Oppgaver og ansvar

Sist endret 11.10.2023

Statsforvalteren har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver på flere samfunnsområder, og det er i hovedsak kommunene som har ansvaret for utføre dem. Dette gjelder områder som miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, barnevern, barnehager, sosial omsorg, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning, undervisning og helse.

Statsforvalteren er også en viktig rettssikkerhetsinstans, som klagemyndighet for innbyggerne på kommunale enkeltvedtak.