Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2023

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

19.06.2024

Resultater fra folkehelsetilsynet 2024

De nasjonale og regionale funnene fra folkehelsetilsynet presenteres fredag 29. november 2024

I samarbeid med Agder fylkeskommune planlegger Statsforvalteren i Agder en fysisk heldagssamling for alle kommunene i Agder.


13.05.2024

Program for Kongeparets fylkesbesøk i Agder

Velkommen til Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja sitt fylkesbesøk i Agder 26.–27. mai 2024!


03.05.2024

Statsborgerseremoni

Statsforvalteren arrangerte statsborgerseremoni for nye norske statsborgere den 27. april i Kristiansand. Vi fikk på denne måten anledning til å ønske dem velkommen til det norske samfunnet.


26.04.2024

Kongeparets fylkesbesøk i Agder – informasjon til pressen

Presse som ønsker å dekke Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja sin fylkestur i Agder 26. og 27. mai 2024, må søke om akkreditering hos Statsforvalteren i Agder innen 22. mai klokken 16.00.


22.04.2024

Kommuneoverlegekonferansen 2024

Velkommen til årets kommuneoverlegekonferanse på Agder. 

Konferansen holdes på Strand hotell Fevik fra onsdag 4. september kl 15:00 til torsdag 5. september kl. 15:30.  

Påmeldingen er åpen og frist er 15. august.


08.04.2024

Påmelding til Statsborgerseremoni 2024

Statsforvalteren i Agder inviterer nye landsmenn til seremoni i Kristiansand 27.  april 2024.


22.03.2024

Nytt e-læringskurs om CRPD

Hvorfor er CRPD viktig for deg som leder og ansatt i kommunen?

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Disse rettighetene er nedfelt i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset er et verktøy for å øke likestillingen i kommunene.


15.03.2024

Kurs og verktøy for å styrke kommunenes arbeid med menneskerettigheter

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et offentlig organ opprettet av Stortinget og har som oppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. De har utarbeidet ressurser som del av sitt mandat om å rådgi offentlige organer om gjennomføringen av menneskerettighetene.


01.03.2024

Likestillingsredegjørelse for 2023

Statsforvalteren har en lovbestemt plikt til å jobbe med likestilling og mot diskriminering, og vi skal dokumentere og redegjøre for arbeidet vårt


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel