Statsborgerseremonier

Oppdatert 14.03.2023

Er du ny norsk statsborger? Statsforvalteren inviterer alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. Seremonien er en festdag, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke. 


Publisert 15.11.2023

Statsforvalteren arrangerte statsborgerseremoni for nye norske statsborgere 4. og 5. november i Kristiansand

Staten fikk dermed anledning til å ønske nye statsborgere velkommen til det norske samfunnet.


Publisert 26.09.2023

PÅMELDING STATSBORGERSEREMONI

Meld deg på her, innen søndag 22. oktober >


Publisert 06.10.2022

PRESSEMELDING: Statsforvalteren inviterer nye landsmenn til seremonier 15. og 16. oktober 2022

Med statsborgerseremonien vil den norske stat ønske nye borgere velkommen. Seremonien er en markering av å ha blitt et nytt og verdifullt medlem i det norske felleskapet. Vi vil oppfordre pressen til å løfte frem denne hyggelige seremonien, og hjelpe oss å inkludere våre nye landsmenn i sitt lokalmiljø!


Publisert 16.10.2019

Høytidelig seremoni ønsket 110 nye landmenn velkommen i Vest-Agder

I sin velkomsthilsen oppfordret fylkesmann Stein A. Ytterdahl alle til å slutte seg til de grunnleggende verdiene som det norske fellesskapet bygger på.


Publisert 06.11.2018

Høytidelig seremoni ønsket nye landsmenn velkommen i Aust-Agder

240 nye statsborgere og gjester deltok på markeringen i Arendal Kulturhus søndag 4. november.


Publisert 15.10.2018

Høytidelig seremoni ønsket 168 nye landmenn ønsket velkommen i Vest-Agder

I sin velkomsthilsen oppfordret fylkesmann Stein A. Ytterdahl alle til å slutte seg til de grunnleggende verdiene som det norske fellesskapet bygger på.


Publisert 02.10.2018

Fylkesmannen inviterer nye landsmenn til seremoni 14. oktober i Kristiansand og 4. november i Arendal.

Med statsborgerseremonien vil den norske stat ønske nye borgere velkommen. Seremonien er en markering av å ha blitt et nytt og verdifullt medlem i det norske felleskapet.


Publisert 10.11.2017

Høytidelig seremoni ønsket nærmere 350 nye landmenn ønsket velkommen på Agder

I sin velkomsthilsen oppfordret fylkesmann Stein A. Ytterdahl alle til å slutte seg til de grunnleggende verdiene som det norske fellesskapet bygger på. 


Publisert 11.11.2016

Høytidelig seremoni ønsket nye landsmenn velkommen!

Rundt 200 deltagere – venner, familiemedlemmer og kollegaer – var samlet for å feire at 71 barn, kvinner og menn ønsket å markere sitt nye statsborgerskap. Fylkesmann Stein A. Ytterdahl tok imot hver enkelt og representerte det offisielle Norge


Publisert 29.09.2016

Velkommen til statsborgerseremoni

Fylkesmannen inviterer nye landsmenn til seremoni i Kristiansand den 30. oktober og i Arendal den 6. november.