Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 20.12.2022

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


Koronaviruset – Covid-19

Lenker til oppdatert informasjon.

30.01.2023

Dagny Herlofson Hansens legat, for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Legatets administrasjon er nå overført til Arendalsadvokatene.


16.01.2023

Informasjonsmøte om lov om helligdagsfredsloven

Flere kommuner i Agder har etter søknad til Statsforvalteren blitt definert som «typisk turiststed» i helligdagsfredslovens betydning, og dette er da blitt fastsatt i forskrift. Det finnes lite veiledning til lovbestemmelsene, og Statsforvalteren ønsker derfor å invitere kommunene i Agder til en samling hvor vi informerer om lovverket og praktisering.


12.01.2023

Boligsosial konferanse 2023

Statsforvalteren i Agder inviterer til boligsosial konferanse i Arendal 15-16.mars 2023, sammen med Husbanken Sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Påmeldingsfrist er 9.februar.2023


04.01.2023

Kommunelegemøte 2023

Statsforvalteren i Agder inviterer til kommunelegemøte.

 


03.01.2023

Kunnskapsgrunnlaget offentligjøres 18. januar 2023, kl 17:00

Kunnskapsgrunnlaget publiseres med en lenke på vår hjemmeside, og blir samtidig oversendt Kristiansand kommune.


20.12.2022

Ny veileder om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven

Arbeids- og velferdsdirektoratet har med utgangspunkt i dagens situasjon med økte levekostnader utarbeidet en egen veileder om økonomisk sosialhjelp.


18.11.2022

Nærnatur og gå-vennlige nærmiljøer

Helsedirektoratet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) samarbeider om et webinar om nærtur, folkehelse og arealplanlegging. Webinaret skal gi kunnskap som kan bidra til å legge bedre til rette for helse og livskvalitet, på tvers av forvaltningsområder.


18.11.2022

Først og fremst - barnekonvensjonen i praksis!

Barn sine rettigheter - et verktøy for tidlig innsats. 


08.11.2022

Velkommen til feiring av FNs barnekonvensjon og barn og unges rettigheter!

November er bursdagsmåneden til barnekonvensjon. Fattigdom blant barn og unge vokser raskere enn blant voksne. I 1999 var det 32.000 barn som levde i familier med dårlig råd. I dag er tallet 115.000. 


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel