Prosjektskjønn 2023

Statsforvalteren i Agder ønsker å fordele 15 millioner kroner av ordinære skjønnsmidler i 2023 til kommunale innovasjons- og moderniseringstiltak, med forbehold om at skjønnsmidler blir videreført i statsbudsjettet for 2023 på samme nivå som for 2022. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2022

Vi inviterer med dette kommunene til å søke om støtte til nye prosjekter i 2023 og evt. til videreføring av igangsatte prosjekt.

Søknadsfristen er satt til 01.11.2022

Søknader registreres i Kommunal- og distriktsdepartementet sin elektroniske søknads- og rapporteringsdatabase (ISORD). Kommunens/de interkommunale politiske rådenes søknadsansvarlige kan registrere inn søknader i databasen : https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no/.

Nærmere beskrivelse fremgår av invitasjonsbrevet som ligger under Dokumenter til høyre.

Rapportering av skjønnsmidler må gjøres i den samme databasen.

Frist for rapportering av prosjekter som har fått støtte i 2022 er 01.06.2023. Frist for rapportering av prosjekter som får støtte i 2023 vil være 01.06.2024.