Organisasjonen

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har om lag 150 tilsette og er lokalisert på  Fylkeshuset i Molde. Vi er organisert i to verksemdsområde, kvar med fem seksjonar under seg. 

Publisert 30.12.2020, Sist endra 11.01.2024

Embetsleiinga

Else-May Botten (t.v) er statsforvaltar, og Rigmor Brøste er assisterande satsforvaltar.  

To verksemdområde

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har to verksemdområde, sosial berekraft og berekraftig naturbruk. 

Tone Monsen Aarø er områdedirektør for sosial berekraft. Frank Madsøy er områdedirektør for berekraftig naturbruk. 

Seksjonar

Dei to verksemdsområda har kvar fem seksjonar. Kvar seksjon har er leiia av ein underdirektør: 

 • Sosial berekraft 
  • Utdanning - Maren Ørjasæter
  • Helse - Karin M. Mikaelsen
  • Verjemål - Kjersti Bakken
  • Rettstryggleik i omsorg - Ann-Lilly Orvik
  • Sosial og familie - Grete Teigland

 • Berekraftig naturbruk
  • Naturforvaltning - Linda Aaram
  • Forureining - Christian Dahl (konst.)
  • Plan og klima - Ulf Lucasen
  • Landbruk - Brit Kari E. Hauger
  • Justis og beredskap - Helge Mogstad

Vi har i tillegg ein stab for verksemdsstøtte