Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2021
05. mar 9 Statsforvalteren i Agder Webinar - smittevernloven Webinar - TEAMS
08. mar - 10. mar 10 Sosial- og barnevernsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning Digital plattform - TEAMS
09. mar 10 Statsforvalteren i Agder Utdanningsmøte: «Kompetanseordningene» Digitalt
12. mar 10 Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, STHF, i samarbeid med SSHF, SiV, KoRUS Sør, NAPHA og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og Statsforvalteren i Agder Vold i nære relasjoner Webinar
17. mar 11 Statsforvalteren i Agder Webinar - for ansatte i NAV kontor som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester Webinar
Dato Arrangement
mars 2021
05. mar Webinar - smittevernloven
08. mar - 10. mar Digitalt grunnkurs - økonomisk rådgivning
09. mar Utdanningsmøte: «Kompetanseordningene»
12. mar Vold i nære relasjoner
17. mar Webinar - for ansatte i NAV kontor som arbeider med saksbehandling etter lov om sosiale tjenester