Publikasjonar

Her finn du publikasjonar frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.10.2012, Sist endra 23.09.2022

Publisert 14.03.2024

Årsrapport 2023

Her finn du årsrapporten frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal for 2023. 


Publisert 01.03.2023

Årsrapport 2022

Her finn du årsrapporten frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal for 2022. 


Publisert 29.05.2022

Årsrapport 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal si verksemd vart og i 2021 prega av koronapandemien, og dei prioriteringar og tiltak som har vore naudsynt for å handtere denne.


Publisert 03.03.2021

Årsrapport 2020

Dei nye kommunane i fylket, koronapandemi, overgang til digitale møter og satsing på klimaomstilling og samfunnstryggleik er nokon av hovudpunkta i årsrapporten som Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for året 2020.


Publisert 30.12.2016

Tilråding - framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal

Fylkesmannen si tilråding til framtidig kommunestruktur i Møre og Romsdal.


Publisert 04.05.2016

Årsrapport 2015

Fylkesmannen sin årsrapport for 2015 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet .


Publisert 12.02.2016

Liste over publikasjonar frå Miljøvernavdelinga mm

Her er ei liste over publikasjonar frå 1985 til i dag. Merk at både fylkesmannen sine kartleggingsrapportar og andre er samla på ei eiga side som du finn i lenka til høgre.


Publisert 06.04.2015

Nytt frå Fylkesmannen - Helse,sosial og barnevern. Tilsynserfaringar

Nytt frå Fylkesmannen i mars omhandlar mellom anna ulike tilskotsordningar, rundskrivet IS-1,"Nasjonale mål og prioriteringer på helse - og omsorgsområdet i 2015",Helse- og sosialmelding 2014 og Tilsynsmelding 2014.


Publisert 09.03.2015

Helse- og sosialmelding 2014

Helse og sosialmeldinga for 2014 tar sikte på å gje eit godt innblikk i nokre av dei områda som helse og sosialavdelinga hos Fylkesmannen arbeider med. Meldinga fokuserer på ein del av dei utfordringane ein ser  i Møre og Romsdal.


Publisert 12.03.2014

Handlingsplan-forsvarlig forskrivning

Det sentrale med dokumentet "Handlingsplan - forsvarlig forskrivning" er å fokusere på hvordan Fylkesmannen i Møre og Romsdal planlegger å innrette sin tilsynsaktivitet mot leger som driver en uforsvarlig forskrivningspraksis.