Personvern

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på Statsforvalteren.no.

Publisert 27.11.2014

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes i behandlingen av personopplysninger. Statsforvalteren som institusjon er administrativt underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). KDD er også behandlingsansvarlig for Statsforvalteren.no. Det vil si at KDD er ansvarlig for datasikkerheten i løsningen, og skal sikre at alle data blir behandlet på en sikker måte med hensyn til integritetsvern (konfidensialitet), dokumentintegritet og rett identitet. Behandlingsansvarlig er dessuten ansvarlig for at data er tilgjengelige for de som har rett til innsyn. KDD skal også sikre at det foreligger dokumentasjon som viser at oppgåvene blir utført i samsvar med personopplysningsloven og regler gitt i henhold til loven (internkontroll).

Databehandler er den som behandler data på vegne av den behandlingsansvarlige. Det enkelte statsforvalterembetet er definert som databehandler. Statsforvalteren innhenter personopplysningene vi trenger for å kunne utføre oppgavene og tjenestene våre. Behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lov og forskrift. Du blir varslet dersom vi henter inn opplysninger om deg, med mindre innsamlingen av opplysninger er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller er det er opplagt at du kjenner til opplysningene som varselet skal inneholde.

Innhold

Du har rett til å få informasjon om opplysningene vi har om deg, og om hvordan vi behandler opplysningene. Om du ønsker mer informasjon om hvordan Statsforvalteren behandler personopplysninger, finner du mer informasjon på denne siden > 

Informasjonskapsler (cookies) og automatisk lagring av informasjon

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lastes ned og lagres på datamaskinen din når du åpner en nettside. De aller fleste nettsider bruker slike informasjonskapsler. Statsforvalteren.no bruker informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen din og til å samle inn statistikk. Bruken av informasjonskapsler utgjør ingen sikkerhetsrisiko for deg. Du kan avstå frå å samtykke til lagring av informasjonskapsler, men det kan føre til at tjenestene på nettsiden ikke fungerer optimalt. Ingen av opplysningene vi får inn via informasjonskapsler, blir brukt til å identifisere enkeltpersoner.

Webanalyse

Statsforvalteren ønsker at besøkende på nettsidene våre skal finne det de er ute etter raskest mulig. For å lage og vedlikeholde et brukerrettet nettsted er vi avhengige av å kunne analysere brukermønsteret til de som bruker sidene våre. Vi samler derfor inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Statsforvalteren.no. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn, tilbake til den enkelte bruker. Hensikten er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempel på hva statistikken gir svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som blir brukt. Opplysningene blir behandlet i aggregert form, det vil si at alle data blir slått saman til en gruppe og blir ikke behandlet individuelt. I tillegg blir opplysningene anonymisert. Informasjonen kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker. Hvis du ikke ønsker å bidra til analyse av bruken av nettsidene våre, kan du reservere deg mot det.

Informasjon lagret i elektroniske skjema

Statsforvalteren bruker elektroniske skjema for å forenkle og effektivisere offentlig forvaltning. Når du fyller ut elektroniske skjema på Statsforvalteren.no, vil informasjonen du gir fra deg, bare bli sendt til den eller de offentlige virksomhetene som trenger informasjonen til sin saksbehandling.