Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

04.10.2022

Søknad om utfylling ved Grandfjæra i Molde

Grand Fiære Utvikling AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved eigedomane gnr. 25 bnr. 1496, 984 og 1383.


04.10.2022

Søknad om tiltak ved ferjekaier i Sande og Vanylven

Møre og Romsdal fylkeskommune søkjer om løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved ferjekaiene Larsnes-Åram og Voksa-Kvamsøy.


27.09.2022

Søknad om mudring i Steinvågsundet

Sunnmøre Fiskeindustri AS søkjer om løyve til mudring ved eigedomen 122/5 i Ålesund.


21.09.2022

50 år vern med verdsarv

Verdsarven feirar 50 år i desse dagar, og Møre og Romsdal er med. Vi kan pryde oss med ein av dei åtte verdsarvstadene i Norge.


05.09.2022

Søknad om utfylling ved Sighaug i Vanylven kommune

MOWI ASA søkjer om løyve etter forureiningslova til å fylle ut i sjø ved gnr. 5 bnr. 12.


02.09.2022

Kurs i habitattiltak i sjøaurebekkar

Det blir gjennomført kurs for å forbetre gyte- og oppvekstområde i sjøaurebekkar 16.-17. september 2022. Kurset blir på Havila Hotel Ivar Aasen i Ørsta fredag 16. med praktisk del i Steinsvikelva i Volda kommune dagen etter.


24.08.2022

Avsluttar kjemisk behandling av elvane i Drivaregionen

Behandlinga av elvane i Drivaregionen er avslutta for denne gong. Behandlinga vert gjentatt neste år til same tid.


23.08.2022

Søknad om utfylling i Gangstøvika i Ålesund

Ålesund kommune søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved gnr. 137 bnr. 100.


19.08.2022

Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2022-2023

I Møre og Romsdal kan det fellast inntil 7 jervar i lisensfellinga som startar 20. august.


19.08.2022

Nils Sperre AS søkjer om løyve til utfylling i sjø

Dei ynskjer å fylle ut med om lag 6400 m3 massar over eit areal på om lag 1600 m2 ved anlegget sitt på Ellingsøya, gnr. 155 bnr. 18.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel