Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis meir


23.11.2021

Vi holder stengt tirsdag 30. november fra kl 11.30 og ut dagen

Velkommen tilbake onsdag 1. desember

24.11.2021

Webinar om Klimasats for 2022

Miljødirektoratet inviterer til webinar om Klimasats for 2022 den 30. november 2021.


24.11.2021

Jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2022

Rovviltnemnda i region 2 har fastsatt en samlet kvote på inntil 24 dyr for jakt på gaupe i 2022. Vedtaket kan påklages innen tre uker til Klima- og miljødepartementet.


24.11.2021

Endret søknad om tiltak i sedimenter i Lundevågen

Statsforvalteren har mottatt endret søknad om tiltak i sedimenter i Lundevågen i Farsund kommune. Baring Farsund AS er tiltakshaver og søker om tillatelse til å gjennomføre tiltak for å tilrettelegge for etablering av landbasert akvakulturanlegg. Høringsfrist er 21.12.2021. 


23.11.2021

Søknad om endring av tillatelse til utfylling i sjø

Statsforvalteren har mottatt søknad fra Statens vegvesen om endring av vilkår i tillatelsen til utfylling i sjø ved gnr./bnr. 151/1, 151/1935 og 1943 i Kristiansand kommune, gitt den 07.06.2021. Søknaden gjelder endring av tillatelsens ramme. Høringsfrist er 17.12.2021. 


18.11.2021

Søknad om tillatelse til mottak og behandling av betong- og asfaltmasser

Statsforvalteren i Agder har mottatt søknad fra Risa AS om tillatelse til å ta imot og behandle betong- og asfaltmasser på Handeland i Sirdal kommune. Høringsfrist er 16.12.2021. 


16.11.2021

Ny utslippstillatelse til Lindesnes kommune

Tillatelsen gjelder avløpsvann for inntil 21 000 personekvivalenter fra Mandal tettbebyggelse.


05.11.2021

Tillatelse til utfylling i Vellvika

Statsforvalteren gir Lindland maskin AS tillatelse til utfylling av inntil 18 000 m3 masser i sjø i Vellvika ved gnr./bnr. 11/14 i Lyngdal kommune.


04.11.2021

Oppstart av arbeid med forvaltningsplan for Knudansheia

Statsforvalteren har meldt oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for Knudansheia naturreservat i Iveland kommune. Frist for innspill er 1. desember. 


14.10.2021

Søk midler til opprydning i forurenset grunn og sjøbunn

Frist for å søke til Miljødirektoratet om midler til opprydningstiltak for 2022 er 10.12.2021. Søknaden skal sendes inn elektronisk. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel