Næringsutvikling

Mat
Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.05.2022

Temadag om urbant landbruk

Statsforvalteren og Kristiansand kommune inviterer 1. juni.


Publisert 20.04.2022

Landbruks- og matministeren besøkte Agder

Sandra Broch møtte ulike matprodusenter på sin rundtur 19. april.


Publisert 22.02.2022

Skolehagesatsning i Kristiansand

Nytt skolehagenettverk inviterer til nettverkssamlinger og kurs vårsemesteret 2022.


Publisert 08.02.2022

Hva betyr endrede markeds- og rammebetingelser for norsk landbruk og matproduksjon

Landbruksdirektoratet arrangerer digital kunnskapskonferanse 3. mars.


Publisert 26.01.2022

Tøft for gartnernæringa på Agder – biovarme en del av løsningen

Høye og uforutsigbare energipriser har gjort situasjonen for gartnernæringa utfordrende.


Publisert 11.11.2021

Margit Dale fekk pris for arbeid med lokal matkultur

Innovasjon Norges bedriftsutviklingspris i landbruket i Agder for 2021 gjekk til matformidlaren frå Valle.


Publisert 06.09.2021

Fagsamling for Inn på tunet-tilbydere

Norges bondelag og Inn på tunet Norge arranger fagsamling i Drammen 19.–20. oktober.


Publisert 26.08.2021

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.


Publisert 25.06.2021

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder

Skog- og trebasert næring har historisk vært viktig for Agder og er det fortsatt.


Publisert 25.06.2021

Matdestinasjon Agder

Fylkeskommunen ønsker satsing på Agder som matfylke.