Vergemål

Oppdatert 30.04.2024

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vanlig vergemål er frivillig, og du bestemmer selv om du vil ha verge eller ikke.

Statsforvalteren er førsteinstans på vergemålsområdet. Det vil si at det er Statsforvalteren du skal kontakte hvis du, eller noen som står deg nær, trenger verge. 

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Statsforvalteren.  

Vil du bli verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du kan bli oppnevnt som verge til barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne
    • hvis du er forelder til voksne barn
    • hvis du er søsken besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell)
  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.

Hva som kreves av deg for at du skal kunne oppnevnes til verge, kommer an på oppdraget. Statsforvalteren avgjør hvem som skal være verge, og hovedregelen er at valget tas i samråd med personen som skal ha verge. Som regel legger vi vekt på at du håndterer utfordringer, har kjennskap til regelverket og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og liker å gjøre noe for andre. Du må også ha god vandel, og verger må legge frem politiattest. Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.

Du kan søke om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet. Søknaden blir behandlet hos Statsforvalteren der du søker oppdrag. 

Vis mer

Telefonvakt vergemål

Telefon: 37 01 78 99

Telefontid:  Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09:00-11:00 og 12:00-14:00. Onsdag og fredag er telefonen stengt.

E-post: sfagpost@statsforvalteren.no (ikke send sensitiv informasjon på e-post)

Du kan sende sikker melding til Statsforvalteren her (krever innlogging med BankID eller lignende).

Øvrige skjema i vergemålssaker, finner du her.

 


Telefonvakten for vergemålssaker er stengt julen 2023

Vergemålsenheten har redusert tilgjengelighet og bemanning julen 2023. Telefonvakten vil være stengt i romjulen, med torsdag 21.12.23 som siste åpningsdag i 2023.


Publisert 21.06.2023

Vergemålstelefonen har redusert åpningstid i uke 29 og 30

På grunn av ferieavvikling er vergemålstelefonen kun åpen fra 12-14 i uke 29 og 30. Det er perioden 17.07. - 28.07.23 Onsdager og fredager er telefonen stengt som vanlig. 


Publisert 09.03.2023

Presentasjoner fra webinar for verger i Agder 08.03.2023

Statsforvalteren i Agder gjennomførte webinar for verger i Agder den 08.03.2023. Vi beklager de tekniske problemene. 


Publisert 30.09.2022

Endret åpningstid for vergemålstelefonen

Fra og med mandag 03.10.2022 har vergemålstelefonen nye åpningstider.


Publisert 30.06.2022

Vergemålstelefonen har redusert åpningstid i sommerferien

I perioden fra mandag 11. juli til og med torsdag 4. august har vergemålstelefonen kun åpent kl. 12-14. Fredager er telefonen stengt som vanlig. 


Telefonvakten for vergemålssaker er stengt julen 2021

Vergemålsenheten har redusert tilgjengelighet og bemanning julen 2021.


Publisert 23.12.2020

Vergemålsenheten har redusert tilgjengelighet i desember 2020

På grunn av flytting til nye kontorlokaler i Arendal, vil det i store deler av desember 2020 ikke være mulighet for uanmeldt oppmøte på Fylkesmannens kontorer verken i Kristiansand eller Arendal. 


Publisert 25.11.2020

Vergemålssaker i november og desember 2020

For søknader og henvendelser til vergemålsenheten hos Fylkesmannen i Agder, må det i november og desember 2020 påregnes noe ekstra saksbehandlingstid. 


Publisert 30.09.2020

Verktøy for verger

Fylkesmannens vergemålsenhet har samlet lenker til praktisk informasjon og opplæringer for verger. Vi anbefaler deg som verge å se nærmere på disse nettstedene.


Publisert 21.04.2020

Ny praksis vedrørende godtgjøring og utgiftsdekning

I henhold til gjeldende vergemålsforskrift § 16 og i tråd med klare føringer fra Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er det nødvendig å innskjerpe Fylkesmannens praksis med hensyn til godtgjøring og utgiftsdekning. Den nye praksisen gjelder fra 01.05.2020.