Kven er Statsforvaltar?

Rigmor Brøste er statsforvaltar i Møre og Romsdal

Publisert 03.06.2020

Om statsforvaltaren

Frå 1. januar 2021 er Rigmor Brøste statsforvaltar i Møre og Romsdal.

Tidlegare var ho konstituert som fylkesmann i Møre og Romsdal i perioden 8.2.2019 til 31.12.2020. Brøste vil inneha stillinga som statsforvaltar fram til Else-May Norderhus tiltrer sitt åremål hausten 2021.

Rigmor Brøste er 54 år og var fast ansatt som assisterande fylkesmann i Møre og Romsdal sidan 2012. Ho er cand. mag. frå Høgskulen i Bergen og  Universitetet i Oslo, og er høgskolekandidat fra Høgskolen i Molde. Brøste har hatt leiarstillingar på ulike nivå dei siste 25 åra, til dømes som rådmann i Nesset kommune (2006-2012) og personal- og organisasjonssjef i Molde kommune (1999-2006).