Landbruk og mat

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

09.11.2022

Granbarkbille – registrering 2022

NIBIO-rapport viser nedgang i fangstene etter økningen fra 2019 til 2021.


08.11.2022

Godt samarbeid om utvalgte kulturlandskap i Agder

En del av aktiviteten koordineres i jevnlige møter mellom kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren.


04.11.2022

Kurs i gårdsbasert biogassproduksjon

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs på Holt 29. november.


01.11.2022

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte – frist 15. november 2022.


01.11.2022

Får pris for samarbeid og nettverk

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder for 2022 går til Bodil og Per Try i Søgne.


01.11.2022

EGENBEREDSKAPSUKA! Er du forberedt på det du håper ikke skal skje?

Strømmen kan gå, vannet kan forsvinne, veier kan bli steng... Lista er lang over hendelser som kan oppstå. Selv uten en krig i Europa. Er du forberedt?


28.10.2022

Fornybar energi på gården

Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i Bygland 23. november.


27.10.2022

Grytten, klima og pizza

Agder bondelag, NLR Agder og TINE inviterer til tre åpne møter for bønder 9.–10. november.


21.10.2022

Hybridseminar: Landbruksplast i jord og vann

Forum for landbruksplast inviterer til dagsseminar 26. oktober i Bergen, med mulighet for å bli med digitalt fra hele landet.


13.10.2022

Interessant seminar om jordvern i det store bildet

Ulike vinklinger på temaet jordvern fra forskerhold, næring og kommune – se presentasjonene her.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel