Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

07.12.2022

Fagdag om fremmede arter og vegetasjonsetablering

Foredragene fra fagdagen «Fra byråkrati til spade» om fremmede arter og vegetasjonsetablering i Arendal 24. november er nå tilgjengelige for nedlasting.


06.12.2022

Tillatelse til Einar Øgrey Industrisand

Statsforvalteren gir Einar Øgrey Industrisand AS tillatelse til produksjon av inntil 30 000 tonn blåsesand per år i Høllen Vest industriområde, Kristiansand kommune.  


06.12.2022

Tillatelse til Gjemlestad Kraftverk AS

Statsforvalteren gir tillatelse til Gjemlestad Kraftverk AS til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet knyttet til driving av tunnel til Gjemlestad kraftverk i Kvinedal kommune. 


30.11.2022

Høring - søknad om tillatelse til Fibo AS

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Fibo AS om utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av forbrenningsanlegg på gnr./bnr. 170/270 og 170/271 i Lyngdal kommune. Frist for innspill til søknaden er 9. januar 2023.


30.11.2022

Lisensfelling av ulv i 2022-2023

Lisensfelling av ulv i Agder starter 1. desember 2022 og varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt.


30.11.2022

Mange avvik i tilsynsaksjon for kunstgressbaner

I en landsdekkende tilsynsaksjon gjennomført av statsforvaltere i alle fylker er det avdekket at mer enn halvparten av de kontrollerte banene ikke overholder regelverket som skal hindre spredning av mikroplast. 


29.11.2022

Høring - søknad om endret tillatelse for Smaken av Grimstad

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Smaken av Grimstad AS om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven på gnr./bnr. 8/92 i Grimstad kommune. Høringsfristen er 6. januar 2023. 


25.11.2022

Forurensningskonferanse for kommunene

Statsforvalteren inviterer saksbehandlere i kommunene til forurensningskonferanse på Dyreparken Hotell torsdag 12. januar. Påmeldingsfristen er 5. januar. 


25.11.2022

Vinnerne av stillehavsøsters- konkurransen 2022 er kåret

Årets registrering av stillehavsøsters er avsluttet. Vi har trukket tre vinnere av konkurransen og premier er straks på vei.


25.11.2022

Tillatelse til utfylling i sjø, Farøy brygge

Statsforvalteren gir tillatelse til utfylling i sjø til Farøy brygge AS. Tillatelsen omfatter utfylling av inntil 13 000 m3 sprengstein ved gnr./bnr. 3/23 og 3/49 i Farsund kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel