Næringsutvikling

Mat
Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


Publisert 07.11.2023

BU-prisen til Størdal gård i Tvedestrand

Innovasjon Norge tildeler den regionale bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Agder til matprodusenten på Dypvåg.


Publisert 25.01.2023

Tradisjonsrik naturbrukslinje flytter til ny skole i Søgne

Praksisundervisningen skal fortsatt foregå på gårdsbruket ved Søgne gamle prestegård.


Publisert 25.01.2023

Prosjekt Matregion Agder

Fylkeskommunens prosjekt handler om mat, matkultur og matressurser på Agder.


Publisert 06.12.2022

Stor interesse for fornybar energi i landbruket

Høye energipriser og ønske om å utnytte gårdens ressurser gav rekordmange på kurs.


Publisert 01.11.2022

Får pris for samarbeid og nettverk

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder for 2022 går til Bodil og Per Try i Søgne.


Publisert 19.08.2022

Landbruks- og matministeren på rundtur i Grimstad

Sandra Borch fikk oppleve kommunens varierte produksjon av mat og drikke.


Publisert 30.06.2022

Revidert landbruksstrategi vedtatt i fylkestinget

Strategien peker på satsingsområder og muligheter for verdiskaping basert på Agders ressurser.


Publisert 28.06.2022

Fra granplanter til blomstereng

Reiersøl planteskole i Froland har fått flere bein å stå på.


Publisert 27.06.2022

Fra pelsdyr til bier

Etter vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringen, måtte John Georg Songedal se seg om etter en ny produksjon.


Publisert 20.04.2022

Landbruks- og matministeren besøkte Agder

Sandra Broch møtte ulike matprodusenter på sin rundtur 19. april.