Miljø og klima

Oppdatert 03.01.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.01.2023

Opning av Driva kultiveringsanlegg

Lakserogn til reetablering av laksebestandar i Drivaregionen er no på plass i Driva kultiveringsanlegg på Vermøy i Sunndal.


10.01.2023

Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022

Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022. Dei er med på å heve miljøkrav-standarden i byggebransjen.


06.01.2023

Søknad om mottak av biologisk avfall i Molde kommune

Børge Rød søkjer om løyve etter forureiningslova til å motta og lagre biologisk avfall ved Nerås i Eresfjord, gnr. 276 bnr. 1, i Molde kommune.


05.01.2023

Matredning ved Gomalandet SFO

Gomalandet SFO er ein av tre kandidatar som kan vinne Klimasnuprisen 2022. Kvar veke reddar dei store mengder frukt og grønt som elles hadde blitt kasta frå butikken.


05.01.2023

Elferjer i Møre og Romsdal

Rett før jul besøkte statsforvaltar Else-May Norderhus den siste av dei tre kandidatane som kan vinne Klimasnuprisen 2022: Møre og Romsdal fylkeskommune, og deira elferjer.


05.01.2023

Betonmast Røsand reduserer byggavfall

Då Betonmast Røsand AS bygde Kårvåg barneskule på Averøy vart avfallet frå byggeplassen meir enn halvvert frå det som er vanleg.


05.01.2023

Søknad om løyve til auka utslepp frå Ørsta/Volda lufthamn

Avinor AS søkjer om endra løyve til utslepp frå lufthamna, slik at det kan nyttast ei større mengde kjemikaliar til avising av fly og rullebane.


03.01.2023

Søknad om løyve til utfylling i Åndalsnes

Molde og Romsdal Havn IKS søkjer om løyve etter forureiningslova til rehabilitering av tømmerkai ved Kamsodden i Åndalsnes i Rauma kommune, gnr. 27 bnr. 318.


03.01.2023

Søknad om utfylling ved Rensvikholmen i Kristiansund

Rensvik Eiendom AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling for å etablere molo ved gnr. 137 bnr. 599 i Kristiansund kommune.


16.12.2022

Høyring - nytt regionalt miljøprogram i jordbruket

Ny programperiode for det regionale miljøprogrammet er frå 2023 til 2026. Utkast til ny forskrift om regionale miljøtilskot er no ute på høyring.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel