Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2023
11. sep - 07. des 37 - 49 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinarer prosjektledelse Webinar på Teams
oktober 2023
11. okt - 12. okt 41 Statsforvalteren i Agder Velkommen til årets helse- og omsorgskonferanse 2023 Ernst hotell, Kristiansand
12. okt 41 Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune Seminar om marin forsøpling Dyreparken hotell, Kristiansand
18. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Agder, utdanning- og barnevernsavdelingen Statsforvalteren i Agder inviterer til Utdanningsmøte 18. og 19. oktober 2023 Radisson Blu Caledonien i Kristiansand
23. okt 43 Statsforvalteren i Agder Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023 Revsnes hotel, Byglandsfjord
24. okt 43 Statsforvalteren i Agder Kommunesamling landbruk 2023 Vigeland Hovedgård, Vennesla
november 2023
02. nov 44 Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken Webinarer - boligsosialt arbeid - utsatte barnefamilier Webinar
08. nov - 09. nov 45 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalteren i Rogaland Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Clarion Hotel Energy
09. nov 45 Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken Webinarer - boligsosialt arbeid - rus og psykisk helse Webinar
16. nov 46 Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken Webinarer - boligsosialt arbeid - boligsosiale hensyn i plan Webinar
22. nov - 23. nov 47 Statforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, RVTS, RBUP, KORUS Sør og KS Handlingsplanfestivalen - Oppvekstreformen: Fra samhandling til å handle sammen Farris bad- Larvik
januar 2024
24. jan - 25. jan 4 Regionaltsamarbeidsforum Sør og KORFOR Alkoholkonferansen 2024 Scandic Kristiansand Bystranda
Dato Arrangement
september 2023
11. sep - 07. des Webinarer prosjektledelse
oktober 2023
11. okt - 12. okt Velkommen til årets helse- og omsorgskonferanse 2023
12. okt Seminar om marin forsøpling
18. okt - 19. okt Statsforvalteren i Agder inviterer til Utdanningsmøte 18. og 19. oktober 2023
23. okt Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023
24. okt Kommunesamling landbruk 2023
november 2023
02. nov Webinarer - boligsosialt arbeid - utsatte barnefamilier
08. nov - 09. nov Regional erfaringskonferanse for Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
09. nov Webinarer - boligsosialt arbeid - rus og psykisk helse
16. nov Webinarer - boligsosialt arbeid - boligsosiale hensyn i plan
22. nov - 23. nov Handlingsplanfestivalen - Oppvekstreformen: Fra samhandling til å handle sammen
januar 2024
24. jan - 25. jan Alkoholkonferansen 2024