Mat

Oppdatert 02.01.2023

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


Publisert 25.01.2023

Prosjekt Matregion Agder

Fylkeskommunens prosjekt handler om mat, matkultur og matressurser på Agder.


Publisert 23.01.2023

Kurs i trygg mat

Lokalmat og hygiene – Stavanger 22. mars.


Publisert 25.06.2021

Matdestinasjon Agder

Fylkeskommunen ønsker satsing på Agder som matfylke.


Publisert 16.02.2021

Strategi for Matnasjonen Norge

Regjeringen presenterte sin strategi for utviklingen av Matnasjonen Norge 12. februar.


Publisert 13.09.2019

Lokalmat i undervannsrestauranten Under

Bruker varer fra lokale bønder og sanker selv i nærområdet.


Publisert 13.09.2019

Mat i sentrum

Lørdag 31. august var torvet i Kristiansand fylt med matvarer fra distriktet, velsmakende retter og gode opplevelser for barn og voksne.


Publisert 06.02.2019

Lokal mat og urbant landbruk i vinden

Planlegger «Mat i sentrum» på torvet i Kristiansand 31. august.


Publisert 05.12.2018

Reko-ringer – nå også på Agder

Et 40-talls interesserte møtte på oppstartsmøte for Reko-ringer på Agder.


Publisert 18.10.2018

Samarbeider om salg av lokalmat på Facebook

Oppstartsmøte for REKO-ringer på Agder 6. november.


Publisert 15.01.2018

Potet fra Grimstad til topps i Det Norske Måltid

Cerisa delikatessepotet fra Hesnes gartneri vant i kategorien «Årets det grønne – naturell».