Oppgaver og ansvar

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.10.2012

Statsforvalteren har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver på flere samfunnsområder, og det er i hovedsak kommunene som har ansvaret for utføre dem. Dette gjelder områder som miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, barnevern, barnehager, sosial omsorg, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning, undervisning og helse.

Statsforvalteren er også en viktig rettssikkerhetsinstans, som klagemyndighet for innbyggerne på kommunale enkeltvedtak.