01.03.2024

Midlertidig utslippstillatelse for Fennefoss avløpsanlegg

Statsforvalteren i Agder gir Evje og Hornnes kommune tidsbegrenset tillatelse til utslipp av avløpsvann med redusert rensegrad fra Fennefoss avløpsanlegg. 


01.03.2024

Nye telefontider i helse- og sosialavdelingen fra 4. mars 2024

Helseseksjonene i helse- og sosialavdelingen innfører telefontid fra mandag 4. mars 2024 - slik ønsker vi å forkorte saksbehandlingstiden vår. 

 


01.03.2024

Likestillingsredegjørelse for 2023

Statsforvalteren har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og vi skal dokumentere og redegjøre for arbeidet vårt


29.02.2024

Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med biloppsamlere

Statsforvalterne gjennomførte høsten 2023 en landsdekkende tilsynsaksjon med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy. Det ble totalt gjennomført 63 tilsyn, og resultatene viser at mange ikke følger miljøkravene om forsvarlig behandling. 


29.02.2024

Resultater fra landsdekkende tilsynsaksjon med tiltak i sjø

I samarbeid med Miljødirektoratet kontrollerte Statsforvalterne i fjor prosjekter som mudrer, dumper og fyller ut masser i sjø og vassdrag. Totalt ble 33 tilsyn gjennomført, og det ble funnet mange brudd på miljøregelverket. 


27.02.2024

Temadag – med søkelys på plansamordning

Om klimatilpasning, Kritisk Infrastruktur og Kritiske Samfunnsfunksjoner (KIKS), samarbeidsarenaer, bruk av kartløsninger, ekomportalen, systematikk for å realisere risikoreduserende tiltak.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier