Kommunal styring

Oppdatert 10.05.2022

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

21.03.2022

Orienteringsmøte med direktør i UDI, Frode Forfang. Se opptak her:


02.11.2021

Statsforvalterens høstkonferanse for ordførere og kommunedirektører med allsidig program

Årets konferanse gikk av stabelen den 28.- 29. oktober på Rosfjord Strandhotell i Lyngdal, og samlet Agders politiske og administrative ledelse til en dag full av interessante tema som direkte påvirker kommunenes hverdag.


13.10.2021

Kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt fram i går. I forslaget legger den avtroppende regjeringen opp til en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. kroner i 2022.


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


06.11.2020

Korona og økonomi tema for fylkesmannens høstkonferanse for ordførere og kommunedirektører

Fylkesmannen har siden 2016 som en årlig tradisjon invitert ordførere og rådmenn/kommunedirektører til høstkonferanse (lunsj til lunsj). I 2020 ble dette endret til en digital konferanse innenfor en begrenset tidsramme.


22.04.2020

Frivillige organisasjoner kan søke ekstraordinære midler til informasjon til innvandrere – søknadsfrist 28.april

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av korona-informasjon til innvandrere. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet. Vi håper på mange gode søknader, men fristen er kort.


21.04.2020

Covid-19 – Direkte merutgifter for kommunene i Agder anslått til i overkant av 325 millioner kroner

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Fylkesmannen i Agder utarbeidet et grovt anslag for direkte merutgifter knyttet til koronautbruddet for kommunene i Agder. Anslaget er utarbeidet i dialog med alle kommunene i Agder. Samlet grovt anslag for direkte merutgifter i kommunene i Agder i 2020 er beregnet til 325,7 mill. kroner.


02.01.2020

Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen i Agder skal i 2020 fordele 7,75 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


09.12.2019

Matrikkel og grunnbok stenges i hele landet deler av desember 2019

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel