Namn Stilling Avdeling Telefon
Aamland, Aase Fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 38
Aanonsen, Ole Martin Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 51
Ahmad, Yusefi Leder Servicetjenesten Administrasjonsstab 38 17 61 38
Albretsen, Julie Øybekk Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 60
Alne, Karianne Haugaas Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 62
Andreassen, Heidrun Flognfeldt Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 50
Askevold, Aud Henriette Garmann Ass. Fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 76
Bach-Evensen, Hans Senioringeniør Landbruksavdelingen 38 17 61 86
Berg, Knut Assisterende statsforvalter Embetsledelsen 37 01 75 01
Berulvsen, Janne Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 86
Birkeland, Anne Kari Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 85
Bjelland, Marie Faggruppeleder natur Miljøvernavdelingen 37 01 78 75
Blix, Elisabeth Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 53
Breilid, Eline Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 33
Breive, Monica Bjørkholt Ass .direktør Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 55
Brøndbo, Sissil Jensen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 31
Charnock, Eleanor Mary Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 26
Christiansen, Carl Otto Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 21
Dahle, Katrine Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 28
Damli, Karl Gjermund Fagleder skog Landbruksavdelingen 38 17 61 93
Danielsen, Eva Astrid Andås Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 38 17 62 69
Danielsen, Ida Øygard Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 13
de Presno, Hanna Elisabeth Garcia Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 07
Drange, Sigrid Lofthus Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 48
Duesund, Janne Seniorrådgiver Stab 37 01 75 71
Egeland, Kaia Rødland Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 68
Eide, Sara Kristiane Verneområdeforvalter Miljøvernavdelingen 37 01 75 88
Eikeland, Lene Rådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 36
Engemyr, Gry Gasbjerg Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 44
Erdvik, Christina Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 49
Eriksrud, Camilla Nordwall Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 82
Erlandsen, Henrik Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 50
Eskeland, Ellen Synnøve Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 98
Evensen, Geir Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 25
Feddersen, Frida Marie Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 03
Fidje, Anne Gerd Rådgiver Administrasjonsstab 38 17 61 46
Fjermeros, Karen Ellegaard Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 82
Frydenberg, Helene Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 04
Gislefoss, Kristen Juridisk rådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 84
Goderstad, Anna Viken Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 72
Gotehus, Silje Lunden Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 75 78
Gravås, Oda Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 29
Gulbrandsen, Jenny Marie Nasjonalparkforvalter Miljøvernavdelingen 37 01 78 45
Gulbrandsen, Steffen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 19
Guttormsen, Birthe Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 62 34
Haakenstad, Carina Marie Rasmussen Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 05
Hagen, Dag Auby Ass. fylkesberedskapssjef Beredskapsstab 37 01 75 22
Halvorsen, Marianne Seniorrådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 80
Hansen, Cathrine Krogstad Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 16
Hansen, Irene Palm Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 02
Hareide, Haakon Førstekonsulent Administrasjonsstab 38 17 61 56
Hasseleid, Synva Nesheim Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 67
Haug, Jørn Trygve Vernemrådeforvalter Miljøvernavdelingen 38 17 62 06
Haugmoen, Vigdis Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 92
Haugum, Tore Landbruksdirektør Landbruksavdelingen 37 01 78 91
Haukeland, Rebekka Wikstøl Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 65
Heilmann, Ebba Rysst Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 37
Helvik, Lena Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 34
Henriksen, Bengt Eirik Seniorrådgiver Beredskapsstab 37 01 75 26
Hervik, Solveig Pettersen Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 73
Homme, Geir-André Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 38
Høie, Sunniva Skogstrøm Ass. fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 29
Imeland, Terje Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 72
Jahnsen, Klara Rådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 81
Janson, Una Glende Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 83
Johansen, Heidi Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 31
Juliussen, Elisabeth Helene Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 44
Jørgensen, Jaran Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 42
Jørlo, Eva Louise Furuholmen Avdelingsdirektør Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 56
Kanestrøm, Christina Stenberg Seniorrådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 84
Karlson, Svenny Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 91
Kerlefsen, Kristine Valen Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 40
Kiland-Langeland, Thomas Christian Fagleder bærekraft Stab 37 01 75 43
Kleivene-Briseid, Sofie Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 58
Kleven, Anniken Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 90
Kleven, Knut Rune Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 27
Klokkehaug, Andrea Cecilie Solheim Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 14
Konradsen, Toril Smith Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 94
Kroglund, Frode Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 47
Krogstad, Stine Merethe Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 24
Kummen, Anne Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 63
Kunnikoff, Nicoline Deisz Konsulent Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 46
Kåss, Ebba Margareta Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 30
Larsen, Pål Alfred Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 38 17 62 16
Lauvland, Hege Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 18
Liane, Heidi Danielsen Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 79
Lislegard-Bækken, Gro Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 30
Lofstad, Jan Frode Knutsen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 95
Loland, Bjørn Faggruppeleder Plan Miljøvernavdelingen 38 17 62 23
Lorentzen-Lund, Malin Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 57
Lund, Anne Berit Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 79
Lund, Gina Statsforvalter Embetsledelsen 37 01 78 81
Lund, Ingunn Konstituert direktør Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 90
Lunden, Andreas Gustavsen Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 20
Løvdal, Ingunn Miljøverndirektør Miljøvernavdelingen 37 01 78 12
Løvåsen, Reidar Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 54
Melby-Tørå, Rebecca Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 97
Misund, Johan Inge Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 62 47
Moe, Eva Assisterende avdelingsdirektør Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 70
Moen, Cecilie Haraldstad Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 32
Moholt, Lene Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 08
Molaug, Pia Karine Hem Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 35
Munkerud, Gunnar Fagdirektør Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 11
Mygland, Solfrid Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 75 86
Myhra, Magnhild Rådgiver Administrasjonsstab 37 01 75 06
Naas, Gro Wiker Rådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 20
Nesbu, Åse Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 15
Nicolaysen, Vegard Seniorrådgiver Beredskapsstab 37 01 75 54
Nordensvan, Ildikó Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 51
Nordhus, Jostein Seniorrådgiver Stab 37 01 78 64
Nordibø, Tone Birgit Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 84
Nyhus, Anne Moland Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 23
Omholt, Per Ketil Faggruppeleder art Miljøvernavdelingen 37 01 75 45
Paust, Ellen Synnøve Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 38 17 62 09
Pechinkina, Liudmila Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 47
Pedersen, Gunn Kristin Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 32
Pedersen, Hilde Rådgiver Administrasjonsstab 38 17 61 14
Pedersen, Katrine Solum Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 25
Pihlmann, Cate Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 09
Rakeie, Helene Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 28
Raudsandmoen, Lillian Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 41
Refsland, Gunnar Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 39
Riber, Laila Lauvrak Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 12
Ring, Martin Hagen Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 89
Rist, Anita Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 44
Røinås, Laila Førstekonsulent Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 61 08
Sadowska, Malgorzata Izabela Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 72
Sandtveit, Heidi Svindland Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 62 43
Sangvik, Ingvild Jansen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 93
Sapina, Branka Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 87
Schaathun, Maria Rådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 52
Schjelderup, Kari Øiestad Administrasjonsdirektør Administrasjonsstab 37 01 75 10
Sivertsen, Therese Ramberg Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 14
Skansen, Ronny Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 64
Skjerve, Kristin Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 37
Skjævestad, Veronica Faggruppeleder forurensning Miljøvernavdelingen 37 01 75 40
Solum, Marit Rådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 78 46
Spinnangr, Synnøve Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 78 83
Stensæter, Gro Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 62 58
Stiansen, Anne Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 74
Stokke, Bjørn Seniorrådgiver Miljøvernavdelingen 37 01 75 42
Straume, Kjellfrid Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 75 77
Svagård, Unni Ass. Landbruksdirektør Landbruksavdelingen 38 17 61 89
Svensen, Ole Wilhelm Seniorrådgiver Stab 37 01 78 10
Sæther, Anita Halvorsen Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 78 37
Sødal, Dag Petter Spesialrådgiver Stab 38 17 61 81
Tallaksen, Torhild Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 38 17 62 39
Thorsen, Bjarne Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 78 16
Thygesen, Janne Rådgiver Landbruksavdelingen 37 01 75 93
Tveit, Venke Rådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 38 17 61 10
Tveiten, Reidar Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 37 01 78 77
Vangen, Pia Torill Seniorrådgiver Utdanning- og barnevernsavdelingen 37 01 75 17
Varden, Vegard Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 48
Vestøl, Irene Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 38 17 61 68
Vige, Heidi Marie Seniorrådgiver Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 68
Vollan, Torfinn Seniorrådgiver Landbruksavdelingen 38 17 61 95
Walseth, Liv Olaug Tveit Assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen 37 01 75 69
Øiestad, Margrethe Wigeland Seniorrådgiver Justis- og vergemålsavdelingen 37 01 75 75
Årøy, Yngve Fylkesberedskapssjef Beredskapsstab 38 17 62 50