Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


23.11.2021

Vi holder stengt tirsdag 30. november fra kl 11.30 og ut dagen

Velkommen tilbake onsdag 1. desember

Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

23.11.2021

Smittevernloven og lokale forskrifter

I forbindelse med at økt smitte i samfunnet og mulig behov for lokale tiltak vil Statsforvalteren gi en generell og kortfattet veiledning når det gjelder lokale forskrifter. Det gjøres mye godt og grundig arbeid i kommunene, men vi ønsker allikevel å komme med denne påminnelsen da innføring av lokale forskrift er et betydelig inngrep per se.


22.11.2021

Fagdag - handlingsplanen for fysisk aktivitet "Sammen om aktive liv"

Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune ønsker velkommen til en fagdag med handlingsplanen «Sammen om aktive liv» som tema.


18.11.2021

Fagsamling frisklivssentraler

Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune og frisklivssentralen i Kristiansand inviterer til fagsamling for frisklivssentraler


11.11.2021

Ledig verv som fast medlem for lege i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus HF i Arendal

Statsforvalteren i Agder søker fast medlem som legekyndig medlem i Kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF, Arendal. Det er ønskelig med tiltredelse innen 01.01.2022.


21.10.2021, Endra 21.10.2021

Statsforvalteren i Agder søker lege som fast medlem for Kontrollkommisjonen for DPS Agder, Vestfylket fra 01.01.2022.

Avhengig av søkere kan det bli ledig verv som vara for legekyndig medlem fra samme tidspunkt.


06.10.2021

Fag- og erfaringskonferansen 2021

DET ER IKKE FLERE LEDIGE PLASSER PÅ KONFERANSEN 

 

Statsforvalteren i Agder i samarbeid med Praxis Sør ønsker velkommen til Fag- og erfaringskonferansen 2021.


04.10.2021

KOMMUNELEGEMØTE 3.- 4.NOVEMBER 2021 – STRAND HOTEL FEVIK

Velkommen til kommunelegemøte 2021 – påmeldingen er åpnet og fristen er 15.OKTOBER


24.09.2021

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel