Navn Stilling Avdeling Telefon
Ahmad, Yusefi Leder servicetjenesten Administrasjonsstab 38 17 61 38
Albretsen, Julie Øybekk Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 60
Andreassen, Heidrun Flognfeldt Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 50
Askevold, Aud Henriette Garmann Ass. fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 76
Austjord, Gunhild Seksjonsleder Miljøvernavdelingen 37 01 75 76
Bach-Evensen, Hans Senioringeniør Landbruksavdelingen 38 17 61 86
Bakkerud, Anne-Marthe Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 39
Berg, Knut Assisterende statsforvalter Embetsledelsen 37 01 75 01
Berntsen, Vegard Omestad Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 72
Berulvsen, Janne Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 86
Birkeland, Anne Kari Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 85
Bjelland, Marie Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 75
Blix, Elisabeth Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 53
Breilid, Eline Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 33
Breive, Monica Bjørkholt Konst. direktør Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 55
Brøndbo, Sissil Jensen Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 31
Charnock, Eleanor Mary Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 26
Christiansen, Carl Otto Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 21
Dahle, Katrine Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 28
Damli, Karl Gjermund Fung. ass. landbruksdirektør Landbruksavdelingen 38 17 61 93
Danielsen, Ida Øygard Seksjonsleder barnevern Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 13
de Presno, Hanna Elisabeth Garcia Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 07
Drange, Sigrid Lofthus Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 48
Duesund, Janne Seniorrådgiver Stab 37 01 75 71
Eikeland, Lene Rådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 36
Ellingsund, Solveig Ekroll Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 47
Engemyr, Gry Gasbjerg Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 44
Erdvik, Christina Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 49
Eriksrud, Camilla Nordwall Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 82
Eskeland, Ellen Synnøve Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 98
Evensen, Geir Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 25
Falkenhaug, Hilde Nordby Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 85
Feddersen, Frida Marie Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 03
Fjermeros, Hanne M. F. Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 80
Fjermeros, Karen Ellegaard Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 82
Frydenberg, Helene Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 04
Gislefoss, Kristen Juridisk rådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 84
Goderstad, Anna Viken Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 72
Gotehus, Silje Lunden Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 75 78
Gravås, Oda Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 29
Gulbrandsen, Jenny Marie Nasjonalparkforvalter Miljøvernavdelingen 37 01 78 45
Gulbrandsen, Steffen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 19
Guttormsen, Birthe Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 62 34
Hagen, Dag Auby Ass. fylkesberedskapssjef Beredskapsstab 37 01 75 22
Halvorsen, Marianne Seniorrådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 80
Hansen, Cathrine Krogstad Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 16
Hansen, Irene Palm Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 02
Hareide, Haakon Førstekonsulent Administrasjonsstab 38 17 61 56
Hasic, Selma Rådgiver Stab 37 01 75 83
Hasseleid, Synva Nesheim Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 67
Haug, Jørn Trygve Vernemrådeforvalter Miljøvernavdelingen 38 17 62 06
Haugmoen, Vigdis Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 92
Haugum, Tore Landbruksdirektør Landbruksavdelingen 37 01 78 91
Haukeland, Rebekka Wikstøl Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 65
Heilmann, Ebba Rysst Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 37
Henriksen, Bengt Eirik Seniorrådgiver Beredskapsstab 37 01 75 26
Hervik, Solveig Pettersen Seksjonsleder Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 73
Hjorth-Olsen, Ida Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 17
Homme, Geir-André Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 38
Høie, Sunniva Skogstrøm Ass. fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 29
Haakenstad, Carina Marie Rasmussen Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 05
Imeland, Terje Seksjonsleder Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 72
Jahnsen, Klara Rådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 81
Jakobsen, Siri Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 60
Janson, Una Glende Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 83
Johansen, Heidi Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 31
Johansen, Martin Rognli Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 34
Juliussen, Elisabeth Helene Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 44
Jørgensen, Jaran Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 42
Jørlo, Eva Louise Furuholmen Spesialrådgiver Stab 37 01 75 56
Kanestrøm, Christina Stenberg Seniorrådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 84
Karlson, Svenny Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 91
Kerlefsen, Kristine Valen Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 40
Kiland-Langeland, Thomas Christian Fagleder bærekraft Stab 37 01 75 43
Kleivene-Briseid, Sofie Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 58
Kleven, Knut Rune Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 27
Klokkehaug, Andrea Cecilie Solheim Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 14
Knudsen, Pål Østby Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 45
Konradsen, Toril Smith Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 94
Kummen, Anne Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 63
Kunnikoff, Nicoline Deisz Konsulent Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 46
Kvifte, Linn Havstad Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 41
Larsen, Pål Alfred Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 38 17 62 16
Lauvland, Hege Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 18
Liane, Heidi Danielsen Seksjonsleder Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 79
Lislegard-Bækken, Gro Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 30
Lofstad, Jan Frode Knutsen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 95
Lorentzen-Lund, Malin Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 57
Lund, Anne Berit Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 79
Lund, Gina Statsforvalter Embetsledelsen 37 01 78 81
Lund, Ingunn Assisterende direktør Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 90
Lunden, Andreas Gustavsen Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 20
Løvdal, Ingunn Miljøverndirektør Miljøvernavdelingen 37 01 78 12
Løvåsen, Reidar Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 54
Melby-Tørå, Rebecca Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 97
Misund, Johan Inge Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 62 47
Moe, Eva Assisterende avdelingsdirektør Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 70
Moen, Cecilie Haraldstad Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 32
Moholt, Lene Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 08
Molaug, Pia Karine Hem Assisterende miljøverndirektør Miljøvernavdelingen 37 01 75 35
Mork, Cecilie Thorbjørnsen Utdanning- og barnevernsdirektør Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 24
Munkerud, Gunnar Fagdirektør Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 11
Mygland, Solfrid Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 75 86
Myhra, Magnhild Rådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 06
Nesbu, Åse Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 15
Nicolaysen, Vegard Seniorrådgiver Beredskapsstab 37 01 75 54
Nordensvan, Ildikó Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 51
Nordhus, Jostein Seniorrådgiver Stab 37 01 78 64
Nordibø, Tone Birgit Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 84
Nyhus, Anne Moland Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 23
Naas, Gro Wiker Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 20
Paust, Ellen Synnøve Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 38 17 62 09
Pechinkina, Liudmila Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 47
Pedersen, Gunn Kristin Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 32
Pedersen, Hilde Rådgiver Administrasjonsstab 38 17 61 14
Pedersen, Katrine Solum Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 25
Pettersen, Grethe Elise Østerud Seksjonsleder Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 62
Pihlmann, Cate Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 09
Rakeie, Helene Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 28
Refsland, Gunnar Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 39
Riber, Laila Lauvrak Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 12
Ring, Martin Hagen Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 89
Rist, Anita Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 44
Røinås, Laila Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 61 08
Sandtveit, Heidi Svindland Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 62 43
Sapina, Branka Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 87
Schjelderup, Kari Øiestad Administrasjonsdirektør Administrasjonsstab 37 01 75 10
Schaathun, Maria Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 52
Sivertsen, Therese Ramberg Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 14
Skansen, Ronny Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 64
Skjerve, Kristin Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 37
Skjævestad, Veronica Seksjonsleder Miljøvernavdelingen 37 01 75 40
Smeland, Anne Fløgstad Seksjonsleder Miljøvernavdelingen 37 01 75 19
Solum, Marit Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 46
Spinnangr, Synnøve Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 83
Starck, Hedda Lærum Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 88
Stensæter, Gro Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 58
Stiansen, Anne Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 74
Stokke, Bjørn Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 42
Straume, Kjellfrid Fung. faggruppeleder jord Landbruksavdelingen 37 01 75 77
Svagård, Unni Fung. landbruksdirektør Landbruksavdelingen 38 17 61 89
Svensen, Ole Wilhelm Seniorrådgiver Stab 37 01 78 10
Sæther, Anita Halvorsen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 37
Sødal, Dag Petter Spesialrådgiver Stab 38 17 61 81
Teigen, Dag Ole Rådgiver Stab 37 01 75 66
Thygesen, Janne Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 75 93
Tveiten, Reidar Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 78 77
Varden, Vegard Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 48
Vestøl, Irene Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 68
Vige, Heidi Marie Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 68
Vollan, Torfinn Seniorrådgiver jurist Landbruksavdelingen 38 17 61 95
Walseth, Liv Olaug Tveit Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 69
Øiestad, Margrethe Wigeland Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 75
Aamland, Aase Avdelingsdirektør Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 38
Aanonsen, Ole Martin Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 51
Årøy, Yngve Fylkesberedskapssjef Beredskapsstab 38 17 62 50