Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


26.06.2023

Nye åpningstider i vår resepsjon

  1. Ordinære publikumstjenester: Kl. 09.00-14.00, mandag-fredag. Dette inkluderer informasjon, apostillestempel, registrering og veiledning.
  2. Behov utenom ordinære åpningstider på dagtid? Ring oss på telefonnummer  94 00 37 72

Vi er tilgjengelige for nødhjelp og viktige henvendelser.

Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

26.09.2023

PÅMELDING: Statsforvalteren inviterer nye landsmenn til seremonier 4. og 5. november 2023

Statsforvalteren sender i disse dager ut invitasjon til årets Statsborgerseremoni til alle som har blitt nye norske statsborgere i perioden august 2022 til mars 2023. Invitasjonen er sendt til personer som har fylt 12 år.


20.09.2023

Tildeling av St. Olavs orden

Seniorgeolog Harald Brekke fra Kristiansand er tildelt St. Olavs Orden som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.»


19.09.2023

Vi holder stengt mandag 25. september grunnet embetsseminar

Velkommen tilbake tirsdag 26. september.


29.08.2023

Menigheten Samfundet undersøkes nærmere

Statsforvalteren i Agder oppretter undersøkelsessak mot Menigheten Samfundet, og utsetter behandlingen av krav om statstilskudd inntil undersøkelsene er ferdigstilt.


07.08.2023

Ledig verv som varamedlem for lege i kontrollkommisjonen

Ledig verv som varamedlem for lege i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling i Arendal


09.06.2023

Fagdag for frisklivssentralene i Agder

Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune og Frisklivssentralen i Kristiansand inviterer til årets fagsamling for frisklivssentraler i Agder i Kristiansand 24. august 2023.


16.05.2023

Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav

Statsforvalteren i Agder inviterer til to-dagers samling om kvalifiseringsprogrammet i Nav.


25.04.2023

Webinar - rådgivende enhet for russaker

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om rådgivende enhet i russaker. Webinaret arrangeres i samarbeid med Korus Sør, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Arrangementet foregår på Zoom.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel