Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

10.01.2022

Påminnelse: Smittevernloven og hvilke krav som stilles til lokale forskrifter

I forbindelse med at omikronvariaten av koronaviruset sprer seg i samfunnet erfarer Statsforvalteren at det i flere kommuner treffes hastevedtak eller vedtak om lokale forskrifter som går videre enn de nasjonale reglene og anbefalingene.


03.01.2022

Fagsamling - Informasjon om tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar hvor vi vil informere om aktuelle tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester for 2022. 


29.12.2021

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2022.


15.12.2021

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret 2022

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2021

Søknadsfrist 1. februar 2021


13.12.2021

Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 


23.11.2021

Smittevernloven og lokale forskrifter

I forbindelse med at økt smitte i samfunnet og mulig behov for lokale tiltak vil Statsforvalteren gi en generell og kortfattet veiledning når det gjelder lokale forskrifter. Det gjøres mye godt og grundig arbeid i kommunene, men vi ønsker allikevel å komme med denne påminnelsen da innføring av lokale forskrift er et betydelig inngrep per se.


22.11.2021

Fagdag - handlingsplanen for fysisk aktivitet "Sammen om aktive liv"

Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune ønsker velkommen til en fagdag med handlingsplanen «Sammen om aktive liv» som tema.


18.11.2021

SAMLINGEN ER AVLYST - Fagsamling frisklivssentraler

Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune og frisklivssentralen i Kristiansand inviterer til fagsamling for frisklivssentraler


11.11.2021

Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Vi søker fast legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel