Liste over publikasjonar frå Miljøvernavdelinga mm

Her er ei liste over publikasjonar frå 1985 til i dag. Merk at både fylkesmannen sine kartleggingsrapportar og andre er samla på ei eiga side som du finn i lenka til høgre.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.02.2016

2020

2019

2018

2017

2016

2015
1. Forvaltningsplan for verneområdene i Trollheimen
2. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2015
3. Rekartlegging av naturtypar i kulturlandskapet, Norangsfjorden - Norangsdalen

2014
1. Forvaltingsplan for Oltervågen naturreservat
2. Forvaltingsplan for Osen naturreservat
3. Supplerande kartlegging av naturtypar i Haram kommune i 2013 og 2014
4. Forvaltningsplan for Surna naturreservat, Surnadal kommune
5. Forvaltingsplan for Søysetøran naturreservat

2013
1. Supplerande kartlegging av naturtypar i Ørskog kommune i 2012
2. Supplerande kartlegging av naturtypar i Giske kommune i 2012
3. Forvaltningsplan for Surna naturreservat, Surnadal kommune (Høyringsutkast)
4. Forvaltingsplan for Runde fuglefredingsområde og Goksøyrmyrane naturreservat
5. Forvaltingsplan for Myklebustvatnet naturreservat
6. Forvaltingsplan for Tjørvågosen naturreservat
7. Forvaltingsplan for Søysetøran naturreservat (Høyringsutkast)

2012
1. Supplerende kartlegging av naturtypar i Molde kommune 2011
2. Supplerande kartlegging av naturtypar i Aukra kommune 2011
3. Supplerande kartlegging av naturtypar i Skodje kommune 2011
4. Supplerande kartlegging av naturtypar i Hareid kommune 2011
5. Forvaltningsplan for Blindheimsvik fuglefredningsområde
6. Forvaltningsplan for Giske fuglefredningsområde
7. Forvaltningsplan for Roaldsand fuglefredningsområde
8. Forvaltningsplan for Rørvikvågen fuglefredningsområde
9. Forvaltningsplan for Rørvikvatnet naturreservat
10. Forvaltningsplan for Synesvågen naturreservat
11. Forvaltningsplan for Sandblåst-/Gaustadvågen naturreservat
12. Forvaltningsplan for Hensøran naturreservat i Rauma kommune
13. Forvaltningsplan for Vågstranda plantefredingsområde i Rauma kommune
14. Forvaltningsplan for Nauste naturreservat i Nesset kommune
15. Forvaltningsplan for Aunvågen naturreservat, Smøla kommune
16. Forvaltningsplan for Fløtjønna, Kyrhaugvatna og Sjøvågen naturreservater, Smøla
17. Forvaltningsplan for Hopavassdraget og Midt-Smøla naturreservater, Smøla
18. Forvaltningsplan for Remman og Sortna naturreservater, Smøla kommune
19. Forvaltingsplan for Farstadbukta naturreservat, Fræna kommune
20. Forvaltingsplan for Hustadbukta naturreservat, Fræna kommune
21. Forvaltingsplan for Langøyvågen naturreservat, Fræna kommune
22. Supplerende kartlegging av naturtyper i Fræna kommune 2012
23. Supplerende kartlegging av naturtyper i Midsund kommune 2012

2011:
1. Supplerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Norddal og Stranda i 2009-2010
2. Supplerande kartlegging av naturtypar i Herøy kommune 2010
3. Supplerande kartlegging av naturtypar i Norddal kommune 2010
4. Supplerande kartlegging av naturtypar i Stranda kommune 2010
5. Supplerande kartlegging av naturtypar i Sykkylven kommune 2010
6. Styvingstrær og høstingsskog i Møre og Romsdal
7. Forvaltingsplan for Batnfjordsøra naturreservat
8. Forvaltingsplan for Grimstadvatnet naturreservat
9. Forvaltingsplan for Hjørungdalsvatnet naturreservat
10. Forvaltningsplan for Bøfjordholmane naturreservat 
11. Forvaltningsplan for Eidsholmen naturreservat
12. Forvaltningsplan for Husfjellet naturreservat 
13. Forvaltningsplan for Sandøya-Vattøya naturreservat 
14. Forvaltningsplan for Sætredalen naturreservat 
15. Forvaltningsplan for Vistdalsholmen naturreservat 
16. Forvaltningsplan for Feøya naturreservat 
17. Forvaltningsplan for Fugløya naturreservat 
18. Forvaltningsplan for Nupafjellet naturreservat 
19. Forvaltningsplan for Prestholmen naturreservat 
20. Forvaltningsplan for Tautra vest naturreservat 
21. Forvaltningsplan for Raudøya naturreservat og landskapsvernområde

2010:
1. Forvaltingsplan for Smågevatnet naturreservat
2. Forvaltingsplan for Røabukta fuglefredingsområde
3. Supplerande kartlegging av naturtypar i Vestnes
4. Supplerande kartlegging av naturtypar i Sande 2009
5. Supplerande kartlegging av naturtypar på kysten av Romsdal og Nordmøre i 2009
6. Forvaltingsplan for Hjertvika naturreservat
7. Forvaltingsplan for Malesanden og Huse fuglefredingsområde
8. Forvaltingsplan for Lomstjønna naturreservat
9. Forvaltingsplan for Selvikvågen naturreservat
10.Forvaltingsplan for Lyngholman naturreservat
11.Forvaltingsplan for Lerstadvatnet naturreservat
12.Forvaltingsplan for Ratvikvatnet naturreservat
13.Forvaltingsplan for Osen fuglefredingsområde
14.Forvaltingsplan for Einsetvågen/Nåsvatnet fuglefredingsområde

2009:
1. Supplerende kartlegging av naturtyper i Sula kommune 2008
2. Supplerande kartlegging av naturtyper i Eide, Gjemnes m.fl. i 2008
3. Kartlegging av naturtyper i Ulstein kommune i 2008  

5. Supplerende kartlegging av naturtyper i Ålesund kommune
  
2007:

2006:
 
2005:
5. Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap, del nord - framlegg
 
2004:
 
2003:
 
 

1996:
1. Fiskeribiologiske undersøkingar i reg. vassdrag i M&R - reguleringsmagasin Tussa
2. Handlingsplan for friluftsliv mot år 2000 i Møre og Romsdal
3. Undersøkelser vedr.lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal 1995
4. Fiskeribiologiske undersøkingar i reg. vassdrag i Sunndal, Rauma og Nesset - reguleringsmagasin Statkraft
5. Slamplan for Møre og Romsdal
6. Miljøtilstanden i Møre og Romsdal 1996
7. Fiskeribiologiske undersøkingar i reg. vassdrag: Ångårdsvatnet, Tovatna, Vermevatnet, Berildvatnet, Langfjelldalelva
8. Biologisk mangfold på sørlige deler av Smøla
9. Kartlegging av verksemder som nyttar fotokjemikalier i Møre og Romsdal
10. Friluftsliv, miljø og sysselsetting i Møre og Romsdal 1994 og 1995
11. Status og utfordringar innafor miljøvern i kommunane
 
1995:
1. Oppgradering av fyllplassar i Møre og Romsdal - Forslag til handlingsplan
2. Bonitering og kultiveringsplan for laks i Bævra- og Bjørkevassdraget
3. Plan for rotenonbehandling av Skibotnvassdraget
4. Årsmelding 1994
5. Utvida miljøvernengasjement for jordbruksetaten i Møre og Romsdal
6. Undersøkelser vedr. lakseparasitten Gyrodactylus Salaris i Møre og Romsdal 1994
7. Fiskeribiologiske undersøkelser i regulerte vassdrag i Møre og Romsdal
8. Forslag til kultiveringsplan for ferskvannsfisk i Møre og Romsdal
9. Fiskeribiologiske undersøkelser i Tafjordvassdraget
10. Forvaltning av freda rovvilt i Møre og Romsdal 1991-94
11. Rotenonbehandling av Skibotnelva 1995
12. Fylkeskonferanse om friluftsliv - Ålesund mai 1995
13. Utkast til verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal
14. Rotenonbehandling i Gjemnes kommune 1994
15. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i M&R - tilleggsregistreringar 1995
 


 
 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.