Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.

Statsforvaltaren ønskjer å sende deg post digitalt i staden for på papir. Vi kan ikkje sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikkje er sikkert nok. Ei digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønskjer. Det er to leverandørar av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Vel digital postkasse på nettsida til Noreg.no.

Vis meir


30.11.2023

Vår ekspedisjon vil være stengt mandag 4. desember fra kl 13:30 og ut dagen.

Har du en avtale, vil du bli møtt ved døren og låst inn.


26.06.2023

Nye åpningstider i vår resepsjon

Ordinære publikumstjenester: Kl. 09.00-14.00, mandag-fredag.

Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

15.11.2023

Statsforvalteren arrangerte statsborgerseremoni for nye norske statsborgere 4. og 5. november i Kristiansand

Staten fikk dermed anledning til å ønske nye statsborgere velkommen til det norske samfunnet.


26.09.2023

PÅMELDING STATSBORGERSEREMONI

Meld deg på her, innen søndag 22. oktober >


20.09.2023

Tildeling av St. Olavs orden

Seniorgeolog Harald Brekke fra Kristiansand er tildelt St. Olavs Orden som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.»


29.08.2023

Menigheten Samfundet undersøkes nærmere

Statsforvalteren i Agder oppretter undersøkelsessak mot Menigheten Samfundet, og utsetter behandlingen av krav om statstilskudd inntil undersøkelsene er ferdigstilt.


07.08.2023

Ledig verv som varamedlem for lege i kontrollkommisjonen

Ledig verv som varamedlem for lege i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling i Arendal


09.06.2023

Fagdag for frisklivssentralene i Agder

Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune og Frisklivssentralen i Kristiansand inviterer til årets fagsamling for frisklivssentraler i Agder i Kristiansand 24. august 2023.


16.05.2023

Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav

Statsforvalteren i Agder inviterer til to-dagers samling om kvalifiseringsprogrammet i Nav.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel