Viltforvaltning


Publisert 26.02.2024

Vis hensyn til villreinen i heiene i Setesdal

Snø og nedising skaper nå vanskelige beiteforhold for villreinen i Setesdal Austhei og nordlige deler av Setesdal Ryfylke. Villreinen sliter med å finne mat og trenger å bevege seg fritt, med minst mulig forstyrrelser.


Publisert 02.04.2023, Sist endret 02.04.2023

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet!

Vi ber alle skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelser av drektige simler.


Publisert 07.09.2022

Sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer 2022-2028

Ordningen med allmenn tilgjengelig jakt på sjøfugl, mink og kråke på offentlige områder i Agder videreføres for perioden 2022-2028.


Publisert 16.05.2019

Høring av forslag til forskrift om utvidet jakttid på grågås i Grimstad kommune

Grimstad kommune ønsker å få utvidet jakttid på grågås ved å fremskynde jakstart så mye som mulig, slik at jakta starter fra og med 26. juli.


Publisert 31.08.2018

Rypejegere i Agder kan glede seg

Vest-Agder fylkeskommune melder at rypetellinger viser at det er godt med rype i fjellområdene i Agder i år. I likhet med mange andre områder i Sør-Norge ser årets sesong ut til å bli den beste på mange år.


Publisert 17.08.2018

Den generelle båndtvangen oppheves 21. august – men naturen er særlig sårbar i år!

På grunn av tørke og varme i sommer er viltet svekket. Fylkesmannens oppfordrer derfor hundeeiere til å ha den sårbare faunaen i tankene når den generelle båndtvangen opphører 21. august!


Publisert 28.07.2017, Sist endret 13.07.2023

Jakt på gås i Agder

Det kan jaktes på fire gåsearter i Agderfylkene: grågås, kortnebbgås, kanadagås og stripegås. Ordinær jaktstart er 10. august, men det er åpnet for tidligere jaktstart på kanadagås og stripegås fra og med 26. juli.  Videre er det åpnet for grågåsjakt i Arendal, Grimstad og Farsund kommuner fra og med 21. juli på visse vilkår. 


Publisert 23.06.2017

Nytt verdiskapingsprogram for nasjonale villreinområder

Miljødirektoratet med ny tilskuddsordning for verdiskaping knyttet til de ti nasjonale villreinområdene våre. Ordningen er særlig rettet mot reiselivet. Søknadsfristen er 1. september.


Publisert 27.03.2017

Stadig mindre leveområder for villrein – fare for oppdeling av setesdals-områdene

Ny rapport fra Norsk Institutt for naturforskning viser at villreinreinen trues av stadig mindre villreinområder.


Publisert 02.09.2016

God rypeproduksjon på Agder i år

I motsetning til fjoråret viser ferske takseringsresultater at rypeproduksjonen har vært god, men varierende i Agderfylkene i år. Rypejegerne har noe å se fram til!