Organisasjonen

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har om lag 150 tilsette og er lokalisert på  Fylkeshuset i Molde. Statsforvaltaren er organisert i fem fagavdelingar og tre stabseiningar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.12.2020

 Dei fem fagavdelingane er:

  • Justis- og verjemålsavdelinga
  • Helse- og sosialavdelinga
  • Landbruksavdelinga
  • Miljøvernavdelinga
  • Oppvekst- og utdanningsavdelinga 

Dei tre stabseiningane er:

  • Administrasjon
  • Samordning
  • Samfunnstryggleik og beredskap

 

Organisasjonskart

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.