Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

18.11.2022

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samarbeider om et webinar om nærtur, folkehelse og arealplanlegging. Webinaret skal gi kunnskap som kan bidra til å legge bedre til rette for helse og livskvalitet, på tvers av forvaltningsområder.


18.11.2022

Først og fremst - barnekonvensjonen i praksis!

Barn sine rettigheter - et verktøy for tidlig innsats. 


08.11.2022

Velkommen til feiring av FNs barnekonvensjon og barn og unges rettigheter!

November er bursdagsmåneden til barnekonvensjon. Fattigdom blant barn og unge vokser raskere enn blant voksne. I 1999 var det 32.000 barn som levde i familier med dårlig råd. I dag er tallet 115.000. 


01.11.2022

EGENBEREDSKAPSUKA! Er du forberedt på det du håper ikke skal skje?

Strømmen kan gå, vannet kan forsvinne, veier kan bli steng... Lista er lang over hendelser som kan oppstå. Selv uten en krig i Europa. Er du forberedt?


24.10.2022

GRATULERER til oss alle! Og takk for innsatsen!

Agder kom inn på andreplass i årets TV-aksjon. Vi hadde ambisjoner om å være blant de beste. Og det ble vi. Takk til alle som sto på, og takk til alle rause Sørlendinger!


19.10.2022

Regionale kunnskapsmiljø har gått sammen om ny nettside

Kunnskapssentrene som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern, styrker samarbeidet og samler faglig støtte til de som møter barn, unge og familier i sitt arbeid på kunnskapombarn.no.


18.10.2022

BLI BØSSEBÆRER i TV-aksjonen! Og bli med på høstens vakreste eventyr!

Søndag 23. oktober går en av høstens viktigste begivenheter av stabelen, nemlig TV-aksjonen 2022 i regi av NRK. Gina Lund, statsforvalter i Agder, er leder av fylkesaksjonskomiteen. Hun oppfordrer alle i Agder til å bidra.


12.10.2022

Inn på tunet-uka

Webinarer om Inn på tunet-tilbud innen grunnskolen, videregående opplæring, integrering, psykisk helse, arbeidstrening og demensomsorgen 8.–11. november.


06.10.2022

Vi ønsker Aase Aamland velkommen som ny fylkeslege i Agder!

Aase Aamland (46 år) fra Kristiansand har takket ja til stillingen som fylkeslege og leder for helse- og sosialavdelingen hos Statsforvalteren i Agder. Hun erstatter tidligere fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel