Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Statsforvalteren har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal vi sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Statsforvalteren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.06.2022

Statsforvalteren fremmer innsigelse til Støleheia Sør

Statsforvalteren i Agder fremmer innsigelse til områderegulering for Støleheia Sør i Kristiansand og Vennesla kommuner. 


07.06.2022

Statsforvalterens praksis som høringsinstans for dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

Statsforvalteren ønsker å få oversendt færre dispensasjonssaker til uttalelse. Kopi av vedtak i slike saker skal fremdeles oversendes til oss.


27.05.2022

Temadag om urbant landbruk

Hvordan gjør vi Kristiansand og Agder grønnere og mer bærekraftig? Bli med på temadag 1. juni!


08.04.2022

Tilskuddsordning til kommunal jordvernstrategi

Kommuner kan søke midler til å utarbeide egne jordvernstrategier – frist 30. juni.


06.04.2022

To nye veiledere for klimatilpasning i landbruket

Miljødirektoratet lanserte nylig to nye veiledere for klimatilpasning av skogbruk og jordbruk. 


30.03.2022

Ta vare på matjorda

I nytt jordvernbrev oppfordrer to statsråder kommunene til å lage jordvernstrategier og til å tilbakeføre omdisponerte jordbruksarealer som ennå ikke er nedbygd.


28.02.2022

Webinar om gjenbruk av dyrka jord

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar om gjenbruk av dyrka jord 7. april kl. 9.00–11.30.


27.01.2022

Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

Kartløysinga Kilden – arealinformasjon, databasar og statistikk – nyttig i kommunane sitt arbeid med arealforvaltning.


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel