Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


21.03.2023

Åpningstider i påsken 2023

Mandag 03.04: 08:00-15:30

Tirsdag 04.04: 08:00-15:30

Onsdag 05.04: 08:00-12:00

18.01.2023

Kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner

Hele Kunnskapsgrunnlaget med delrapporter og vedlegg, samt en kortversjon er tilgjengelig på lenken nedenfor.

06.03.2023, Oppdatert 21.02.2023

Informasjonsmøte om lov om helligdagsfred

Flere kommuner i Agder har etter søknad til Statsforvalteren blitt definert som «typisk turiststed» i helligdagsfredslovens betydning, og dette er da blitt fastsatt i forskrift. Det finnes lite veiledning til lovbestemmelsene, og Statsforvalteren ønsker derfor å invitere kommunene i Agder til en samling hvor vi informerer om lovverket og praktisering. 


03.01.2023

Kunnskapsgrunnlaget offentligjøres 18. januar 2023, kl 17:00

Kunnskapsgrunnlaget publiseres med en lenke på vår hjemmeside, og blir samtidig oversendt Kristiansand kommune.


01.11.2022

EGENBEREDSKAPSUKA! Er du forberedt på det du håper ikke skal skje?

Strømmen kan gå, vannet kan forsvinne, veier kan bli steng... Lista er lang over hendelser som kan oppstå. Selv uten en krig i Europa. Er du forberedt?


18.10.2022

BLI BØSSEBÆRER i TV-aksjonen! Og bli med på høstens vakreste eventyr!

Søndag 23. oktober går en av høstens viktigste begivenheter av stabelen, nemlig TV-aksjonen 2022 i regi av NRK. Gina Lund, statsforvalter i Agder, er leder av fylkesaksjonskomiteen. Hun oppfordrer alle i Agder til å bidra.


16.09.2022

Statsforvalteren i Agder inviterer til innspillsmøter

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utrede deling av Kristiansand kommune. Vi inviterer nå relevante aktører til å legge frem sitt syn på en eventuell deling. 


14.09.2022

Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Agder ønsker å fordele 15 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2023 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2023 på samme nivå som for 2022. 


13.07.2022

Tilstandsrapport viser: Fastlegesituasjonen på Agder er alvorlig!

Statsforvalteren vurderer at det haster med ytterligere nasjonale tiltak for å imøtegå dagens utfordringsbilde i fastlegeordningen.


21.03.2022

Orienteringsmøte med direktør i UDI, Frode Forfang. Se opptak her:


Flere nyheter Få nyhetsvarsel