Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


16.05.2024

Fagdager for økonomisk rådgivning i NAV

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer vi til fagdager for økonomiske rådgivere i NAV Vestfold og Telemark på Dyreparken hotell Kristiansand 3. og 4. juni.

 


16.05.2024

Fagdag om kompetanseplanlegging og oppgavefordeling i kommunale helse- og omsorgstjenester

Statsforvalteren i Agder, KS og USHT Øst og USHT Vest ønsker velkommen til fagdag om kompetanseplanlegging og oppgavefordeling. Fagdagen arrangeres fredag 30. august ved Fagskolen i Agder. 

 


22.04.2024

Kommuneoverlegekonferansen 2024

Velkommen til årets kommuneoverlegekonferanse på Agder. 

Konferansen holdes på Strand hotell Fevik fra onsdag 4. september kl 15:00 til torsdag 5. september kl. 15:30.  

Påmeldingen er åpen og frist er 15. august.


14.03.2024

Konferanse velferdsteknologi - SOVA 2024

Konferansen er en tverrfaglig møteplass for deg med interesse for innovasjon og samarbeid om velferdsteknologi og det nye begrepet helseteknologi.

 


01.03.2024

Nye telefontider i helse- og sosialavdelingen fra 4. mars 2024

Helseseksjonene i helse- og sosialavdelingen innfører telefontid fra mandag 4. mars 2024 - slik ønsker vi å forkorte saksbehandlingstiden vår. 

 


21.02.2024

Samling for fagansvarlige i NAV

Statsforvalteren i Agder inviterer fagansvarlige i NAV til samling for å drøfte aktuelle tema og dele erfaringer knyttet til tjenestene etter lov om sosiale tjenester i NAV.


16.02.2024

Informasjon om gjennomføring av tilsyn etter folkehelseoven

I 2024 gjennomfører Statsforvalterne landsomfattende tilsyn etter folkehelseloven på oppdrag fra Statens helsetilsyn. Temaet for tilsynet er: Kommunenes langsiktige og systematiske arbeid for å fremme psykisk helse hos barn og unge (0-18 år).

I denne artikkelen gir vi mer informasjon om gjennomføringen i Agder.


14.02.2024

Tilskudd til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Statsforvalteren forvalter tilskudd fra Helsedirektoratet til oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer. Det er endringer i regelverket og ordningen har fått nytt navn i 2024. Søknadsfrist er 07. april.


14.02.2024

Tilskudd til oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Statsforvalteren forvalter tilskudd fra Helsedirektoratet til oppfølging av voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester for 2024. Søknadsfrist er 07. april. 


12.02.2024

Info- og spørretime for økonomiske rådgivere i NAV

Statsforvalteren i Oslo og Viken tilbyr de som jobber som spesialister i økonomisk rådgivning ved NAV-kontorene og kommunene til et uformelt fora for å diskutere saker og problemstillinger i tilknytning til tjenesten økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven. Tilbudet er i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Innlandet.

Neste info- og spørretime er 15. februar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel