Matproduksjon

Oppdatert 23.02.2024

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir


Publisert 22.05.2024

Oppfordrer kommuner til å dyrke mat

NIBIO har utarbeidet en veileder som gir kommuner og andre aktører tips og råd for å lykkes med lokale dyrkingsprosjekter.


Publisert 15.04.2024

Temakveld om norsk matproduksjon, matsikkerhet og bærekraft

Anders Nordstad og Cecilie Hultmann kommer til Tvedestrand 24. april.


Publisert 15.04.2024

Fagsamling om trygg mat

For produsenter av lokal mat og drikke – Reddal 24. april.


Publisert 22.06.2023

Lokalmat på fylkeskommunens bord

Mål om minst 50 % lokalprodusert mat og drikke i Agder fylkeskommune.


Publisert 05.06.2023

Konkurransen Norges beste gårdsbutikk

Bransjeorganisasjonen Hanen inviterer publikum til å nominere sin favoritt.


Publisert 25.01.2023

Prosjekt Matregion Agder

Fylkeskommunens prosjekt handler om mat, matkultur og matressurser på Agder.


Publisert 25.06.2021

Matdestinasjon Agder

Fylkeskommunen ønsker satsing på Agder som matfylke.


Publisert 16.02.2021

Strategi for Matnasjonen Norge

Regjeringen presenterte sin strategi for utviklingen av Matnasjonen Norge 12. februar.