Tilskuddsordninger


Publisert 14.02.2023

Tilskudd tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester 2023

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester.


Publisert 14.02.2023

Tilskudd tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester 2023

Helsedirektoratet har kunngjort tilskudd til tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester.


Publisert 08.02.2023

Tilskuddsordningen - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helsedirektoratet har lyst ut tilskuddsordningen "Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver". Ordningen skal bidra til å bedre pårørendes situasjon gjennom å styrke pårørendearbeid på individ,- tjeneste- og systemnivå.


Publisert 30.01.2023

Dagny Herlofson Hansens legat, for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Legatets administrasjon er nå overført til Arendalsadvokatene.


Publisert 23.01.2023

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2023

Kommunene i Agder inviteres til å søke tilskudd til kommunalt rusarbeid. Søknadsfrist: 5. mars 2023.

Tilskuddsordningen skal bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. Tilbud som dokumenterer en høy grad av bruker- og pårørende medvirkning vil prioriteres.


Publisert 23.01.2023

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kommunene i Agder kan nå søke om tilskudd til å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved slutten av livet. Søknadsfrist er 1. mars 2023.


Publisert 20.01.2023

Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023

Tilskuddsordningen inngår i Kompetanseløftet 2025 og opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten.


Publisert 15.12.2022

Kunngjøring av utprøving av to lovende arbeidsmodeller på sosialtjenesteområdet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utprøving av to lovende arbeidsmodeller. Søknadsfrist er 1. februar 2023.

 


Publisert 15.12.2022

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav- kontoret for 2023.


Publisert 31.10.2022

Tilskudd til kompetansehevende tiltak sosiale tjenester i NAV 2022

Kommunene ved NAV kontoret inviteres til å søke om kompetansemidler for utvikling av de sosiale tjenestene i NAV