Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
mars 2023
15. mar - 03. mai 11 - 18 KORUS Sør, Fylkeskommunen i Agder og Statsforvalteren i Agder Kursrekke - elever og rus i videregående opplæring Fylkeshuset Kristiansand, Scandic Sørlandet og Zoom
27. mar 13 Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder Fagsamling - systematisk folkehelsearbeid - fra oversikt til plan Scandic Bystranda, Kristiansand
29. mar 13 Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, lokale bondelag Kurs i gårdsbasert biogassproduksjon Marnardal
30. mar 13 Statsforvalterens regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Microsoft Teams
april 2023
18. apr 16 Statsforvalteren i Agder Digitalt seminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og om veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" webinar
mai 2023
25. mai - 26. mai 21 RGK e-helse, USHT Agder, UiA senter for e-helse, Agder Fylkeskommune, KS og Statsforvalteren i Agder Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2023 Caledonien Hotell, Kristiansand
Dato Arrangement
mars 2023
15. mar - 03. mai Kursrekke - elever og rus i videregående opplæring
27. mar Fagsamling - systematisk folkehelsearbeid - fra oversikt til plan
29. mar Kurs i gårdsbasert biogassproduksjon
30. mar Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
april 2023
18. apr Digitalt seminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og om veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier"
mai 2023
25. mai - 26. mai Samarbeid om velferdsteknologi Agder 2023