknad om mottak av biologisk avfall i Molde kommune

Børge Rød søkjer om løyve etter forureiningslova til å motta og lagre biologisk avfall ved Nerås i Eresfjord, gnr. 276 bnr. 1, i Molde kommune.


05.01.2023

Matredning ved Gomalandet SFO

Gomalandet SFO er ein av tre kandidatar som kan vinne Klimasnuprisen 2022. Kvar veke reddar dei store mengder frukt og grønt som elles hadde blitt kasta frå butikken.


05.01.2023

Elferjer i Møre og Romsdal

Rett før jul besøkte statsforvaltar Else-May Norderhus den siste av dei tre kandidatane som kan vinne Klimasnuprisen 2022: Møre og Romsdal fylkeskommune, og deira elferjer.


05.01.2023

Betonmast Røsand reduserer byggavfall

Då Betonmast Røsand AS bygde Kårvåg barneskule på Averøy vart avfallet frå byggeplassen meir enn halvvert frå det som er vanleg.


05.01.2023

Søknad om løyve til auka utslepp frå Ørsta/Volda lufthamn

Avinor AS søkjer om endra løyve til utslepp frå lufthamna, slik at det kan nyttast ei større mengde kjemikaliar til avising av fly og rullebane.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel