Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


21.03.2023

Åpningstider i påsken 2023

Mandag 03.04: 08:00-15:30

Tirsdag 04.04: 08:00-15:30

Onsdag 05.04: 08:00-12:00

Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

22.03.2023

Webinar om "de nye samarbeidslovene" 18.april 2023

Barn- og ungegruppa hos Statsforvalteren i Agder skal i 2023 ha særlig fokus på tverrsektorielt samarbeid rundt utsatte barn, unge og familier. Første del er webinar 18. april 2023 som tar for seg: regelverksendringer i 14 lover, veilederen "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" og mer om retten til barnekoordinator.


06.03.2023, Oppdatert 21.02.2023

Informasjonsmøte om lov om helligdagsfred

Flere kommuner i Agder har etter søknad til Statsforvalteren blitt definert som «typisk turiststed» i helligdagsfredslovens betydning, og dette er da blitt fastsatt i forskrift. Det finnes lite veiledning til lovbestemmelsene, og Statsforvalteren ønsker derfor å invitere kommunene i Agder til en samling hvor vi informerer om lovverket og praktisering. 


30.01.2023

Dagny Herlofson Hansens legat, for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Legatets administrasjon er nå overført til Arendalsadvokatene.


12.01.2023

Boligsosial konferanse 2023

Statsforvalteren i Agder inviterer til boligsosial konferanse i Arendal 15-16.mars 2023, sammen med Husbanken Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Påmeldingsfrist er 9.februar.2023


04.01.2023

Kommunelegemøte 2023

Statsforvalteren i Agder inviterer til kommunelegemøte.

 


03.01.2023

Kunnskapsgrunnlaget offentligjøres 18. januar 2023, kl 17:00

Kunnskapsgrunnlaget publiseres med en lenke på vår hjemmeside, og blir samtidig oversendt Kristiansand kommune.


20.12.2022

Ny veileder om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet har med utgangspunkt i dagens situasjon med økte levekostnader utarbeidet en egen veileder om økonomisk sosialhjelp.


18.11.2022

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samarbeider om et webinar om nærtur, folkehelse og arealplanlegging. Webinaret skal gi kunnskap som kan bidra til å legge bedre til rette for helse og livskvalitet, på tvers av forvaltningsområder.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel