Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


18.01.2023

Kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner

Hele Kunnskapsgrunnlaget med delrapporter og vedlegg, samt en kortversjon er tilgjengelig på lenken nedenfor.

30.08.2023

Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023

KIKS i Setesdal gror noen steder under i skog – noen steder henger trærne over linjene og fiber – resultatene etter kraftige snøvintrer er enda ikke ryddet opp i og det øker sanseligheten for nye brudd.


04.07.2023

Webinarer prosjektledelse

Statsforvalterne i Agder, Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal gjennomfører en webinarrekke om prosjektledelse - både fordypning og grunnopplæring. Dette er for prosjekter som mottar tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav, samt skjønnsmiddelprosjekter på sosialområdet.


23.06.2023

Froland kommune meldt ut av ROBEK

Froland kommune ble 21.juni meldt ut av ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll).


05.06.2023

Velkommen til årets helse- og omsorgskonferanse 2023

Du kan allerede nå melde deg på årets konferanse.


16.05.2023

Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav

Statsforvalteren i Agder inviterer til to-dagers samling om kvalifiseringsprogrammet i Nav.


12.05.2023

Forslag til revidert nasjonalbudsjett 2023 og kommuneproposisjonen 2024 lagt ut 11. mai

Regjeringen presenterer her reviderte anslag for kommunesektoren i inneværende år og det økonomiske opplegget for det kommende året. Regjeringen vurderer kommuneøkonomien som god, men det er stor variasjon i hvordan prisvekst og merinntekter påvirker den enkelte kommunes økonomi. 


25.04.2023

Webinar - rådgivende enhet for russaker

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om rådgivende enhet i russaker. Webinaret arrangeres i samarbeid med Korus Sør, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arrangementet foregår på Zoom.


20.04.2023

Opptak og svar på spørsmål fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"

Fra webinar om endringer i velferdstjenestene og om veilederen "samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"


17.04.2023

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra dette etter søknad.

Faste utsalgsteder kan holde åpent 24 timer, seks dager i uka, men skal i utgangspunktet ha stengt på søndager. Dette gjelder også ubetjente/selvbetjente butikker.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel