Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

23.06.2022

Informert samtykke ved tverrfaglig samarbeid

Alle i den offentlige forvaltningen er underlagt taushetsplikt. Dette følger av forvaltningslov og eventuell særlovgivning for den enkelte profesjon. Ulike faggrupper vil ha behov for å samarbeide for å ivareta barn, unge og deres familier på best måte.  


21.06.2022

Krigen i Ukraina - nyttige ressurser på nett

Flere aktører har utarbeidet informasjon og opplæring som kan være nyttig for ansatte i kommunale tjenester og andre som kommer er i kontakt med flyktninger. Under finner du lenker til opptak av webinarer og andre fagressurser som kan være nyttige.


21.06.2022

Om styrken i fellesskapet - barn og ungeseminar

Årets seminar ønsker å løfte fram verdien av, og styrken i våre fellesskap. 


21.06.2022

Ungdatakonferansen 2022

9. til 10. november arrangeres Ungdatakonferansen, "Ung i Agder 2022", på Scandic Sørlandet i Kristiansand.


17.06.2022

Handlingsplanfestivalen 2022

Statsforvalteren i Agder ønsker velkommen til HANDLINGSPLANFESTIVALEN 2022.


15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


30.05.2022

Årsrapport og revisjonsberetning 2021 for Statsforvalteren i Agder,

Årsrapport og årsregnskap for 2021 er nå revidert av Riksrevisjonen uten merknader.


03.05.2022

Turnuskandidater i fysioterapi inntok den hvite by ved Skagerrak!

Fysioterapeuter skal gjennomføre et års turnustjeneste etter endt bachelorutdanning før de får autorisasjon. Dette turnusåret er fordelt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I løpet av tjenesten ved kommunen, arrangerer Statsforvalteren kurs i offentlig helsearbeid for kandidatene, der hovedfokuset er på lovverket som ligger til grunn for fysioterapeuters yrkesutøvelse. Sist uke; fra 26.-27. april inntok 15 fysioterapeutkandidater Risør i nydelig vårvær.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel