Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


19.09.2023

Vi holder stengt mandag 25. september grunnet embetsseminar

Velkommen tilbake tirsdag 26. september.

Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

13.09.2023

Alkoholkonferansen 2024

En konferanse om alkohol, bruk, skader, arbeidsliv, folkehelse og helsegevinst ved tidlig intervensjon.


29.08.2023

Ny boligsosial lov

Fra 1. juli 2023 gjelder ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Hensikten med den nye loven er å styrke kommunenes boligsosiale arbeid. Loven har også et tydelig bærekraftperspektiv.


25.08.2023

Statsforvalterens barn- og ungeseminar under Arendalsuka 2023 handlet om tverrfaglig samarbeid!

Statsforvalterens barn- og ungeseminar fredagen under Arendalsuka er gjennomført! Tema var tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge.


25.08.2023

Webinar om regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrep

Helsetilsynet, Legemiddelverket og Forbrukertilsynet inviterer til webinar om regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrep


24.08.2023

Hos oss kan alle mestre – Hvordan kan det aktive landbruket bidra til å minske utenforskapet i dagens Norge?

Inn på tunet Norge SA, Norges Bondelag og Statsforvalteren i Agder inviterte til ettermiddagsseminar 14. august, og kunne tilby publikum et godt sammensatt program med «nogo attåt» i form av matpakker og juice og smaksprøver på lokalt tillaget saft fra Skråstad gårdsutsalg.


24.08.2023

Oppdatering: utlevering av pasientjournaler fra Alero

Det er nå nye drivere av tre av virksomhetene som tidligere tilhørte Alero tannhelsesenter, og tidligere og nye pasienter kan ta kontakt med disse direkte:


21.08.2023

Landbruksdirektoratets nasjonale Inn på tunet-konferanse

Webinar 29. august for deg som vil vite mer eller kjøpe Inn på tunet-tjenester.


15.08.2023

Webinarerrekke 2. til 16. november - boligsosialt arbeid

Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og Husbanken sør inviterer til en  webinarerrekke høsten 2023 med temaet barnefamilier, rus- og psykisk helse og til slutt boligsosiale hensyn i plan knyttet til ny boligsosial lov.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel