Kommunal fornying

Oppdatert 02.01.2023

Norge har en offentlig sektor som sikrer velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Fornying av offentlig sektor skal ha som mål å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Statsforvalteren skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet knyttet til veiledning, samordning og tildeling av skjønnsmidler.

Prosjektskjønn er en integrert søknads- og rapporteringsportal som brukes av kommuner, ansatte hos Statsforvalteren og Kommunal- og distriktsdepartementet. Løsningen forenkler håndteringen av søknader og rapportering på bruk av skjønnsmidler til fornying og innovasjon i offentlig sektor. 

Publikum og media har tilgang til et nettsted som gir innsyn i tildelte midler, omtale av prosjekt og innsendte rapporter

Vis mer


Publisert 16.01.2024

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak for 2024

Statsforvalteren mottok 40 søknader om støtte på til sammen 36,05 mill.kroner. I brev av 16.januar 2024 fordelte Statsforvalteren 14,5 mill. kroner til 27 prosjekter. Tildelingen fremgår av brevet i margen til høyre. 


Publisert 12.09.2023

Prosjektskjønn 2024

Statsforvalteren i Agder har satt av inntil 15 millioner kroner til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak (prosjektskjønn).


Publisert 25.01.2023

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak for 2023

Statsforvalteren mottok 44 søknader om støtte på til sammen 39,4 mill. kroner. Det ble avsatt 15 mill. kroner som nå er fordelt.


Publisert 14.09.2022

Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Agder ønsker å fordele 15 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2023 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2023 på samme nivå som for 2022. 


Publisert 14.09.2021

Prosjektskjønn 2022

Fylkesmannen i Agder ønsker å fordele 12,5 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2022 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2022 på samme nivå som for 2021. 


Publisert 18.01.2021

Tildeling av prosjektmidler til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak for 2021

Statsforvalteren mottok 44 søknader om støtte på til sammen 31,7 mill. kroner. Det ble avsatt 10 mill. kroner som nå er fordelt. 


Publisert 15.09.2020

Prosjektskjønn 2021

Fylkesmannen i Agder ønsker å fordele 10 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2021 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2021 på samme nivå som for 2020. 


Publisert 02.01.2020

Prosjektskjønn 2020

Fylkesmannen i Agder skal i 2020 fordele 7,75 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


Publisert 08.01.2019

Prosjektskjønn 2019

Fylkesmannen i Agder skal i 2019 fordele 9 mill. kroner av ordinære skjønnsmidler til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.


Publisert 06.02.2018

Prosjektskjønn 2018

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal fordele 9 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2018 til kommunale innovasjons- og fornyingstiltak.