Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

15.09.2021

Arendalsuka - Inn på tunet

Arendalsuka er over for denne gangen, men inntrykkene varer.


08.09.2021

Kurs i motiverende intervju

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring


01.09.2021

Ekstrautlysning -Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 1. oktober 2021


31.08.2021

Endring i statlig veiledende retningslinjer for Sosialhjelp

Veiledende sosialhjelpssats for barn i alderen 0-5 år er økt like mye som barnetrygden for barn i samme alder.


26.08.2021

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.


20.08.2021

Fagdager - økonomisk rådgiving

Statsforvalteren i Agder inviterer til fagdager for økonomiske rådgivere på Nav-kontor i Agder.


17.08.2021

Digital boligsosial konferanse i sør

Husbanken Sør, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder inviterer ansatte og ledere til digital boligsosial konferanse.


10.08.2021, Oppdatert 10.08.2021

Ungdomskraft!

Hvordan skifte fokus fra barn og unge som pasienter, til barn og unge med kraft og mening! Et frokostseminar under Arendalsuka hvor tema blir om ungdommens ressurser.


09.08.2021

Gode tjenester til utviklingshemmede – Kommunens ansvar for tjenester til utviklingshemmede

Statsforvalteren i Agder inviterer, i samarbeide med Sørlandet sykehus, seksjon for voksenhabilitering til webinar-rekke høsten 2021


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel