Leve hele livet

Oppdatert 22.03.2022

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Statsforvalteren har en sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. Statsforvalteren skal blant annet gi alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørge for at alle kommuner blir invitert til å delta i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med.

Vis mer

I mai 2018 kom kvalitetsreformen "Leve hele livet" som har fokus på å skape et mer aldersvennlig Norge. Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler om mennesker. Med denne kvalitetsreformen er målet å få en mer gjennomgående og lik helsetjeneste, uavhegig av hvilken kommune en bor i.

Reformen har fem innsatsområder

1. Et aldersvennlig Norge

2. Aktivitet og fellesskap

3. Mat og måltider

4. Helsehjelp

5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.